Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy
 • 1983-06-15
 • 17832,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XIX/83/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 roku w sprawie utworzenia Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w GdańskuDz.Urz.WRN w Gdańsku z 1983 r. Nr 13, poz. 631983-06-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeńDziennik Urzędowy Województwa GdańskiegoDz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 r. Nr 27, poz. 1391994-11-25
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 11/98 Wojewody Gdańskiego z dnia 3 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń.Dziennik Urzędowy Województwa GdańskiegoDz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1998 r. Nr 59, poz. 2941998-09-14
3 Rozporządzenie Nr 52/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 58, poz. 11892006-06-01
4 UCHWAŁA Nr 145/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 66, poz. 14602011-06-02
5 UCHWAŁA NR 260/XXIV/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Wdzydzkiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29432016-08-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • chojnicki, kościerski
 • Karsin (wiejska), Lipusz (wiejska), Dziemiany (wiejska), Kościerzyna (wiejska), Stara Kiszewa (wiejska), Brusy (miejsko-wiejska)
 • Północna granica Parku biegnie od drogi wojewódzkiej Nr 235 Brusy - Korne leśną drogą Lipusz - Płocice do wsi Płocice. Dalej biegnie na południowy - wschód leśnymi drogami, po południowo - zachodniej granicy oddziałów leśnych: 326, 341, 348, 352 (Nadleśnictwo Kościerzyna, Obręb Kościerzyna 1999), w oddziale 352 zakręca na północ i drogą lokalną Loryniec - Grzybowski Młyn dochodzi do wsi Grzybowski Młyn. Tam przecina rzekę Trzebiochę i szosą Kościerzyna - Wdzydze Kiszewskie zmierza na południe do Wąglikowic. W Wąglikowicach kieruje się na wschód, a potem na północny wschód leśną drogą, biegnącą między jeziorami: Kramsko Małe i Białe oraz Debrzyno i Długie w kierunku wsi Sarnowy. Granica Parku dochodzi tą drogą do toru kolejowego linii Kościerzyna - Bąk. Z tego miejsca wschodnia granica Parku biegnie torem kolejowym na południe do skrzyżowania z drogą Borsk - Cięgardło. Południowa granica biegnie leśną drogą Borsk - Cięgardło przez oddziały leśne: 617 - 626, 602 - 608, (Nadleśnictwo Kościerzyna, Obręb Bąk 1999), omija teren lotniska biegnąc drogą polną łączącą ww. drogę leśną z szosą Wdzydze Tucholskie - Borsk, następnie dochodzi tą szosą do miejscowości Borsk. Dalej granica Parku prowadzi szosą Borsk - Wiele do wsi Kliczkowy, a stamtąd do Przytarni. Z Przytarni południową granicą kompleksu leśnego granica Parku dochodzi do Robaczkowa skąd leśno - polną drogą dochodzi do wsi Wiele. Z Wiela granica Parku biegnie na zachód drogą powiatową Karsin - Lubnia do granicy między gminami: Karsin w powiecie kościerskim i Brusy w powiecie chojnickim. Od tego miejsca zachodnia granica Parku biegnie granicą ww. powiatów, a następnie po wschodnim brzegu jeziora Brzeźno, dochodzi do granicy lasu w pobliżu północnego brzegu tego jeziora. Od tego punktu granica Parku biegnie drogą lokalną do stacji kolejowej Raduń, a potem torem kolejowym linii Chojnice - Lipusz 3 km na północ do zachodniego krańca lasu (oddział leśny nr 181 Nadleśnictwo Lipusz obręb Dziemiany 1988). Brzegiem lasów państwowych dociera ponownie do toru kolejowego, 500 m na północ od stacji kolejowej Dziemiany, skąd biegnie dalej torem kolejowym w kierunku północnym aż do wiaduktu nad drogą wojewódzką Nr 235 Brusy - Korne. Od tego punktu granica Parku podąża na północ tą drogą wojewódzką do skrzyżowania z drogą leśną Lipusz - Płocice i dochodzi do miejsca, w którym rozpoczęto opis.

Położenie otuliny

 • 15208,0000
 • Otulina Parku o powierzchni 15.208 ha położona na terenie następujących gmin województwa pomorskiego: Dziemiany (powiat kościerski), Lipusz (powiat kościerski), Karsin (powiat kościerski), Kościerzyna (powiat kościerski), Stara Kiszewa (powiat kościerski). Otulinę Parku określa Załącznik Nr 2

Ochrona

 • Brak danych
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia "Planu ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego".Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 64, poz. 7482001-08-08

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór