Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1973-11-12
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • lipa drobnolistna Tilia cordata o wysokości 21 m i pierśnicy 420 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 41 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 12.11.1973 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Znak: RL.lś-831/18/73)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1973.16.1101973-11-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 UCHWAŁA NR XXXIX/1021/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 9292017-01-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Józefa Mehoffera 4, (cmentarz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba), obręb 40307, dz. ew. nr 3/1,

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy