Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  • 1981-12-08
  • 37040,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr X/42/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w SłupskuDz. Urz. WRN w Słupsku

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzeniem Nr 10/98 Wojewody Słupskiego z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr X/42/81 WRN w Słupsku z dnia 8 grudnia 1981 r. dot. utworzenia Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" oraz obszarów krajobrazu chronionego do wymagań ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrodyDziennik Urzędowy Województwa SłupskiegoDz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 19 poz. 821998-08-21
2 Rozporządzenie Nr 58/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 58, poz. 11952006-06-01
3 UCHWAŁA Nr 146/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 66, poz. 14612011-06-02
4 UCHWAŁA NR 262/XXIV/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29452016-08-16

Położenie formy ochrony przyrody

  • pomorskie
  • bytowski, słupski
  • Kobylnica (wiejska), Bytów (miejsko-wiejska), Kołczygłowy (wiejska), Dębnica Kaszubska (wiejska), Trzebielino (wiejska), Borzytuchom (wiejska), Parchowo (wiejska), Słupsk (wiejska), Czarna Dąbrówka (wiejska)
  • Granica Parku bierze początek w miejscu najdalej wysuniętym na północ, przy moście na rzece Słupi w pobliżu miejscowości Łosino. Od tego miejsca granica przebiega w kierunku wschodnim, wzdłuż drogi gruntowej łączącej miejscowości Łosino i Krępa Słupska - działka nr 5L i 207/1 (mapa ewidencji gruntów Obręb Krępa ark.2 Gmina Słupsk) w sąsiedztwie działek leśnych: oddział nr 646 a, b, 645 g, f, d, c, 644 g, f, d, c (mapa przeglądowa Nadleśnictwa Leśny Dwór Obręb Skarszów-1997), działki rolnej nr 191 i dalej wzdłuż północnej granicy oddziału leśnego 647 h, g, f, d, dochodząc do działki rolnej nr 45/3. Na północno - wschodnim krańcu tej działki linia graniczna skręca w kierunku północno - wschodnim w drogę - działka drogowa nr 205 (mapa ewidencji gruntów Obręb Krępa ark. 2 Gmina Słupsk) i dochodzi od strony południowej do pierwszych zabudowań w Krępie Słupskiej, po czym skręca w kierunku południowo - wschodnim i drogą gminną - działka drogowa nr 206 i 180 (Obręb Krępa ark.3 Gmina Słupsk) prowadzi do wsi Korzenica. W miejscowości Korzenica granica Parku skręca na południe, po drodze gruntowej - działka nr 178, wzdłuż działek rolnych nr 168 i 169 (Obręb Krępa ark.3 Gmina Słupsk) biegnie w kierunku wsi Lubuń. Dochodzi do granicy lasu, przebiega drogą leśną przez oddział 662 c, f, p, r, s (mapa przeglądowa Nadleśnictwa Leśny Dwór Obręb Skarszów - 1997) i dalej drogą polną po działce drogowej nr 192 (mapa ewidencji gruntów Obręb Lubuń ark. 1 Gmina Kobylnica) w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działek rolnych nr 143, 149, 153. Następnie granica skręca w kierunku zachodnim, podziałce drogowej nr 172 i południowej granicy działek rolnych nr 154, 159, 160, 163 i 170 (Obręb Lubuń ark.1 Gmina Kobylnica), dochodzi do wsi Lubuń. Przez wieś granica przebiega po drodze powiatowej nr 1170G Kwakowo - Żelkówko - działka drogowa nr 257, wzdłuż wschodniej granicy działek rolnych zabudowanych nr 105/1, 105/2 i 110 (Obręb Lubuń ark.1 Gmina Kobylnica). Po minięciu działki nr 110, linia graniczna skręca na wschód w drogę gruntową - działka drogowa nr 292 (Obręb Lubuń ark.2 Gmina Kobylnica), wzdłuż północnej granicy działek rolnych nr 295/6, 295/7, 295/4, 296/5 (Obręb Lubuń ark.2 Gmina Kobylnica) i dochodzi do granicy lasu - oddział leśny nr 177. Dalej przebiega po zewnętrznej granicy pododdziałów leśnych:177 a, c, 176 a, 175 b, a, 174 a, 173 i, b, a, 172 c, b, a, 171 a (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Skarszów - 1997). Po dojściu do drogi leśnej łączącej miejscowości Skarszów Górny i Skarszów Dolny w gminie Dębnica Kaszubska, granica Parku skręca na południe w kierunku wsi Skarszów Dolny. Biegnie po tej drodze, wzdłuż wschodniej granicy pododdziałów leśnych nr 171 b, 170 l, n, p, 183 b, a, c, przecina rzekę Skotawę w miejscowości Skarszów Dolny, a następnie biegnie w kierunku wschodnim po drodze leśnej, przez oddziały leśne 182, 181, 180, 179 i 178. W oddziale leśnym 178 przechodzi po północnej granicy pododdziałów: 1, k, j (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Skarszów - 1997), dochodząc do drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn. Tu skręca na północny - wschód w kierunku Dębnicy Kaszubskiej. Po działce drogowej nr 652 (Obręb Dębnica Kaszubska ark.8 Gmina Dębnica Kaszubska) dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 210 Słupsk - Unichowo. Od Dębnicy Kaszubskiej do Motarzyna granica Parku biegnie po drodze wojewódzkiej nr 210. Po minięciu oddziału leśnego nr 369 (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Skarszew - 1997) granica biegnie dalej drogą nr 210 wzdłuż działek rolnych: 20/1 P, 29/3, 29/2, 28/2, 35 - 43 oraz działek rolnych zabudowanych 108, 107 (Obręb Motarzyno ark.2 Gmina Dębnica Kaszubska). We wsi Motarzyno granica Parku skręca w kierunku południowym, w drogę powiatową nr 1198G Motarzyno - Kołczygłowy, i biegnie nią wzdłuż działek rolnych zabudowanych nr 107, 109 - 119, 17/2. Po minięciu Motarzyna skręca w kierunku południowo - wschodnim do Niepoględzia - częściowo drogą gruntową przy starym nasypie kolejowym - działka drogowa nr 16, wzdłuż działki rolnej nr 10P (Obręb Motarzyno ark.1 Gmina Dębnica Kaszubska), dalej drogą gruntową, działka drogowa nr 88, wschodnią granicą działek rolnych: 77, 76/1, 76/4, 71, 70, 69, 68, 61, 60, 59 (Obręb Niepoględzie ark.5 Gmina Dębnica Kaszubska). Dochodzi do wsi Niepoględzie, przechodzi przez wieś działką drogową nr 86/3 i 155/3, przecina drogę powiatową nr 1201 G Budowo - Borzytuchom. Dalej biegnie w stronę wsi Gałęzowo drogą powiatową nr 1200G Gałęźnia Wlk. - Gałęzowo, działki drogowe nr 169, 170, 171 i 202 (Obręb Niepoględzie ark2 Gmina Dębnica Kaszubska), omija od północnego - wschodu oddział leśny nr 11 oraz jezioro Wiejskie (Nadleśnictwo Bytów Obręb Borzytuchom 1995). Dochodzi do Gałęzowa i biegnie drogą powiatową nr 1200G - działka drogowa nr 102 i l7P. W Gałęzowie granica skręca w kierunku północno - wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 210, pozachodniej granicy działki rolnej nr 22P i 10/lP (Obręb Gałęzów ark.2 Gmina Dębnica Kaszubska). Po dojściu do drogi wojewódzkiej nr 210 Dębnica Kaszubska - Unichowo, granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie drogą wojewódzką nr 210 do Unichowa, mijając od północy jezioro Unichowskie i przyległe działki rolne nr 22/3, 32-47 (Obręb Unichowo ark.1 Gmina Czarna Dąbrówka). W miejscowości Unichowo droga wojewódzka nr 210 dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 212 Bytów – Lębork i granica Parku skręca w kierunku północno - wschodnim, biegnąc teraz drogą wojewódzką nr 212, działka drogowa nr 100, w kierunku Nożyna. Dochodzi do wsi Nożyno, przed mostem na Skotawie skręca w kierunku wschodnim w drogę gminną - działka drogowa nr 124, biegnie drogą leśną przez oddział 126 k, j, po czym przekracza most na rzece Skotawie. Po minięciu mostu linia graniczna zmienia kierunek na południowo - wschodni, przebiega drogą leśną w kierunku miejscowości Skotawsko, przez oddziały leśne 126, 135, 148, 147, 164 i 181 (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995). Przy południowym skraju oddziału 181 granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie drogą leśną do wsi Brzezinka, po północnej granicy oddziałów 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202 (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995). Na wschodnim krańcu oddziału 202 granica zmienia kierunek na północny i przechodzi przez wieś Brzezinka, drogą gruntową działka 10/1 (Obręb Brzezinka ark.1 Gmina Czarna Dąbrówka). Mija teren leśny: oddziały 158 a, 157 i (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995) i dalej drogą gruntową po działce drogowej nr 144, 139 biegnie w kierunku wsi Jerzkowice, mijając działki rolne 146/2,138 (Obręb Jerzkowice ark.3 Gmina Czarna Dąbrówka). Następnie biegnie działką drogową nr 47, 124, wzdłuż działek rolnych 45/1, 44, 122P/8 (Obręb Jerzkowice ark.1 Gmina Czarna Dąbrówka). W miejscowości Jerzkowice, granica przechodzi przez wieś drogą powiatową nr 1755G Czarna Dąbrówka - Ceromin, działka drogowa nr 58 (Obręb Jerzkowice ark.2 Gmina Czarna Dąbrówka). Dochodząc do końca działki rolnej nr 110/43P granica skręca na wschód, biegnie drogą gruntową po działce drogowej nr 54P, 63P w kierunku miejscowości Zawiaty. Mija działki rolne 110/3P, 80P, 81P następnie skręca w kierunku północno - wschodnim, wzdłuż drogi gruntowej - działką drogową nr 62, 82/3, granicą działki rolnej nr 64P (Obręb Jerzkowice ark.2 Gmina Czarna Dąbrówka). Dochodzi do granicy lasu i dalej drogą - działka drogowa nr 81/5 (Obręb Odnoga ark 2 Gmina Czarna Dąbrówka) przebiega przez oddziały 82 f, b, a, 81 b, a, 80 a, (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995) omija od południa wieś Zawiaty podziałce drogowej nr 146, przekracza most na rzece Łupawie i biegnie dalej w kierunku wschodnim drogą gruntową - działka drogowa nr 101. Na końcu działki rolnej 103/6 granica skręca w kierunku południowym i biegnie po drodze gruntowej - działka drogowa nr 102, wzdłuż wschodnich granic działek rolnych 103/6, 103/7,105 (Obręb Otnoga ark. nr 2 Gmina Czarna Dąbrówka), działce drogowej nr 90, wzdłuż działki rolnej nr 91 (Obręb Kłosy ark. nr1 Gmina Czarna Dąbrówka). Przechodzi przez oddziały leśne 26 d, f, 34 g, h, i, 1, 46 b, d, f, g, h (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995). Dochodzi do drogi gminnej Kłosy - Jasień, biegnie w kierunku południowym tą drogą po działce drogowej nr 1 (Obręb Jasień ark. nr 3 Gmina Czarna Dąbrówka) wzdłuż wschodniej granicy oddziałów leśnych: 50, 68 i 70. We wsi Jasień dochodzi do drogi powiatowej nr 1334G Jasień - Pomysk Mały i kieruje się nią za południowy - zachód w kierunku Bytowa, po granicy oddziałów leśnych: 244, 247, 254, 262, 346, 382 (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995). Granica Parku mija rozwidlenie dróg powiatowych z drogą do Łupawska i biegnie dalej drogą powiatową nr 1334G w kierunku wsi Soszyca, przekracza most na rzece Słupi i wchodzi w granice gminy Bytów. Dalej biegnie drogą powiatową nr 1334G - wzdłuż oddziałów leśnych 433, 460 i 473 (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995). Granicę południową Parku w Gminie Bytów wyznacza ściana lasu. Biegnie ona od południowo - wschodniego narożnika oddziału 473, po popołudniowej granicy oddziałów leśnych: 473, 462, 463, 464, 465, 474 a, b, 467,468, 469, 470, 471, 444, 445, 446, 447, 448, okalając cały oddział 449, dochodzi do oddziału 450. W oddziale leśnym nr 450 granica przebiega przez leśne łąki, pododdziały: b, n, k, m, 1, j, rowem melioracyjnym wzdłuż zachodniej granicy pododdziału i, h wschodnią granicą pododdziałów o, p, r, s skręca w kierunku północnym zachodnią granicą oddziału 450 s, r, o, h, g (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995). Dochodzi do skrzyżowania drogi leśnej z drogą wojewódzką nr 212 Bytów - Lębork, skręca w kierunku zachodnim i przebiega drogą leśną po południowej granicy oddziałów 416 j, k, 417 j, m, 418 h, j, 451 a, b (Nadleśnictwo Bytów Obręb Gołębia Góra 1995). W oddziale leśnym 185 (Nadleśnictwo Bytów Obręb Borzytuchom 1995) granica zmienia kierunek na południowo - zachodni i drogą leśną przebiega przez pododdziały 185 i, k, 195 d, 196 g, przecina rzekę Bytową i mija granice gminy Borzytuchom. Po przekroczeniu rzeki Bytowej zmienia kierunek na zachodni, przebiega drogą leśną przez oddziały 197 d, f, g, 198 c, i, d, 199 f. Dochodzi do drogi gruntowej - działka drogowa 9 nr i kieruje się tą drogą na zachód oraz południowy - zachód, (Obręb Osieki Bytowskie ark.2 Gmina Borzytuchom) osiągając drogę powiatową nr 1201G Bytów - Krosnowo. Skręca na zachód w tę drogę i biegnie po działce drogowej nr 190, dochodząc do końca zabudowań skręca w drogę powiatową nr 1753G Borzytuchom - Osieki (brukowana) i dalej biegnie w kierunku południowo - zachodnim działkami drogowymi nr 13, 202/2, 20, (Obręb Osieki Bytowskie ark.1 Gmina Borzytuchom) dochodząc do wsi Borzytuchom osiągając drogę wojewódzką nr 209 Suchorze - Bytów. Skręca tą drogą na wschód i po 100 m dochodzi do drogi gruntowej - działka drogowa 331/2, kierując się tą drogą na południe do miejscowości Borzytuchom - Wybudowanie. Przebiega przy wschodniej granicy działek rolnych zabudowanych nr 392, 391, 372 (Obręb Borzytuchom ark.9 Gmina Borzytuchom), wzdłuż łąk - działki nr 384 - 389, 464, 466, 336 - 340 i 342 (Obręb Borzytuchom ark.2 Gmina Borzytuchom). Mija zabudowania wiejskie, działkę nr 345 a następnie skręca na południowy - zachód w drogę gruntową - działka drogowa nr 352 (Obręb Borzytuchom ark.2 Gmina Borzytuchom), wzdłuż działki rolnej 229/13 na krańcu której skręca w kierunku Struszewa. Kieruje się do Struszewa po drodze gruntowej - działka drogowa nr 229/8. W miejscu rozwidlenia dróg przy działce rolnej nr 229/2, granica skręca na północny - zachód i biegnie nasypem kolejowym - działką nr 199 (Obręb Struszewo ark.1 Gmina Borzytuchom). Dochodzi do drogi powiatowej nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie i biegnie nią w kierunku północnym, do skrzyżowania z drogą - wojewódzką nr 209 Bytów - Suchorze. Dalej granica Parku biegnie tą drogą wojewódzką w kierunku północno - zachodnim przez miejscowość Jutrzenka, przekracza rzekę Kamienica, mija Barnowo i dochodzi do miejscowości Kołczygłowy. W Kołczygłowach dochodzi do drogi powiatowej nr 1198G Kołczygłowy - Motarzyno i kieruje się tą drogą na północ - do miejscowości Wierszyno. Granica biegnie wzdłuż działki drogowej nr 62 (Obręb Kołczygłowy ark.1 Gmina Kołczygłowy), działki drogowej nr 123 (Obręb Radusz ark.2 Gmina Kołczygłowy), działki drogowej nr 238 (Obręb Radusz ark.3 Gmina Kołczygłowy). Przed miejscowością Wierszyno granica skręca na południowy - zachód i biegnie drogą gminną w kierunku Darskowa, granicą działek drogowych nr 187, 239 (Obręb Radusz ark.3 Gmina Kołczygłowy) i 191 (Obręb Darskowo ark. I). Dochodzi do granic działki 164/1, skręca w kierunku zachodnim, biegnie drogą po działce drogowej nr 188, mijając zabudowania wsi Darskowo (Obręb Darskowo ark.1 Gmina Kołczygłowy). Granica Parku przecina drogę powiatową nr 1176G Trzebielino — Dębnica Kaszubska w miejscowości Darskowo i biegnie dalej w kierunku zachodnim drogą gminą - działka drogowa 110/1, wzdłuż południowych granic działek rolnych 91/1, 92, 93, 392/4 i 236P/2, dochodzi do cieku o nazwie Rybiec, łączącego jezioro Rybiec z rzeką Pokrzywną. Po dojściu do cieku, zmienia kierunek na północno - wschodni i biegnie środkiem cieku Rybiec wzdłuż zachodniej granicy działek 236/2 i 89 (Obręb Darskowo ark.1 Gmina Kołczygłowy). W punkcie styku granic działki 89 i 84, granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 84. Na końcu tej działki zmienia kierunek na północno - zachodni i biegnie rowem — działka nr 114, na długości 800 m. Dalej granica Parku przebiega po linii wyznaczającej granicę gminy Trzebielino: w punkcie granicznym nr 419 należącym do działki rolnej 41 (Obręb Starkowo ark.1 Gmina Trzebielino), granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie drogą leśną wzdłuż północnych granic oddziałów leśnych 387 b, c, 388 a, b, c, d, f (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Leśny Dwór 1997). W punkcie granicznym nr 481 granica zmienia kierunek na północny i przebiega wzdłuż wschodniej i północno - wschodniej granicy działki rolnej nr 14/3 (Obręb Zieliń ark.6 Gmina Trzebielino). Następnie granica przecina drogę gminną Uliszkowice - Podwilczyn nr działki 18/1, biegnie granicą lasu, działka leśna nr 7 na długości 80 m. W punkcie granicznym nr 75 skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek rolnych nr 3 i 2. Następnie granica przebiega wzdłuż północnej granicy działki rolnej nr 2 łączącej się z działką leśną 236 k. Po minięciu lasu granica skręca na północny - zachód, łączy się z drogą gruntową w kierunku Mielna i ciągnie się na długości 300 m. W punkcie granicznym nr 68 zmienia kierunek na południowo - zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki rolnej nr 6 (Obręb Zieliń ark.6 Gmina Trzebielino). Granica dochodzi do oddziału leśnego nr 222 i biegnie wzdłuż północnej granicy tego oddziału do drogi powiatowej nr 1175G Suchorze - Mielno. Po przekroczeniu tej drogi granica Parku przebiega wzdłuż północno - wschodniej granicy działki rolnej nr 4 (Obręb Zieliń ark.4 Gmina Trzebielino). Dochodzi do oddziału leśnego nr 220, skręca na zachód i biegnie granicą pododdziału nr 220 s. W miejscu zetknięcia się z drogą leśną, granica skręca w kierunku północnym i biegnie tą drogą przez oddziały leśne nr 220, 201, 180 i 181 (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Leśny Dwór 1997). Na północnej granicy oddziału nr 181 b skręca na zachód i biegnie wzdłuż linii oddziałowej dochodząc do granicy działki rolnej nr 8 (Obręb Objezierze ark.1 Gmina Trzebielino). Dalej biegnie w kierunku zachodnim, północno – wschodnią granicą tej działki. Dochodzi do drogi gruntowej Objezierze - Żelkówko, działka drogowa nr 24, zmienia kierunek na północno - wschodni i kieruje się tą drogą w stronę Żelkówka. Przy oddziale 136 d (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Leśny Dwór 1997) skręca na północny - zachód i biegnie południowo - zachodnią granicą oddziału 136 d. Następnie wchodzi w obszar leśny, drogą leśną przez oddział nr 110 h, j, i, dochodzi do drogi leśnej i zmienia kierunek na zachodni, przechodzi przez pododdział 110 i, 111 f, g, skręca na południe wzdłuż wschodniej granicy pododdziału 111h (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Leśny Dwór 1997). Na końcu tego pododdziału granica biegnie na południe po działce rolnej nr 7/1 (Obręb Objezierze ark. 1 Gmina Trzebielino) na długości 400 m, następnie skręca na zachód w kierunku drogi krajowej nr 21, mijając oddział leśny 112 h, i. Po dojściu do drogi krajowej nr 21 Miastko - Ustka, przy południowo - zachodnim skraju oddziału leśnego 112 j (Nadleśnictwo Leśny Dwór Obręb Leśny Dwór 1997), granica Parku zmienia kierunek na północno - zachodni i biegnie wzdłuż tej drogi aż do miejscowości Łosino. Po drodze mija miejscowości: Kruszyna, Kwakowo, Zajączkowo. Dochodzi do miejscowości Łosino, mijając wcześniej działki rolne 154 - 149, 143, 142, 141 (Obręb Łosino ark. 2 Gmina Kobylnica). Na końcu działki rolnej zabudowanej nr 146 granica Parku skręca na wschód i biegnie drogą utwardzoną - działka drogowa nr 195 do rozwidlenia dróg. Na rozwidleniu granica skręca na północ, po drodze wzdłuż działek rolnych zabudowanych: 213, 210, 209, 208, 206, 205/1 (Obręb Łosino ark. 2 Gmina Kobylnica). Przy działce 205/1 skręca na wschód w drogą gminną - działka drogowa nr 195, mijając działki rolne: 203, 202, 201, 200 (Obręb Łosino ark. 2 Gmina Kobylnica) oraz oddział leśny 643 (Nadleśnictwo Leśny Dwór obręb Skarszów 1997). Linia graniczna dochodzi do mostu na rzece Słupi, skąd rozpoczęto opis granicy Parku.

Położenie otuliny

  • 83170,0000

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 15/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie ustanowienia Planu ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 83, poz. 13622003-06-30

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór