Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego
 • 1988-05-24
 • 72860,1700

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXVI/172/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w BiałymstokuDziennik Urzędowy Woj. BiałostockiegoDz. Urz. Woj. Biał z 1988, Nr 9, poz. 94

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3/98 Woj. Biał. z 20 maja 1998Dziennik Urzędowy Woj. BiałostockiegoDz. Urz. Woj. Biał z 1998, Nr 10, poz. 47
2 Rozporządzenie Nr 30/02 Wojewody Podlaskiego z 15.10.2002 r. Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 53, poz. 1169 z 2002 r.
3 Rozporządzenie Nr 1/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda SławińskiegoDziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr. 90, poz. 888 z dnia 30 marca 2006 r.
4 UCHWAŁA NR XXIII/201/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda SławińskiegoDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 15022016-03-21
5 Uchwała nr XIV/149/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 51772019-11-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • białostocki, moniecki, sokólski
 • Szudziałowo (wiejska), Sokółka (miejsko-wiejska), Czarna Białostocka (miejsko-wiejska), Krynki (miejsko-wiejska), Dobrzyniewo Duże (wiejska), Janów (wiejska), Wasilków (miejsko-wiejska), Gródek (wiejska), Knyszyn (miejsko-wiejska), Michałowo (miejsko-wiejska), Supraśl (miejsko-wiejska)
 • położony jest w województwie podlaskim, w powiecie białostockim na terenie gmin: Czarna Białostocka (15 384,19 ha), Dobrzyniewo Duże (3 552,12 ha), Gródek (14 543,85 ha), Michałowo (2 520,83 ha), Supraśl (12 585,98 ha), Wasilków (3 900,74 ha), w powiecie monieckim na terenie gminy Knyszyn (2 645,57 ha), w powiecie sokólskim na terenie gmin: Janów (1 230,05 ha), Krynki (693,98 ha), Sokółka (3 037,50 ha), Szudziałowo (12 765,36 ha).

Położenie otuliny

 • 53827,5400
 • położona w powiecie białostockim na terenie gmin: Czarna Białostocka (4 655,91 ha), Dobrzyniewo Duże (5 192,07 ha), Gródek (6 151,61 ha), Michałowo (4 390,22 ha), Supraśl (2 814,19 ha), Wasilków (6 686,25 ha), Zabłudów (4 804,76 ha), w powiecie monieckim na terenie gmin: Jasionówka (1 582,63 ha), Knyszyn (2 748,35 ha), Krypno (582,06 ha), w powiecie sokólskim na terenie gmin: Janów (5 051,16 ha), Krynki (1 577,78 ha), Sokółka (4 739,08 ha), Szudziałowo (2 863,83 ha).

Ochrona

 • Do szczególnych celów ochrony Parku należy: 1) ochrona zasobów przyrody Puszczy Knyszyńskiej obejmująca ekosystemy leśne, bagienne, dolin rzecznych oraz inne cenne obszary; 2) zachowanie chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt; 3) ochrona wartości historyczno - kulturowych Parku; 4) ochrona krajobrazu Parku; 5) rozwijanie turystyki i rekreacji Parku; 6) tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 22/01 Woj. Podl. z 9 sierpnia 2001Dziennik Urzędowy Woj. PodlaskiegoDz. Urz. Woj. Podl. z 2001, Nr 31, poz. 548

Zarządzanie

Zarząd Województwa Podlaskiego