Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1973-11-12
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówGatunek drzewaWysokość [m]Obwód [cm]Pierśnica [cm]PołożenieZdjęcie
 
1 drzewo1brak danych
2 drzewo1brak danych
3 drzewo1brak danych
4 drzewo1brak danych
5 drzewo1brak danych
6 drzewo1brak danych
7 drzewo1brak danych
8 drzewo1brak danych
9 drzewo1brak danych
10 drzewo1brak danych
11 drzewo1brak danych
12 drzewo1brak danych
  • grupa drzew: 1. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 24, dwupniowy pierśnica w cm 261/290; 2. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 24,5, pierśnica w cm 346; 3. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 23, pierśnica w cm 356; 4. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 26, pierśnica w cm 423; 5. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 26, pierśnica w cm 348; 6. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 5, pierśnica w cm 319; 7. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 25, pierśnica w cm 265; 8. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 22, pierśnica w cm 223; 9. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 20, pierśnica w cm 225; 10. dąb szypułkow Quercus robur, wys. w m 27, pierśnica w cm 377; 11. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 28, pierśnica w cm 358; 12. dąb szypułkowy Quercus robur, wys. w m 24, pierśnica w cm 338;
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 42 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 12.11.1973 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Znak: RL.lś-831/19/73)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1973.16.1111973-11-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 UCHWAŁA NR XXXIX/1021/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 9292017-01-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Produkcyjna (w pobliżu skrzyżowania z ul. Kącik), obręb 40320, dz. ew. nr 147/53 (nr 1) i 147/104 (nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy