Park narodowy

Dane podstawowe

  • Woliński Park Narodowy
  • 1960-03-15
  • 10937,0000
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku NarodowegoDziennik UstawDz.U. z 1960 r. Nr 14, poz. 79

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku NarodowegoDziennik UstawDz.U. z 1996 r. Nr 4, poz. 30
2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wolińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w MiędzyzdrojachDziennik UstawDz.U. z 2013 r. poz. 318

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • kamieński, Świnoujście
  • Dziwnów (miejsko-wiejska), Wolin (miejsko-wiejska), Świnoujście (miejska), Międzyzdroje (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

  • 3368,6400

Ochrona

Nie


Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 59 Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego Dz. Urz. Ministra ŚrodowiskaDz. Urz. z 2013 r. poz. 69

  • 500,1900
  • 10373,0900
  • 62,1200

Zarządzanie

Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego