Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Dłubniański Park Krajobrazowy
 • 1981-12-02
 • 10959,6000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z 2 grudnia 1981 r. Dz.u.R.N.M.K.Dz.u.R.N.M.K. Nr 14 poz 76 z 31.12.1981 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Krakowskiego z 16 maja 1997 r.Dz. Urz. Województwa KrakowskiegoDz. Urz. Woj. Krakowskiego Nr 18 poz.113 z 5 czerwca 1997 r.
2 Rozporządzenie Nr 82/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 50 poz. 282 z dnia 26 stycznia 2006 r.2006-01-26
3 Rozporządzenie Nr 84/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 655 poz. 4000 z dnia 20 października 2006 r.2006-10-20
4 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 listopada 2006 r. o sprostowaniu błędu.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 872 poz. 5285 z dnia 4 grudnia 2006 r.2006-12-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • olkuski, miechowski, krakowski
 • Iwanowice (wiejska), Zielonki (wiejska), Gołcza (wiejska), Michałowice (wiejska), Skała (miejsko-wiejska), Trzyciąż (wiejska)
 • Granica Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego biegnie na wschód drogą powiatową nr K2156 (Węgrzce - Prusy) od jej skrzyżowania z drogą powiatową nr K2155 (Michałowice - Raciborowice) w miejscowości Raciborowice (gmina Michałowice). Z tej drogi po około 0,6 km skręca na północ i prowadzi polną ścieżką, częściowo wzdłuż muru cmentarnego, przez około 0,5 km, po czym skręca na południowy - zachód i polną ścieżką, częściowo biegnącą wąwozem, po około 0,4 km dochodzi do drogi powiatowej nr K2155 (Michałowice - Raciborowice), którą na północny - zachód. Po około 0,9 km schodzi z drogi powiatowej i biegnie w kierunku północno - wschodnim polną ścieżką przez wąwóz, po około 1,25 km skręca na północny - zachód i polną ścieżką dochodzi do miejscowości Książniczki. Następnie prowadzi drogą gminną z Książniczek do miejscowości Młodziejowice, gdzie przechodzi na drogę powiatową nr K2157 (Michałowice - Więcławice Stare), którą biegnie na zachód przez około 0,5 km, po czym skręca na północny - zachód i biegnie około 1,25 km polną ścieżką przez wzgórza 284,5 m n.p.m. oraz 279,0 m n.p.m. do drogi powiatowej nr K2152 (Michałowice - Luborzyca), którą przecina i dalej prowadzi w tym samym kierunku polną ścieżką przez Łysą Górę. Po około 1,2 km, na zboczu wzgórza 300,9 m n.p.m. skręca na wschód i polną ścieżką przez wzgórze 295,2 m n.p.m dochodzi do kompleksu leśnego "Uroczysko Masłomiąca", który okrąża od zachodu, południa i wschodu (wzdłuż granicy oddziału leśnego nr 91 - obręb Skała, Nadleśnictwo Miechów), następnie przechodzi na polną ścieżkę, którą biegnie przez około 0,5 km w kierunku miejscowości Wola Więcławska, po czym skręca na północ i polną ścieżką przez punkt wysokościowy 300,3 m n.p.m biegnie na północny - zachód, omijając od zachodu Wolę Więcławską. W przysiółku Firlejów przecina drogę krajową nr 7 (Kraków - Warszawa) i przechodzi na drogę gminną, którą prowadząc nadal na północny - zachód dochodzi do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana). Tą drogą biegnie przez około 0,7 km po czym skręca na wschód w polną ścieżkę, którą okrąża od południa i wschodu kompleks leśny "Uroczysko Maszków" (wzdłuż granicy oddziału leśnego nr 87 - obręb Skała, Nadleśnictwo Miechów). Dalej granica biegnie na północ polną ścieżką przez około 1,1 km, przecina drogę powiatową nr K2148 (Poskwitów - Zerwana) i dochodzi w miejscowości Poskwitów Stary do drogi powiatowej nr K2145 (Poskwitów - Niedźwiedź). Tą drogą biegnie przez około 0,2 km w kierunku północno - zachodnim, po czym przechodzi na drogę gminną, którą po około 0,5 km dochodzi w miejscowości Iwanowice, przy moście na rzece Dłubni, do drogi wojewódzkiej nr 773 (Sieniczno - Poskwitów), którą prowadzi na północ przez około 0,5 km. Z drogi wojewódzkiej granica przechodzi na drogę powiatową nr K1172 (Maków - Zerwana), którą biegnie do miejscowości Sieciechowice, skąd dalej na północ drogą gminną w pobliżu wzgórza 334,1 m n.p.m do miejscowości Celiny, gdzie przechodzi na drogę powiatową nr K1173 (Grzegorzowice - Januszowice), którą idzie na północny - zachód przez około 2,5 km do miejscowości Władysław. Następnie przechodzi na drogę gminną, którą przez przysiółek Wiktorka dochodzi do przysiółka Wygoda i do drogi powiatowej nr K1207 (Czaple Małe - Czaple Wielkie), którą biegnie dalej na północny - zachód przez około 1,0 km, dochodzi w punkcie wysokościowym 356,4 m n.p.m do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana), przecina ją i biegnie dalej drogą gminną w kierunku miejscowości Ulina Mała. Tuż przed Uliną Małą skręca na południowy - zachód na drogę gminną biegnącą do Kondeja będącego częścią miejscowości Ulina Wielka. Po około 0,7 km, nie osiągając zabudowań Kondeja, skręca na północny - zachód i biegnie polną drogą, przez wąwóz i kamieniołom wapieni, w kierunku miejscowości Ulina Wielka, omija tę miejscowość od południa i dochodzi do drogi powiatowej nr K1155 (Ulina Mała - Skała), którą na południowy - zachód przez około1,0 km. W punkcie wysokościowym 379,2 m n.p.m ponownie skręca na północny - zachód i biegnie drogą gminną przez punkt wysokościowy 411,0 m n.p.m. Po około 2,3 km, przy miejscowości Mostek, skręca na południowy - zachód i prowadzi polną ścieżką około 0,75 km do granicy Gminy Trzyciąż. Następnie ponownie biegnie na północny - zachód polną drogą wzdłuż granicy Gminy Trzyciąż. Po około 1,5 km w punkcie wysokościowym 437,4 m n.p.m odchodzi od granicy Gminy prowadząc dalej na północny - zachód polną ścieżką. W punkcie wysokościowym 443,0 m n.p.m skręca na południowy - zachód, przez około 1,6 km biegnie polną ścieżką przez punkt wysokościowy 438,7 m n.p.m następnie około 2,1 km drogą powiatową nr K1151 (Lgota - Trzyciąż) oraz na południe około 0,4 km drogą wojewódzką nr 794 (Kraków - Pilica) do miejscowości Trzyciąż. W punkcie wysokościowym 409,2 m n.p.m. skręca z drogi wojewódzkiej nr 794 na zachód, w drogę gminną prowadzącą przez zabudowania Trzyciąża do osady Kolonia Plebańska, gdzie zmienia kierunek na południowy, i nadal drogą gminną dochodzi do miejscowości Jangrot. Tu skręca na wschód i drogą powiatową nr K1090 (Troks - Trzyciąż), przez miejscowość Jangrot - Mały Koniec, powraca do Trzyciążą, przecina drogę wojewódzką nr 794 (Kraków - Pilica) i biegnie dalej na południowy - wschód drogą gminną w kierunku kompleksu leśnego "Uroczysko Trzyciąż", który okrąża ścieżkami od południa i wschodu (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 121 i 119 - obręb Skała, Nadleśnictwo Miechów). Następnie granica przechodzi na drogi gminne, którymi początkowo prowadzi do miejscowości Zagórowa, gdzie skręca na południe i biegnie około 0,6 km przez wieś, po czym skręca na wschód i biegnie około 1,6 km przez punkt wysokościowy 408,0 m n.p.m. Przy przydrożnym krzyżu skręca na południe i biegnie polną drogą około 0,7 km przez punkt wysokościowy 412,5 m n.p.m do punktu wysokościowego 407,6 m n.p.m. gdzie skręca na wschód i nadal polną drogą po około 1,2 km dochodzi do drogi powiatowej nr K1155 (Ulina Mała - Skała), którą na południe przez miejscowość Tarnawa do granicy kompleksu leśnego "Uroczysko Skała". W tym miejscu przechodzi na polne ścieżki, którymi od zachodu i południa okrąża część w.w. kompleksu leśnego (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 166 i 168 - obręb Skała, Nadleśnictwo Miechów). W punkcie wysokościowym 376,0 m n.p.m. skręca na wschód, biegnąc polną ścieżką, po około 1,75 km dochodzi ponownie do południowej granicy kompleksu leśnego "Uroczysko Skała" i przez około 0,2 km prowadzi wzdłuż oddziału leśnego nr 160 (obręb Skała, Nadleśnictwo Miechów), po czym skręca na południe i polną ścieżką przez punkty wysokościowe 372,2 m n.p.m. i 386.5 m n.p.m. (Góra Barania) po około 2,5 km osiąga północno - wschodnią granicę miasta Skała, w którą skręca na wschód. Po około 1,0 km przechodzi z granicy miasta na polne ścieżki, którymi początkowo przez około 0,5 km nadal na wschód, od punktu wysokościowego nr 378,8 na północ przez około 0,5 km oraz ponownie na północny - wschód obniżeniem terenu między punktami wysokościowymi 361 m n.p.m. i 369 m n.p.m. (Bycza Góra). Po dojściu do wąwozu Babi Dół granica skręca na wschód, biegnie wąwozem przez około 0,65 km po czym skręca na południe i polną ścieżką po około 1,0 km dochodzi w miejscowości Nowa Wieś do skrzyżowania drogi powiatowej nr K1156 (Zadroże - Nowa Wieś) z drogą wojewódzką nr 773 (Sieniczno - Poskwitów), w którą skręca na południowy - wschód. Po około 4,5 km, w miejscowości Iwanowice Włościańskie, schodzi z drogi wojewódzkiej i biegnie około 0,75 km na południe, polną ścieżką przez punkt wysokościowy 339,6 m n.p.m, po czym ponownie skręca na południowy - wschód i polną ścieżką oraz drogą gminną przez Zamek będący częścią miejscowości Iwanowice Włosciańskie dochodzi do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana), którą na południe przez około 0,7 km. Następnie prowadzi drogą gminną wzdłuż prawego brzegu rzeki Dłubni do Wałów będących częścią miejscowości Damice, po czym skręca na polną ścieżkę i przez punkt wysokościowy 301,8 m n.p.m. dochodzi do drogi powiatowej nr K2147 (Stary Krasieniec - Maszków), którą na południowy - zachód przez około 0,35 km. Dalej przez około 0,75 km biegnie na południe polną ścieżką, po czym w punkcie wysokościowym 337,7 m n.p.m skręca na wschód i polną ścieżką prowadzi do punktu wysokościowego 314,8 m n.p.m gdzie skręca na południe. Po około 0,2 km ponownie skręca na wschód i polną ścieżką dochodzi do miejscowości Wilczkowice, gdzie skręca na południe i przez około 1,3 km biegnie drogą gminną do drogi krajowej nr 7 (Kraków - Warszawa), którą nadal na południe przez około 4,0 km do Komory będącej częścią miejscowości Michałowice. W tym miejscu skręca na południowy - wschód i drogą gminną przez punkt wysokościowy 316,5 m n.p.m., po około 0,5 km dochodzi do południowej granicy Gminy Michałowice, którą biegnie nadal w tym samym kierunku przez punkty wysokościowe 289,6 m n.p.m i 284,9 m n.p.m. Po około 2,5 km odchodzi od granicy Gminy skręcając na południowy - zachód w polną drogę, którą biegnie przez około 1,0 km, po czym skręca na południowy - wschód i drogą gminną omija zabudowę miejscowości Bosutów. Z tej drogi przechodzi na polne ścieżki, którymi początkowo prowadzi nadal na południowy - wschód, a po około 0,5 km na południe przez około 0,4 km, po czym znów na południowy - wschód przez około 0,9 km do miejscowości Dziekanowice, skąd drogą gminną do miejscowości Batowice. W Batowicach granica skręca na północny - wschód i prowadzi drogą powiatową nr K2156 (Węgrzce - Prusy) do jej skrzyżowania z drogą powiatową nr K2155 (Michałowice - Raciborowice) w miejscowości Raciborowice. Do obszaru Parku Krajobrazowego nie należą ścieżki i drogi, którymi zostały poprowadzone granice Parku.

Położenie otuliny

 • 11684,7000
 • Granica otuliny Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego biegnie torami kolejowymi linii Kraków - Warszawa od stacji kolejowej Kraków Batowice, na wschód. Około 0,25 km przed stacją kolejową Zesławice schodzi z torów i polną ścieżką prowadzi na północny - zachód przez około 0,9 km, po czym skręca na północny - wschód i biegnie drogą gminną przez miejscowości Prawda i Zdziesławice do miejscowości Więcławice Stare, skąd nadal na północ około 2,0 km drogą gminną przez Więcławice Dworskie. Następnie skręca na polną ścieżkę, którą omijając od wschodu wzgórze 302,6 m n.p.m., po około 1,8 km dochodzi do miejscowości Wola Więcławska w punkcie wysokościowym 270,5 m n.p.m., skąd prowadzi przez zabudowania wsi drogą gminną. Po około 0,75 km przechodzi z drogi gminnej na polną ścieżkę, którą biegnąc na północny - wschód dochodzi do przysiółka Firlejów przy punkcie wysokościowym 322,9 m n.p.m. W tym miejscu skręca na północny - wschód i przez około 0,2 km biegnie drogą krajową nr 7 (Kraków - Warszawa), po czym skręca na północny - zachód w drogę gminną prowadzącą w kierunku miejscowości Maszków. Po około 1,6 km skręca na północ i polną ścieżką po około 0,5 km dochodzi do granicy Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego przy kompleksie leśnym "Uroczysko Maszków". O tego miejsca do przysiółka Wygoda koło miejscowości Czaple Małe Park nie ma otuliny. Następnie granica biegnie od punku wysokościowego 347,9 m n.p.m w przysiółku Wygoda na północ polną ścieżką, po około 0,8 km skręca na zachód i nadal polną ścieżką, po około 0,6 km dochodzi do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana), którą prowadzi na północ. Po około 0,5 km skręca na północny - zachód w drogę powiatową nr K1155 (Ulina Mała - Skała), z której schodzi w miejscowości Ulina Wielka na polną drogę i nadal biegnąc w tym samym kierunku przez punkty wysokościowe 409,8 m n.p.m i 422,1 m n.p.m dochodzi do miejscowości Mostek skąd drogą gminną do miejscowości Budzyń i do południowej granicy Gminy Wolbrom. Następnie granicą Gminy dochodzi do granicy Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd koło Suchej Górki będącej częścią miejscowości Sucha, skąd na południe po wschodniej granicy Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd do miejscowości Jangrot - Duży Koniec. Tu skręca na wschód i biegnie drogą powiatową nr K1090 (Troks - Trzyciąż), którą po około 0,6 km dochodzi do miejscowości Jangrot - Mały Koniec. Na odcinku tej drogi o długości około 1,1 km biegnącej przez Jangrot - Mały Koniec Park nie ma otuliny. Za Jangrotem - Małym Końcem granica otuliny skręca na południe i polną ścieżką ("Biała Droga") biegnie na południe do miejscowości Sułoszowa II, gdzie skręca na wschód w drogę powiatową nr K2136 (Sułoszowa - Kolonia Długa), po czym na północ w drogę powiatową nr K2135 (Pieskowa Skała - Wesoła) oraz na południowy wschód w drogę wojewódzką nr 794 (Kraków - Pilica), którą dochodzi do miejscowości Brzozówka Korzkiewska, gdzie skręca na wschód. Dalej biegnie drogą powiatową nr K2144 (Brzozówka - Iwanowice) do miejscowości Narama, gdzie przechodzi na drogę gminną dochodzącą po około 0,8 km do drogi powiatowej nr K2151 (Zielonki - Wola Zachariaszowa), którą do miejscowości Wilczkowice i do granicy Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Na odcinku Wilczkowice - Komora Park nie ma otuliny. Dalej granica biegnie od Komory będącej częścią miejscowości Michałowice na południe drogą krajową nr 7 (Kraków - Warszawa) do miejscowości Węgrzce, skąd drogą powiatową nr K2156 (Węgrzce - Prusy) do stacji kolejowej Kraków Batowice.

Ochrona

 • § 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1) ochrona wartości przyrodniczych: a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej; b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej; c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk; d) zachowanie korytarzy ekologicznych; 2) ochrona wartości historycznych i kulturowych: a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich; b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 3) ochrona walorów krajobrazowych: a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich; b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-widokowymi; 4) społeczne cele ochrony: a) racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowanie presji urbanizacyjnej; b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, w tym szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXXVI/545/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 39102017-06-082017-05-29

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór