Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1973-06-06
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówGatunek drzewaWysokość [m]Obwód [cm]Pierśnica [cm]PołożenieZdjęcie
 
1 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur4515317
2 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur161131360
3 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur221568499
4 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur181929614
5 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur201448461
6 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur14471150
7 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur211074342
8 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur211458464
9 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur201074342
10 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur211448461
  • Dąb szypułkowy pod numerem 6, to drzewo dwupniowe o wysokości 14m i pierśnicy 148 cm oraz wysokości 13m i pierśnicy 150 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 orzeczenie Nr 27 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 6.06.1973 r. o uznaniu za pomnik przyrody (znak: RL.lś-831/5/73)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1973.7.501973-06-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 UCHWAŁA NR LVI/1388/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 października 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 96502017-10-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Romantyczna 1, obręb 31404, dz. ew. nr 2/2,

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy