Park narodowy

Dane podstawowe

  • Park Narodowy Gór Stołowych
  • 1993-10-08
  • 6340,3700
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych Dziennik UstawDz.U. z 1993 r. Nr 88, poz. 407

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór StołowychDziennik UstawDz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 25
2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-ZdrojuDziennik UstawDz.U. z 2013 r. poz. 288

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • kłodzki
  • Lewin Kłodzki (wiejska), Szczytna (miejsko-wiejska), Kudowa-Zdrój (miejska), Radków (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

  • 10515,0000

Ochrona

Nie


Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 63 Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór StołowychDz. Urz. Ministra ŚrodowiskaDz. Urz. z 2013 r. poz. 732013-12-23

  • 771,0000
  • 4944,7700
  • 624,3900

Zarządzanie

Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych