Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1977-12-05
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówPołożenieZdjęcie
 
  • 1. Buk zwyczajny Fagus sylvatica; wysokość: - 4 m, zredukowany- obumarły; obwód: dwupniowe 210/282 2. Cis pospolity Taxus baccata; wysokość: - 6 m; obwód: wielopniowe 65/60/46, 25/35/45, 50/55/60 3. Grab zwyczajny Carpinus betulus, wysokość: 6 m, zredukowany; obwód: dwupniowe 155/250
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 425 z dnia 5.12.1977 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu, znak: RLS-IX-7140/133/77)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDUWRN m.st Warszawy.1978.1.41977-12-05

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXX/746/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 58402016-07-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Kasprzaka 25 (RDG Zachód Oddział ZG Warszawa), obręb 60407, dz. ewidencyjna nr 8/1

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy