Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1990-04-01
  • Jednoobiektowy

głaz narzutowy

  • głaz narzutowy- granit czerwony
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6 Wojewody Skierniewickiego z dnia 03 marca 1990 r. w sprawie uznania za pomniki przyrodyDz. Urz. Woj. SkierniewickiegoDz. Urz. Woj. Skierniewickiego, dn.17.03.1990 r. Nr 3, poz.651990-03-17

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • skierniewicki
  • Kowiesy (wiejska)
  • Skraj lasu przy drodze Skierniewice-Bolimów

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór