Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1974-01-25
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówGatunek drzewaWysokość [m]Obwód [cm]Pierśnica [cm]PołożenieZdjęcie
 
1 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur311169372
2 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur291461465
3 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur301015323
4 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur271074342
5 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur321310417
6 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur291401446
7 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur271197381
8 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur311125358
9 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur311341427
10 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur281027327
11 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur321323421
12 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur281247397
13 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur291338426
14 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur281131360
  • dęby szypułkowe, jeden z nich o lokalizacji: 7512188,035; 5792751,229 dwupniowy o pierśnicy pni: 417 cm i 261 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 44 z dn 25.01.1974 o uznaniu za pomnik przyrody (RL.lś - 831/1/74)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1974.4.241974-01-25

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające orzeczenie o uznaniu za pomniki przyrodyDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 28.04.2003 r. Nr 115, poz. 27942003-04-28
2 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 124 poz. 36392009-07-31
3 Pismo Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody WŚR-VII-6634/119/2002 w sprawie usunięcia drzewa Nr 2452002-01-01
4 UCHWAŁA NR LIV/1322/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 77632017-09-19

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Emilii Gierczyk, ul. Pontonierów i ul. gen. Antoniego Chruściela „Montera”, obręb 32128, dz. ew. nr 89 (nr 1), dz. ew. nr 87 (nr 2), dz. ew. nr 86 (nr 3 i 4), dz. ew. nr 93/6 (nr 5, 6, 7, 8), dz. ew. nr 2/166 (nr 9, 10, 11, 12, 13), dz. ew. nr 2/188 (nr 14)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy