Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy
  • 1994-10-17
  • 15794,8400

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Kaliskiego i Wojewody Poznańskiego Nr 1/94 z dnia 17 października 1994 r. w sprawie utworzenia Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa PoznańskiegoDz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 21, poz. 210 z 1994 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiegoDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 14, poz. 2461999-03-31
2 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia Żerkowsko - Czeszewskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 57472013-10-23
3 UCHWAŁA NR XXIX/754/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żerkowsko-Czeszewskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 29412017-04-05

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie
  • wrzesiński, jarociński, średzki
  • Miłosław (miejsko-wiejska), Jarocin (miejsko-wiejska), Nowe Miasto nad Wartą (wiejska), Krzykosy (wiejska), Żerków (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy: 1) zachowanie krajobrazu polodowcowego, ze szczególnym uwzględnieniem fragmentu Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej oraz kulminacji Wału Żerkowskiego; 2) zachowanie cennych ekosystemów, w szczególności zespołów lasów grądowychi łęgowych na terenie doliny Warty; 3) zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk; 4) utrzymanie struktury przestrzennej terenów z uwzględnieniem swoistych cech miejscowego krajobrazu; 5) utrzymanie cennych walorów kulturowych.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

Z arząd Województwa Wielkopolskiego