Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Mieszko
  • 2017-01-25
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

115

  • dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 360 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR 419/VII/26/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 2482017-01-10

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • piaseczyński
  • Konstancin-Jeziorna (miejsko-wiejska)
  • przy ul. Leśnej 11, działka o numerze ewidencyjnym 1 z obrębu 0304

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna