Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • im. prof. Henryka Świdzińskiego
  • 1998-12-07
  • Jednoobiektowy

inne

  • mofeta co2
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 48/98 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 07.12.1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej znajdujących się na obszarze województwa nowosądeckiegoDz. Urz. Woj. NowosądeckiegoDziennik Urzędowy Województwa Nowosądeckiego Nr 58/98, pozycja 3021998-12-07

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • nowosądecki
  • Muszyna (miejsko-wiejska)
  • Inne - górny odcinek poza zabudową wsi, bezpośrednio poniżej przepustu na skraju Złockiego Potoku przed skrętem drogi do Jastrzębika

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór