Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1972-10-19
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • Dąb szypułkowy (Quercus robur), wysokość 33 m, obwód 565 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 207 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 8 września 1972 r. o uznaniu za pomnik przyrodyDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w WarszawieDz. Urz. WRN Nr 18 1972-10-19

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXVII/700/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 49162016-05-24

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • Dzielnica Wesoła, ul. Lipowa 8, obręb 80403, dz. ew. nr 27, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 5 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy