Park narodowy

Dane podstawowe

  • Gorczański Park Narodowy
  • 1981-01-01
  • 7029,8500
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r. w sprawie utworzenia Gorczańskiego Parku NarodowegoDziennik UstawDz. U. 1980, Nr 18, poz. 66

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie Gorczańskiego Parku NarodowegoDziennik UstawDz. U. 1980, Nr 5, poz. 26
2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Porębie WielkiejDziennik UstawDz.U. z 2013 r. poz. 305

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • nowotarski, limanowski
  • Ochotnica Dolna (wiejska), Nowy Targ (wiejska), Kamienica (wiejska), Mszana Dolna (wiejska), Niedźwiedź (wiejska)

Położenie otuliny

  • 16646,6100

Ochrona

Nie


Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 9 Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku NarodowegoDz. Urz. Ministra ŚrodowiskaDz. Urz. z 2013 r. poz. 18
2 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego na lata 2019-2021Dz. Urz. Ministra Środowiska z dnia 31.12.2018Dz.Urz. z 2018 r., poz. 772018-12-312021-12-31

  • 3611,0700
  • 2877,2300
  • 541,5500

Zarządzanie

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego