Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Żywiecki Park Krajobrazowy
 • 1986-03-13
 • 35870,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XII 79/86 WRN w Bielsku Białej z 13 marca 1986 r. w sprawie utworzenia Żywieckiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 4 poz. 111 z dnia 10 czerwca 1986 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 7/98 Wojewody Bielskiego z 20 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Żywieckiego Parku Krajobrazowegoo.Dz. Urz. Województwa Bielskiego Dz. Urz. Woj. Bielskiego nr 8, poz 97 z 1998 r.

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • żywiecki
 • Świnna (wiejska), Rajcza (wiejska), Ujsoły (wiejska), Jeleśnia (wiejska), Radziechowy-Wieprz (wiejska), Węgierska Górka (wiejska), Milówka (wiejska)
 • przebieg granicy zawiera par. 1 rozporządzenia

Położenie otuliny

 • 21790,0000
 • przebieg otuliny zawarty jest w par. 4 rozporządzenia

Ochrona

 • Brak danych
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór