Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1973-06-06
  • Wieloobiektowy
  • Inny
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówGatunek drzewaWysokość [m]Obwód [cm]Pierśnica [cm]PołożenieZdjęcie
 
1 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur281477470
2 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur291319420
3 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur231228391
  • Dąb umieszczony pod pozycją 1 to drzewo dwupniowe o pierśnicach 336 cm i 470 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 28 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 6.06.1973 r. o uznaniu za pomnik przyrody (znak: RL.lś-831/3 4/73)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1973.7.511973-06-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 UCHWAŁA NR LVI/1388/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 października 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 96502017-10-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Romantyczna 2h, obręb 31405, dz. ew. nr 35/11 i ul. Rychnowska 6, dz. ew. nr 35/12

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy