Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Marcin
  • 1972-12-29
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

22

146

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 247 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15.11.1972 r. o uznaniu za pomnik przyrodyDz. Urz. WRN w WarszawieDziennik Urzędowy Wojewodzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 29.12.1972 r. Nr 21, poz. 4601972-12-29

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • wołomiński
  • Zielonka (miejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór.