Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1974-10-04
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • Drzewo dąb szypułkowy (Quercus robur) o wymiarach: wysokosć 29 m, pierśnica 435 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 58 z dnia 4.10.1974 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warzszawy - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, znak: RL.lś-831/15/74)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDz. Urz. R.N. m st. Warszawy z 1974 Nr 13 poz.761974-10-04

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXXV/867/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85872016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Jana III Sobieskiego 103, obręb 10309, dz. ew. nr 37/8, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 7 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy