Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Uparty Mazur
  • 1967-09-27
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

24

303

  • quercus robur
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 163 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 27 września 1967 r. o uznaniu za pomnik przyrodyDz. Urz. WRN w WarszawieDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1967 r. Nr 18, poz. 1471967-09-27

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 7.09.2008 r. Nr 152, poz. 53322008-09-07

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • ciechanowski
  • Ojrzeń (wiejska)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewoda Mazowiecki