Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
 • 1994-01-04
 • 7169,7600

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 stycznia 1994 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 19, poz. 226 z 1994 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 122 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przed 1 stycznia 1999 roku przez b. Wojewódzkie Rady Narodowe, b. Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych oraw Wojewodów: Olsztyńskiego, Elbląskiego, Suwalskiego, Ciechanowskiego, Ostrołęckiego oraz Toruńskiego
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 39 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 140, poz. 16542005-10-05
3 UCHWAŁA NR XXXIX/838/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz DylewskichDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 41582018-10-03

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • iławski, ostródzki
 • Ostróda (wiejska), Dąbrówno (wiejska), Lubawa (wiejska)
 • Opis przebiegu granicy rozpoczyna się od granicy powiatów Ostródzkiego i Iławskiego. Granica prowadzi granicą gminy Dąbrówno i Lubawa - od drogi dz. nr 349 na północ, następnie działkami nr 348, 346, 345,344, 339, 338, 333, 325, 306 (obręb Rumienica), dalej granicą gmin i działkami nr 157, 121, 117/1, 116, 114, 96/1, 95/5, 95/6, 91, 89, 88, 85 (obręb Szczepankowo) oraz działkami nr 60, 59, 56, 53, 62, 50, 48, 152/2, 151, 150, 149, po czym skręcamy na zachód wzdłuż granicy lasu gruntów leśnych dz. 3191/PGL, 3180/PGL, 3181/PGL i dalej granicą lasu dz. nr 3182/PGL, 3192/1/PGL do drogi dz. 192/4, dalej tą drogą w kierunku północno-zachodnim, dz. nr 112, do szosy Lubawa-Pawłowo, po czym tą szosą w kierunku zachodnim do drogi odchodzącej na północ, dz. nr 92 i dalej tą drogą (obręb Czerlin) i wciąż tą drogą, dz. nr 763 (obręb Złotowo) i dalej nią wzdłuż zachodniej granicy lasu dz. nr 3155/4, 3154, 3153, 3152, dalej drogą, dz. nr 652, w kierunku zachodnim, po czym dz. nr 751/1 w kierunku wschodnim i drogą, dz. nr 640 na północ do granicy lasu, dz. nr 3151/1, następnie granica prowadzi zachodnim skrajem dz. nr 3151/1 na północ do drogi, po czym skręca w kierunku wschodnim i prowadzi północnym skrajem działek nr 3151/1, 3150, 3149/1, 3148 do drogi dz. nr 388 (obręb Lubstyn), drogą Wałdyki-Zakurzewo dz. nr 388 w kierunku północno-wschodnim do drogi dz. nr 380, tą drogą w kierunku północno-wschodnim, dalej drogą dz. nr 348 do skrzyżowania z drogą na Wiśniewo i dalej tą drogą dz. nr 357 do szosy Wiśniewo-Zajączki (dz. nr 351) i dalej tą szosą w kierunku wschodnim dz. nr 341 do granicy z gminą Ostróda (obr. Wałdyki), dalej, na obszarze gminy Ostróda, granica prowadzi tą szosą biegnącą wzdłuż północnego i wschodniego skraju działki nr 19/6 do granicy lasu dz. nr 3137, dalej na wschód, północnym skrajem działek nr 3137, 3136/1, 3135 (Obr. Zajączki) w kierunku północno-wschodnim drogą prowadzącą wzdłuż działek nr 274, 275, 272/2, 271, dalej na północ zachodnią granicą geodezyjną wsi Pietrzwałd do szosy Pietrzwałd-Naprom przy działce nr 24/2 i dalej tą szosą na północ wzdłuż działek nr 43, 42, 41, 36, 35, 32, 30 (Obr. Pietrzwałd), następnie skręca na wschód i prowadzi granicą obrębów geodezyjnych Naprom i Pietrzwałd do drogi prowadzącej z Napromu w stronę kompleksu leśnego dz. nr 175/1 (Obr. Naprom) i dalej prowadzi tą drogą na wschód wzdłuż działek (obr. Pietrzwałd) nr 64, 65, 66, 69/1, 68 i dalej prowadzi wzdłuż północnego skraju działek leśnych (obr. Bednarki) nr 3057, 3056, dalej działkami nr 3055, 3054 (obręb Rudno) oraz działkami nr 3053, 3052, 3051 dochodzi do szosy Dziadyk-Ryn (dz. nr 42) i prowadzi tą szosą na południe do skraju działki leśnej nr 3051 i dalej w kierunku zachodnim i południowym skrajem działek leśnych nr 3051, 3052, 3053, 3058, 3063 (obr. Ryn) i dalej działką nr 3067, następnie granica skręca w kierunku wschodnim i prowadzi wzdłuż granicy działki 1/3 następnie wschodnią granicą działek nr 3/44, 3/45 (obr. Bednarki) i granicą gminy Ostróda dz. nr 1, 3/1, 10 (obr. Miejska Wola), następnie działkami (obr. Wysoka Wieś) nr 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3120, 3124 (koniec granicy gmin), dalej granica prowadzi w kierunku południowo-zachodnim i prowadzi południową granicą działek nr 3124, 3125, 3126/1 do drogi (obr. Giętlewo-Janowo) dz. nr 27/1 i prowadzi tą drogą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą (dz. nr 28/1) i dalej prowadzi nią w kierunku północno-zachodnim (obr. Wysoka Wieś) do działki nr 45, przecina ją wzdłuż drogi w kierunku zachodnim i dalej prowadzi drogą nr 44 do skrzyżowania z szosą Wysoka Wieś-Klonowo dz. nr 42 i tą szosą na południe, dz. nr 151/2, (obr. Wygoda) do skrzyżowania z drogą dz. nr 150, dalej prowadzi w kierunku zachodnim i południowym skrajem działki leśnej nr 3168, 3183 do drogi (dz. nr 141) przecinającej działkę nr 3183, tą drogą (dz. nr 140) prowadzi w kierunku południowo-zachodnim do skraju dz. nr 3185/2 i prowadzi tym skrajem w kierunku południowo-zachodnim do działki nr 3194/2 (obr. Klonówko), dalej prowadzi pomiędzy działkami nr 3185/2 (obr. Wygoda) i działką nr 3194/2 (obr. Klonówko), dalej wzdłuż wschodniego skraju działek nr 3195, 3201, 3203, 3205/1, 3205/2 i dalej prowadzi w kierunku południowo-zachodnim południową granicą działek nr 3205/2, 3206/3, 3206/2 (obr. Jagodziny) i dalej działkami nr 299/2, 292/1, 292/2, 284/1, 277, 266, 265, 264, 249, po czym prowadzi drogą w kierunku zachodnim (dz. nr 255) do granicy powiatów czyli do miejsca skąd rozpoczęto opis.

Położenie otuliny

 • 14664,2200
 • Powiat Iława: (Obręb Gutowo) granica prowadzi od granicy powiatów ostródzkiego i iławskiego drogą (Elgnowo-Gutowo) działka nr 213, skręca dalej w drogę działka nr 251/1 i dalej drogą działka nr 234 (Obręb Rumienica), dalej drogą do Rumienicy działka nr 144, mija wieś Rumienica i prowadzi drogą w kierunku Szczepankowa działka nr 21 (Obręb Szczepankowo) dalej drogą gruntową działka nr 196 w kierunku Szczepankowa, dochodzi do drogi działka nr 185, którą dalej prowadzi do drogi działka nr 226, skręca w tą drogę w kierunku północno-zachodnim do drogi działka nr 37/1, skręca w nią w kierunku północnym, po czym skręca w drogę działka nr 70 i prowadzi w kierunku Omule (obręb Omule), dalej tą drogą działka nr 297, 230, dalej drogą działka nr 264/6 w kierunku północno-zachodnim, dalej drogą działki nr 264/3, 78/1, 82 (Obręb Złotowo), dalej drogą działka nr 10 dochodzi do szosy Lubawa-Pawłowo działka nr 57, przecina ją i prowadzi dalej drogą działka nr 102, 105 do szosy i tą szosą (Lubawa-Zajączki) działka nr 203/5 skręca w kierunku północnym, po czym w miejscowości Złotowo skręca na zachód w drogę działka nr 127 i prowadzi do skrzyżowania z drogą odchodzącą w kierunku północno-zachodnim działka nr 441/1 i dalej prowadzi tą drogą dochodząc do skrzyżowania z drogą Lubawa-Grabowo działka nr 520 i tą drogą prowadzi w kierunku Grabowa (Obręb Grabowo), i dalej tą drogą działka nr 505, 197, przecina wieś Grabowo i prowadzi dalej drogą działka nr 355 do rzeki Gizeli, która stanowi granicę powiatów. Powiat Ostróda: (Obręb Lipowo) dalej prowadzi drogą działka nr 8 i tą drogą w kierunku północnym działka nr 187, 167 i skręca w drogę Lubawa-Ostróda w kierunku Ostródy działka nr 180/4, 189 (Obręb Bałcyny) dalej wzdłuż tej szosy działka nr 15 (Obręb Smykówko) i dalej drogą działka nr 5/1 (Obręb Smykowo), drogą działka nr 19, dalej skręca w kierunku wschodnim w drogę działka nr 150, 153 (Obręb Brzydowo), drogą działka nr 55 (Obręb Kraplewo) drogą działka nr 15, skręca na południowy-wschód szosą działka nr 18/2 (Obręb Durąg) dalej drogą działki nr 13/2, 110, 168/1 i skręca na południe w drogę działka nr 158 i tą szosą w kierunku Gląd (Obręb Glądy) drogą działka nr 89, 3 (Obręb Szczepankowo) działka nr 123, dalej na południe działka nr 80/1 (Obręb Dylewo) działka nr 180, 17 (Obręb Pląchawy) działka nr 3 (Obręb Tułodziad) działka nr 182/1, dalej drogą do działki nr 185 (Obręb Fiugajki) drogą działka nr 7, skręca na zachód w drogę działka nr 6/1, 11/1 (Obręb Wierzbica) potem południową granicą działki nr 10/20 dochodzi da drogi działka nr 10/12, 3/1, 9/3 (Obręb Elgnowo) drogą działka nr 226, 8, 209, 211/2, 216/1, 60 do granicy powiatów skąd rozpoczęto opis. Gmina Lubawa - według map ewidencyjnych - stan na sierpień 2000 r. Gmina Ostróda - mapa numeryczna, stan na marzec 2005 r.

Ochrona

 • § 4. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku dotyczące ochrony: 1) wartości przyrodniczych: a) kształtowanie mozaiki krajobrazu rolniczego z licznymi zakrzaczeniami, zadrzewieniami i zabagnieniami, b) zachowanie pozostałości dużych kompleksów leśnych, bogactwa szaty roślinnej obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych; 2) wartości historycznych i kulturowych: a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej, b) zachowanie tradycyjnej funkcji wsi; 3) walorów krajobrazowych: a) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich położony jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie ostródzkim na terenie gmin: Ostróda, Dąbrówno oraz w powiecie iławskim na terenie gminy Lubawa. Powierzchnia całkowita Parku wynosi 7169,76 ha. Dookoła Parku funkcjonuje otulina o powierzchni 14 664,22 ha, położona w powiecie ostródzkim na terenie gmin: Grunwald, Dąbrówno, Ostróda oraz w powiecie iławskim na terenie gminy Lubawa. Park obejmuje swoim zasięgiem najwyższą - zachodnią część mezoregionu Garbu Lubawskiego, zwaną masywem Góry Dylewskiej. Wzgórza Dylewskie należą do jednych z najwyższych wzniesień polskich pojezierzy i pod względem rzeźby stanowią jeden z najbardziej urozmaiconych fragmentów województwa warmińsko-mazurskiego. Obszar Parku usytuowany jest powyżej rzędnej 165 m n.p.m., osiągając w najwyższym wzniesieniu - Górze Dylewskiej 312,2 m n.p.m. Północny odcinek Wzgórz składa się z licznych, izolowanych pagórków o wysokościach względnych 40-50 m, oddzielonych od siebie wąskimi obniżeniami o charakterze pseudodolin. W niektórych z nich znajdują się niewielkie jeziorka. Obszar Parku jest jedynym w województwie regionem o tak dynamicznej konfiguracji terenu posiadającym równocześnie cechy węzła hydrograficznego. Cieki wodne biorą tu swój początek i łączą się z położonymi śródleśnie oczkami wodnymi, które wypełniają dna bezodpływowych zagłębień. Teren Parku i otuliny leży w całości w dorzeczu rzeki Drwęcy. Rzeki, które mają tu swoje źródła to m.in.: Dylewka, Poburzanka, Gizela, Sandela, Struga, Mała Wkra. Następstwem bogatej rzeźby terenu jest znaczna różnorodność szaty roślinnej. Rejon ten stanowi zbiór mniejszych i większych kompleksów leśnych otoczonych terenami użytkowanymi rolniczo. Ekosystemy leśne i zaroślowe należą do najważniejszych zbiorowisk roślinnych Parku. Ponad 50% jego powierzchni pokryte jest lasami. Dominują tu głównie lasy liściaste, tj. łęgi, olsy, grądy i buczyny (buczyna pomorska i kwaśna) oraz bory mieszane. Na terenie Parku stwierdzono występowanie 750 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi 1/3 flory roślin naczyniowych całej Polski. Oprócz tego oznaczono 92 gatunki mszaków oraz ok. 300 gatunków porostów. Wśród roślin naczyniowych są obecne gatunki górskie i podgórskie, które zasiedlają zbocza i dna parowów. Wśród nich można wymienić: pióropusznika strusiego, olszę szarą, bez koralowy, przetacznika górskiego, kokoryczkę okółkową, fiołka trwałego, przytulię okrągłolistną, widłaka wrońca, bodziszka żałobnego, niezapominajkę leśną, kosmatkę gajową, mannę gajową. Stwierdzono również występowanie 37 roślin podlegających ochronie gatunkowej. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich stanowi również cenny obszar dla rodzimej fauny, można tu wyróżnić m.in.: trzmielojada, orlika krzykliwego, żurawia, zimorodka, dzięcioła czarnego, lerkę, pokrzewkę jarzębatą, muchołówkę małą, gąsiorka, srokosza, jeża wschodniego, ryjówkę aksamitną i malutką oraz wydrę. Ponadto do ciekawych gatunków należy zaliczyć muflona, który został introdukowany na Wzgórzach Dylewskich w 1986 r. Na terenie Parku znajduje się florystyczny rezerwat przyrody „Jezioro Francuskie” oraz utworzony w 1970 r. rezerwat „Dylewo”, którego celem jest ochrona fragmentu lasu liściastego o powierzchni 9,46 ha, reprezentującego zespół buczyny pomorskiej a także rezerwat „Rzeka Drwęca”, który chroni wody rzeki w części znajdującej się na terenie otuliny Parku.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór