Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Chełmiński Park Krajobrazowy
  • 1998-06-13
  • 22336,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 11/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Chełmińskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa ToruńskiegoDz. Urz.Woj.Toruńskiego nr 16, poz. 89 z dnia 29 maja 1998 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 144/03 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 2003-05-21
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 32/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 118, poz. 19882004-12-02
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 18/2005 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 września 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 108, poz. 18722005-09-21
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 19/2005 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 108, poz. 18732005-09-21
5 Zarządzenie nr 349/2005 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego 2005-09-05
6 Rozporządzenie Nr 7/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 52, poz. 10842009-05-19

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • świecki, bydgoski, chełmiński, grudziądzki
  • Grudziądz (wiejska), Pruszcz (wiejska), Dragacz (wiejska), Dąbrowa Chełmińska (wiejska), Kijewo Królewskie (wiejska), Unisław (wiejska), Stolno (wiejska), Świecie (miejsko-wiejska), Chełmno (wiejska), Chełmno (miejska)
  • Granica Parku przebiega następująco: od północy granica bierze swój początek ze wsi Szynych wzdłuż drogi dociera do wsi Sosnówka następnie przez wieś Gogolin i wzdłuż drogi Gogolin-Trzebiełuch granica biegnie wzdłuż granic 73/5, 78/8, 78/9, 78/7, 77/5, 61, 60/1, 3145/4, 55/1, 49/3, 49/1, 48/1, 47, 44, 45/2, 45/1, granica dociera do szosy Grudziądz-Stolno i wzdłuż drogi przez przebiega przez działki 43/1, 41/2, 40/7, 40/11, 40/9, 26/1, 93/2, 93/1, 91, 88, 87 (droga dojazdowa do działki nr 79 N) 86, 85, 83, 162, 161, 160, 158, 157, 154, 153, 142, 140/2, 141, 140/1, 139, 131, 130/2, 130/1, 129, 122/2, 122, 121/6, 23/3, 22/3, 21, 20/2, 19/7, 19/4, 19/5, 19/6, 18/5, 18/6, 17/6, 17/3, 16/2, 14/9, 13/4, 12/3, 45/1, 6/2, 5/2, 4/6, 46/8, 44/15, 44/16, 44/17, 44/18, 44/58, 44/57, 44/55, 44/56, 44/24, 44/25, 44/26, 44/27, 44/28, 44/29, 44/30, 44/31, 44/32, 44/33, 44/34, 44/38, 43, 42/6, 42/7, 42/3, 42/1, 41, 40/2, 43/3, 23/3, 20/1 (cmentarz), 16/2, 15/8, 15/7, 15/10, 15/9, 14/2, 14/11, 14/6, 14/10, 12/4, 9/4, 9/3, 8/2, 7/3 6/2, 4/2, 3/3, 2/3, 264, 263, 261/2, 261/1, 261/3, 259, 257/2, 257/1, 256/1, 256/2, 251, 249, 248/1, 245, 244/1 przed Stolnem zmienia kierunek na zachodni i biegnie lokalna drogą w kierunku Rybieńca wzdłuż działek 243/2, 243/3, 242/1, 240 dociera do drogi Stolno-Rybieniec zmieniając kierunek na północny wzdłuż działek Nr 65/9, 65/8, 65/11, 65/12, 65/13, 64/2, 63/2, 112/2, 112/1, 62/2, 61/2, 32/1, 32/3, zmienia kierunek na zachód i obejmuje działki nr 27/6, 27/4, 26, 25, 22, 21/4, 20/3, 20/4, 20/5, 75, 74, 154, 148/1, 148/3 wkracza na drogę Toruń-Chełmno i wzdłuż niej obejmuje działki nr 145, 108 gwałtownie zmienia kierunek na zachód i drogą w kierunku osnowa przebiega wzdłuż działek nr 104, 1/5, 1/6, 1/1, 122, 17/1, 72/1, 72/2, 71, 58, 68, 67, 66, 62, 61, 65, 112/2, 112/4, 112/3, 111, 105, przekracza drogę do Osnowa i dalej wzdłuż działek 99, 113, 103, 104, następnie wzdłuż działek 636, 635, przekracza przez drogę do Chełmna 634, 628, 641, 627/2, 627/1, 496, 526 dochodzi do wsi Uść i wkracza na drogę Nr 502, zmienia kierunek na południowy i przebiega wzdłuż działek nr 12/4, 13/4, 98/4, 98/6, 98/9, 97/7, 97/5, 97/8, 88/2, 89/7, 89/4, 89/6, 90/9, 90/7, 90/12, 90/11, 90/13, 90/14, 91/2, 63, 64, 67/1, zmienia kierunek na wschodni i wzdłuż drogi do Starogrodu obejmuje działki nr 57/5, 57/6, 56/2, 54, 53, 50/20, 50/19, 50/15, 50/16, 50/38, 50/23, 50/36, 50/34, 50/35, 50/11, 50/18, 49/3, 48/3 wkracza na dawną linię kolejową i przebiega wzdłuż niej wzdłuż działek 78/1, 76, 78/2, 78/3, 78/4, 585/2, 585/1, 586 (droga), 587/2, 587/3, 588, 590, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 213, 207, 206, 298, 189/1, 189/2, 284/6, 284/7, 188/4, 187, 186/1, 186/2, 185, 184/1, 258 (rów), 182, 181, 180, 179/5, 179/2, 178/2, 177, zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż drogi Kijewo Szlacheckie-Unisław obejmuje działki nr 232, 234 (droga), 278, 279, 280, 277, 281, 282, 307/1, 302, 209, 210/2, 307/3, 313, 310/3, 311/3, 312, 5/11, 169, 162, 5/8, 11/7, 11/14, 85, 86, 87, 83/13, 83/21, 83/16, 83/15, 83/14, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/3, 53/1, 51, 43, 44, 46/10, 38/13, 38/12, 38/14, 38/4, 38/6, 38/7, 38/10, 38/11, 399/5, 399/6, 399/1, 399/7, 71, 98, 104/2, 105, 109, 110/7, 10/3, 111, 112, 113, 114, 120/2, 125, 131/2, 132/3, 132/1, 134, 135, 136/4, 136/3, 137/2, 137/1, 139/5, 138/9, 138/10, 138/11, 138/13, 138/14, 149/1, 171/4, 171/5, 174/1, 174/2, 151/1, 173/1, 173/2, 173/3, 172 zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż dawnych torów kolejowych 842/4, 843/1, 843/2, 3/1, 853/2, 853/3, 853/1, 853/5, 851/5, 92/8, 89/3 w tym miejscu osiąga najbardziej wysunięty na Pd punkt, zmienia kierunek na północno-zachodni i wzdłuż granicy wsi Gzin Górny, Dębowiec i Kokocko obejmuje działki nr 3/3, 851/5, 62, 418, 419/1, 425/1, 196/1, 195/5, 195/8, 195/1, 94/4, 94/5, 94/1, 92/3, 1\2, 2/3, 3/2, 4/2, 172/1, 169, 167/1, 166/1, 115/1, 113/1, 82/1, 14/1, 13/3, 13/2, przekracza kanał Starogrodzki dalej przez działki 8/14, 8/9, 8/10, 8/7, 4/1 i dociera do rzeki Wisły działka Nr 554/1 dochodzi do Miasta Chełmna zmienia kierunek na PN i obejmuje działki nr 2/4, 1, 173, 174, 175, 176, przekracza drogę Nr 1 i obejmuje działki nr 468/4, 468/3, 468/1 dochodzi do drogi w kierunku Świecia 466/2, 466/4, 573/1, 462/4, 461/1, 461/5, 461/3 zmienia kierunek na pd. 461/4, 461/8, 485, przecina wał przeciwpowodziowy dalej działkami nr 546/1 i 487 dochodzi do Wisły i zmienia kierunek na północny do Grudziądza gdzie we wsi Szynych kończy się.

Ochrona

  • Park powołany został dla zachowania mozaikowatości krajobrazu prawobrzeżnej części Doliny Dolnej Wisły. Ochrona walorów przyrodniczych i historycznych jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania tego korytarza ekologicznego, o randze europejskiej.
  • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 OSO Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000Dolina Dolnej Wisly PLB0400032004

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór