Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1973-09-15
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

21

425

  • Brak danych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 33 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 15.09.1973 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Znak: RL.Iś-831/10/73)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1973.15.1001973-09-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 UCHWAŁA NR LVI/1388/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 października 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 96502017-10-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Podkowy 85,obręb 31269,dz. ew. nr 55

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy