Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1998-07-09
  • Jednoobiektowy

skałka

  • piaskowiec krynicki pochodzenia erozyjnego, o dług. 9 m wzdłuż brzegów potoku
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 36 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 09.07.1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej znajdujących się na obszarze województwa nowosądeckiegoDz. Urz. Woj. NowosądeckiegoDziennik Urzędowy Województwa Nowosądeckiego Nr 30/98, pozycja 1221998-07-09

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • nowosądecki
  • Piwniczna-Zdrój (miejsko-wiejska)
  • przy pomniku pamięci, ok. 50 m poniżej jazu

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój