Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Dąb Kulika
  • 2009-07-31
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

21

137

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu otwockiegoDz. Urz. Woj. Mazowieckiego-Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 36312009-07-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • po północnej stronie drogi Aleksandrów - Góreczka

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewoda Mazowiecki