Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Kazimierski Park Krajobrazowy
 • 1979-04-27
 • 14974,1400

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XX/60/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 1979 r. w sprawie utworzenia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w LublinieDz. Urz. WRN Nr 4, poz. 24 1979-06-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 29 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 68, poz. 18522003-05-22
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 39 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kazimierskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 152, poz. 21382004-08-24
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 49 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 15 listopada 2004 r. uchylające rozporządzenia w sprawie parków krajobrazowychDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 214, poz. 27982004-12-13
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 4 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie Kazimierskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 73, poz. 15252005-04-27
5 UCHWAŁA NR XXIX/407/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Kazimierskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 23242017-05-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • opolski, puławski
 • Puławy (wiejska), Kazimierz Dolny (miejsko-wiejska), Janowiec (wiejska), Wąwolnica (wiejska), Karczmiska (wiejska), Końskowola (wiejska), Nałęczów (miejsko-wiejska), Puławy (miejska), Wilków (wiejska)
 • Opis przebiegu granicy Parku rozpoczęto od wału przeciwpowodziowego na północ od Wyspy Włostowickiej. Stąd granica prowadzi wałem w kierunku południowo-wschodnim i południowym. W pobliżu południowego skraju miejscowości Parchatka skręca na wschód prowadząc drogą gruntową w kierunku drogi krajowej Nr 824 Kazimierz - Puławy. Przecina tą drogę, po czym skręca na północ i biegnie granicą działek ewidencyjnych omijając od wschodu zabudowania Parchatki. Następnie podążając cały czas na północ biegnie granicą lasu, przecina granice gminy Puławy i dalej prowadzi granicą działek ewidencyjnych na północ, omijając od wschodu zabudowania osiedla Włostowice w Puławach. Dociera do drogi biegnącej z Puław do Skowieszyna i wzdłuż niej podąża do Skowieszyna. W Skowieszynie granica opuszcza skręcającą ku północnemu-wschodowi drogę i skręca na południe omijając od zachodu i południa teren kościoła. Dochodzi do cieku wodnego (odwadniającego wąwóz Białocin) i podąża nim na południowy-wschód przez około 200 m. Następnie granica skręca na wschód i przecinając grunty orne biegnie do wsi Stary Pożóg. Dociera do drogi prowadzącej ze stacji kolejowej Pożóg i zmierza nią na południe, docierając do lasu Nowy Świat. Następnie granica skręca na wschód, omija od północy las Nowy Świat i Pustki wraz z przyległymi bezpośrednio do nich gruntami. Dociera do drogi powiatowej Końskowola - Celejów i zmierza nią na południe przez około 470 m, po czym skręca na zachód i biegnie drogą polną przez ok. 1,15 km. Następnie skręca na południe i drogą gruntową podąża przez około 900 m, skręca na północny-wschód i po niecałych 200 m skręca na południe. Dalej biegnie drogą gruntową na południowy-wschód, omijając od południa zabudowania miejscowości Zażuk. Dociera do drogi Las Stocki - Zakierzki, a nią do drogi Końskowola - Celejów. Drogą powiatową zmierza 125 m na północ, po czym skręca na wschód biegnąc drogą do miejscowości Zakierzki. Po przebyciu ok. 1 km granica skręca na południe, dochodzi do drogi gruntowej i wzdłuż niej zmierza początkowo na południowy- zachód, a następnie na południowy-wschód. Dociera do wsi Stok, skąd granica skręca drogą na północny-wschód i biegnie przez 350 m drogą przez tę miejscowość. Dalej skręca na południowy-wschód, dociera do wschodniego skraju zalesionego wąwozu, skąd biegnie drogą na zachód i po 150 m skręca na południe. Biegnie początkowo granicą działek, a następnie drogą gruntową prowadzącą po zachodniej stronie zabudowań Karmanowic. Przy rozwidleniu dróg opuszcza drogę i prowadzi dalej granicą działek do drogi wojewódzkiej Nr 830 Bochotnica - Lublin. Drogą tą zmierza na wschód przez około 230 m, po czym skręca na południe, biegnąc dalej drogą na wschód. Dociera do drogi Nr 830, podąża nią na północ, po czym skręca na wschód i biegnie drogą gruntową wzdłuż północnego skraju Lasu Karmanowskiego. Następnie prowadzi na południe drogą gruntową, początkowo wzdłuż wschodniego skraju lasu. Podążając wzdłuż tej drogi zmienia kierunek na południowo- zachodni i dociera do drogi biegnącej przez wieś Łopatki. Drogą tą podąża na wschód przez około 1 km po czym opuszcza drogę i kieruje się na południowy-wschód. Dochodzi do cieku wodnego i wzdłuż niego podąża na północny-wschód przez około 150 m. Następnie granica kieruje się na wschód biegnąc początkowo granicą działek ewidencyjnych, a następnie drogą prowadzącą przez Drzewce-Kolonię. Dalej podąża drogą gruntową do Rudkowego Cieku. Wzdłuż cieku biegnie około 80 m na południowy-zachód, po czym skręca na południe i biegnie granicą działek ewidencyjnych do drogi powiatowej Kurów - Wąwolnica. Drogą tą podąża na południowy-zachód, po czym skręca na zachód i prowadzi wzdłuż nasypu kolejki wąskotorowej Nałęczów-Opole Lubelskie, którą zmierza do Wąwolnicy. Przed cmentarzem w Wąwolnicy granica opuszcza linię kolejki wąskotorowej i skręca na zachód podążając drogą powiatową Wąwolnica - Rzeczyca przez wieś Stanisławka. Za lasem Kępa opuszcza drogę i skręca na północ, dochodzi do drogi prowadzącej przez wieś Grabówka i podąża nią na zachód, a następnie drogą na północ. Na rozwidleniu dróg skręca na południowy-zachód i biegnie drogą przez około 580 m. Na skrzyżowaniu dróg skręca na zachód i biegnie granicą działek ewidencyjnych. Dociera do drogi prowadzącej z Rzeczyc i podąża nią na południe. Dochodzi do drogi powiatowej Wąwolnica - Rzeczyca i wzdłuż niej biegnie na zachód przez Rzeczycę-Kolonię, Helenówkę, Jeziorszczyznę do ul. Czerniawy w Kazimierzu Dolnym. Następnie zmierza na zachód ul. Słoneczną, po czym skręca na południe i biegnie wzdłuż drogi prowadzącej do Dąbrówki. Na rozwidleniu dróg granica skręca w kierunku południowo- zachodnim podążając drogą prowadzącą do Dobrego. Na skrzyżowaniu dróg polnych granica skręca na południowy-wschód i biegnie dalej drogą przez Dąbrówkę. W Dąbrówce skręca na południe i dochodzi do drogi powiatowej Kazimierz Dolny - Dobre. Drogą tą podąża na południe przez około 950 m, po czym przechodzi na drogę gruntową i biegnie nią na południowy-wschód przez około 480 m. Następnie granica skręca na wschód prowadząc granicą działek. Dochodzi do drogi gruntowej i wzdłuż niej biegnie na północ, a następnie po około 430 m skręca na wschód kierując się drogą polną do wsi Zagajdzie. Przed zabudowaniami tej miejscowości granica skręca na południe, osiąga dno zalesionego wąwozu i biegnie nim na wschód, dalej zmierzając w kierunku wschodnim omija od południa zabudowania wsi Zagajdzie. Dochodzi do drogi prowadzącą przez wieś Jaworce i biegnąc wzdłuż niej osiąga drogę wojewódzką Nr 824. Drogą tą podąża na południe przez około 420 m, a następnie skręca na zachód prowadząc drogą polną. Po około 530 m skręca na południe i biegnie dalej granicą działek ewidencyjnych. Dochodzi do drogi gruntowej i wraz z nią skręca na zachód, by po około 60 m skręcić na południe. Następnie na skrzyżowaniu dróg polnych skręca na wschód i kieruje się do drogi wojewódzkiej Nr 824. Drogą wojewódzką biegnie na południe, by po około 330 m skręcić na zachód. Dalej podąża drogą gruntową, by po około 840 m skręcić na południowy-zachód, prowadząc granicą działek. Po minięciu punktu wysokościowego 212,2 m granica skręca pod kątem ostrym w drogę gruntową prowadzącą w kierunku północno-zachodnim. Biegnie nią 520 m, po czym skręca w drogę gruntową prowadzącą na południowy-zachód. Dochodzi do skraju kompleksu leśnego tzw. Lasu na Hektarach, a następnie skręca na zachód i biegnie drogą wzdłuż kompleksu leśnego do wsi Rogów. Dochodzi do drogi Rogów - Polanówka i wraz z nią podąża na północny-wschód. Po około 150 m skręca na północny-zachód i biegnie drogą przez około 320 m. Na skrzyżowaniu dróg zmienia kierunek na południowo-zachodni i podąża drogą gruntową biegnącą obrzeżem doliny Jaworki. Po 740 m dociera do skraju lasu, gdzie na skrzyżowaniu dróg skręca na północny-zachód. Biegnąc w tym kierunku prowadzi drogami gruntowymi do głębocznicy przy przysiółku Małe Dobre. Biegnie nią na południowy-zachód przez około 220 m, po czym skręca na północny-zachód. Przecina drogę powiatową Kazimierz Dolny - Wilków i dalej biegnie w tym samym kierunku skrajem zalesionych wąwozów, pozostawiając poza obszarem Parku sady i zabudowę wsi Dobre. Przed ostatnimi zabudowaniami wsi Dobre granica skręca na południowy-zachód, przecina rzekę Chodelke, dociera do położonego na lewym brzegu Chodelki wału przeciwpowodziowego i wzdłuż niego podąża na północ. Po przecięciu drogi prowadzącej z Podgórza do Zastowa Polanowskiego skręca wraz z wałem początkowo ku zachodowi, a następnie w kierunku południowo-zachodnim. Od skrzyżowania dróg w pobliżu punktu wysokościowego 126,6 m granica prowadzi w kierunku zachodnim, przecina Wisłę i wydłuż lewego jej brzegu zmierza na południe. Po około 590 m skręca na zachód i dociera do wału przeciwpowodziowego w miejscowości Brześce-Kolonia. Dalej biegnie wałem na północ przez około 2,5 km, po czym opuszcza wał i kieruje się drogą gruntową na północny-zachód. Przed stawami w Janowicach skręca na południowy-zachód, prowadzi drogami gruntowymi i dochodzi do rowu melioracyjnego. Wzdłuż niego biegnie na południe po czym skręca w drogę gruntową i biegnie nią na północny-zachód i dociera do mostu na rzece Plewka. Następnie podąża wzdłuż rzeki na północny-wschód, po czym przed stawami skręca na północny-zachód, omija od południa zabudowania Janowic i dochodzi do drogi powiatowej Janowiec - Lucimia, którą prowadzi na północny-wschód w kierunku Janowca. Przed cmentarzem skręca na północ i biegnie skrajem lasu do drogi powiatowej Janowiec - Ławeczko Stare, przecina tą drogę i dalej podąża drogą prowadząca do wsi Oblasy. Przecina drogę powiatową Janowiec - Puławy i dalej drogą gruntową biegnie na wschód, wzdłuż granicy lasu. Po około 380 m skręca na północny-wschód, prowadzi początkowo przez las, a następnie drogą leśną oraz polną. Dochodzi do drogi Oblasy - Wojszyn i wzdłuż niej biegnie na wschód. Po około 550 m przed pierwszymi zabudowaniami wsi Wojszyn granica skręca na południowy-wschód, a po 250 m zmienia kierunek na północno-wschodni. Dociera do drogi gruntowej i wzdłuż niej podąża na południowy-wschód, by następnie po 150 m skręcić w drogę gruntową prowadzącą w kierunku północno-wschodnim. Dochodzi do drogi biegnącej przez Wojszyn w kierunku Dworka i zmierza nią na południowy-wschód w kierunku Wisły. Po około 450 m skręca na północny-wschód i prowadzi drogą gruntową w kierunku Wąwozu Wojszyńskiego. Przed wąwozem skręca na północny-zachód i dochodzi do drogi Wojszyn - Nasiłów. Drogą tą biegnie w kierunku wschodnim do Nasiłowa. Podąża drogą przez tą miejscowość, a następnie po minięciu zabudowań przechodzi na drogę leśną i wzdłuż niej kieruje się na północny-zachód. Osiąga północny skraj kompleksu leśnego i skręca na wschód prowadząc drogą wzdłuż granicy lasu. Dociera do wału przeciwpowodziowego i wzdłuż niego podąża na północ. Po około 1,4 km granica skręca na północny-wschód i dochodzi do miejsca, w którym rozpoczęto opis granicy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Uwaga: Tekstowy opis granicy Parku ma charakter poglądowy. Dokładny przebieg granicy wyznaczają punkty współrzędnych wskazane w załączniku Nr 4.

Położenie otuliny

 • 24643,7600
 • Przebieg granicy otuliny Parku opisano począwszy od północnego skraju półwyspu odgradzającego port rzeczny w Puławach od koryta Wisły. Stąd granica biegnie na południe, do mostu na Wiśle, skręca na wschód, pozostawiając teren portu poza obszarem otuliny. Prowadzi kolejno ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Księżnej Izabelli, Chrystiana Piotra Aignera, Stanisława Moniuszki, Księżnej Izabelli i Ludwika Waryńskiego do ulicy Czartoryskich. Podąża tą ulicą na południowy-wschód, a następnie ulicą Głęboką i Parkową, obejmując Park Czartoryskich. Dalej biegnie na południowy-wschód ulicą Kazimierską i Włostowicką. Za Cmentarzem Włostowickim opuszcza drogę i prowadzi drogą gruntową, omijając od zachodu zabudowania położone wzdłuż ul. Włostowickiej. Następnie przechodzi na ulicę Powiśle i wzdłuż niej podąża na południowy-wschód. Po około 750 m dochodzi do ulicy Włostowickiej. Ulicą tą zmierza na południowy-wschód, po czym skręca pod kątem ostrym na północny-wschód. Prowadzi ulicą Jana Klińskiego, a następnie skręca na wschód i podąża ulicą Piasecznica. Dalej biegnie drogą przez tereny rolno-leśne do Skowieszyna, pokrywając się na tym odcinku z granicą Parku. Przed pierwszymi zabudowaniami Skowieszyna granica otuliny skręca na północ, prowadząc początkowo drogą gruntową, a następnie granicą działek ewidencyjnych. Po przebyciu 550 m dochodzi do drogi gruntowej i wzdłuż niej podąża na wschód. Po około 1,1 km skręca na północny-zachód i drogą gruntową zmierza w kierunku wiaduktu kolejowego. Przed wiaduktem skręca na południowy- wschód i prowadzi drogą gruntową, biegnącą równolegle do toru kolejowego Dęblin-Lublin. Wzdłuż tego traktu biegnie przez Nowy Pożóg, Klementowice do wsi Łopatki. W Łopatkach przed stacją kolejową granica otuliny odchodzi od torowiska i skręca wzdłuż drogi na południe, dochodzi do drogi Łopatki - Drzewce, podąża nią na wschód, po czym powraca do linii kolejowej Lublin - Dęblin. Dalej wzdłuż linii zmierza w kierunku południowo-wschodnim przez Drzewce-Kolonię, Czesławice do stacji kolejowej w Sadurkach. Tu granica skręca na południowy-zachód i biednie wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 860. Na skrzyżowaniu dróg skręca na zachód, a po 580 m na południe, kierując się drogami gruntowymi, omijając od północy i zachodu zabudowania wsi Sadurki. Dochodzi do skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 860, 830 i 827, skąd biegnie drogą Nr 827 na południowy-zachód do Wojciechowa-Kolonii Piątej. Stąd skręca na północny-zachód biegnąc drogą gruntową do drogi Stary Gaj - Wojciechów-Kolonia Pierwsza i dalej tą drogą zmierza na północny-zachód, przechodząc przez most na rzece Czerka. Biegnie wzdłuż drogi przez wieś Stary Gaj. Dociera do granicy gminy Wąwolnica i wzdłuż niej zmierza w kierunku południowym, a następnie południowo- zachodnim i zachodnim. W rejonie wsi Huta dochodzi do granicy gminy Karczmiska i podąża nią na południe. Po 580 m opuszcza granicę gmin i dalej zmierza na południe prowadząc wzdłuż drogi gruntowej. Dociera do drogi powiatowej Kazimierz Dolny - Niezabitów i biegnie nią około 70 m na północny-zachód. Następnie skręca na południowy-zachód i biegnie drogą prowadzącą wzdłuż lasu położonego w miejscowości Noworąblów. Otacza las od zachodu i południa, po czym dociera do drogi powiatowej Noworąblów - Karczmiska. Drogą tą kieruje się na południowy-zachód przez około 1,7 km. Następnie skręca na północny-zachód i biegnie początkowo granicą działek ewidencyjnych, a następnie wzdłuż drogi polnej. Przecina południowy skraj wsi Słotwiny i dalej zmierza drogą gruntową przez około 1,3 km. Następnie skręca na południe prowadząc drogą gruntową, po czym na rozwidleniu dróg skręca na wschód. Biegnie drogą przez 250 m, po czym skręca na południe, prowadząc granicą działek ewidencyjnych w kierunku wsi Karczmiska Drugie. Przed zabudowaniami tej wsi skręca na południowy-zachód i podąża wzdłuż drogi gruntowej na dystansie około 600 m. Następnie skręca na południe i dochodzi do ulicy Wesołej. Wzdłuż niej kieruje się na zachód i dociera do drogi wojewódzkiej Nr 824. Drogą tą zmierza na północ przez 110 m, a następnie skręca na zachód i prowadzi drogą gruntową. Na skrzyżowaniu dróg granica skręca na południe, biegnie drogą gruntową otaczającą od wschodu i południa duży kompleks leśny. Przed boiskiem opuszcza drogę i dalej podąża na zachód przez las granicą działek ewidencyjnych. Po około 600 m skręca na południowy-wschód i dochodzi do drogi prowadzącej z Karczmisk Pierwszych. Drogą tą podąża na południe i dociera do drogi Wilków - Karczmiska Pierwsze. Od tego miejsca do granicy województwa lubelskiego, granica otuliny jest wspólna z granicą Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Drogą Wilków - Karczmiska Pierwsze kieruje się na zachód, dochodzi do przejazdu kolejki wąskotorowej i biegnie początkowo wzdłuż toru kolejki, a następnie podnóżem zalesionej wydmy. Powraca do drogi Karczmiska Pierwsze - Wilków, przecina ją i podąża na południowy-zachód wzdłuż drogi leśnej przez około 1,5 km. Następnie granica skręca na północny-zachód, a od rowu melioracyjnego prowadzi na zachód przez około 250 m, po czym skręca na północ i dochodzi do drogi gruntowej, którą zmierza na zachód w kierunku rzeki Bródek. Dochodzi do granicy lasu, okrąża go od południa i silnie krętą linią brzegową tego lasu dochodzi do podnóża zalesionej wydmy. Następnie zdąża wzdłuż jej zboczy na południowy-zachód i dociera do rzeki Chodelki, na wysokości młyna wodnego w Kosiorowie. Dalej kieruje się wzdłuż rzeki na północny-zachód, by po 240 m skręcić na północny-wschód. W tym kierunku biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego, a następnie wzdłuż niego na północ, przecinając linie kolejki wąskotorowej i drogę powiatową Wilków - Karczmiska Pierwsze. Po przecięciu z drogą powiatową biegnie wzdłuż rowu na północny-zachód, a następnie po 580 m skręca na południe, przecina drogę powiatową i podąża drogą leśną przez 275 m. Skręca na zachód, a następnie drogą przez las zmierza na północ i dochodzi z powrotem do drogi powiatowej Wilków - Karczmiska Pierwsze. Drogą tą prowadzi na północny-zachód, a następnie po przekroczeniu rzeki Chodelki, w odległości 70 m od mostu, skręca na południe. Po 340 m zmienia kierunek na zachodni i biegnie granicą działek ewidencyjnych. Dochodzi do drogi Wilków - Karczmiska Pierwsze i wzdłuż tej drogi podąża na południowy- zachód do przejazdu kolejki wąskotorowej. Następnie wraz z linią kolejki kieruje się na zachód. Przecina rzekę Wrzelowiankę i jej lewym brzegiem zmierza w kierunku południowo- zachodnim. Po około 710 m skręca na północny-zachód i biegnie do drogi prowadzącej przez Wilkow-Kolonię. Drogą tą zmierza na południowy-zachód, po czym skręca na północny-zachód prowadząc drogą Wilków-Kolonia - Machów. Po 640 m opuszcza tą drogę i prowadzi na zachód wzdłuż drogi gruntowej, a następnie granicą działek ewidencyjnych w kierunku Wisły. Przecina wał przeciwpowodziowy i dochodzi do granicy województwa lubelskiego, biegnącej na tym odcinku nurtem Wisły. Stąd granica otuliny prowadzi granicą województwa lubelskiego w kierunku północnym, a następnie północno-zachodnim. Na północ od wsi Lucimia, w pobliżu punktu wysokościowego 139,7 opuszcza granicę administracyjną i kieruje się na północ drogą leśną prowadzącą przez Las Janowiecki. Ponownie dochodzi do granicy województwa lubelskiego i wzdłuż niej biegnie w kierunku północnym. Od punktu, w którym zbiegają się granice województwa oraz gmin Janowiec i Puławy, granica otuliny zmienia kierunek na wschodni i podąża granicą gminy Puławy i Janowiec. Za Tomaszowem opuszcza granicę administracyjną i skręca na północny-zachód prowadząc wzdłuż granicy lasu położonego na wschód od Tomaszowa. Dociera do drogi powiatowej Góra Puławska - Kochanów i wzdłuż tej drogi kieruje się na północny-wschód do Góry Puławskiej. Dociera do ulicy Puławskiej i zmierza nią na wschód, następnie skręca w ulicę Leśną, omija od północy cmentarz i dalej biegnie granicą działek na północny- wschód. Dociera do drogi wojewódzkiej Nr 738 i wraz z nią podąża na północ. Po przebyciu 600 m skręca na północny-wschód, biegnie drogą 340 m, po czym skręca na południowy- wschód w drogę gruntową, którą następnie skręca na północny-wschód i dochodzi do ulicy Powiśle. Ulicą tą prowadzi w kierunku południowym, by po 150 m ponownie skręcić w drogę biegnąc w kierunku północno-wschodnim. Dochodzi do ulicy Podwale, zmierza nią na południe przez 50 m, po czym skręca na wschód w kierunku Wisły. Przecina ją i dochodzi do miejsca, w którym rozpoczęto opis tekstowy granicy otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Uwaga: Tekstowy opis granicy otuliny Parku ma charakter poglądowy. Dokładny przebieg granicy wyznaczają punkty współrzędnych wskazane w załączniku Nr 5.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy doliny Wisły, wąwozów i skarp lessowych z licznie występującymi gatunkami rzadkich roślin.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Zarząd Województwa Lubelskiego