Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
 • 1981-12-02
 • 20686,1000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 65 Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 02 grudnia 1981 r. Dz. U. R.N.M.K.Dz. U. R.N.M.K. Nr 14, poz. 76 z 1981 r.
2 Uchwała Nr III/11/80 Woj. Rady Narodowej w Katowicach z dnia 20 czerwca 1980 r. Dz. Urz. W.R.N. w KatowicachDz. Urz. W.R.N. w Katowicach, Nr 3, poz. 16 z 1980 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Krakowskiego z dnia 16 maja 1997 r. Dz. Urz. Woj. KrakowskiegoDz. Urz. Woj. Krakowskiego, Nr 18, poz. 113 z 1997 r.
2 Rozporządzenie Nr 17/95 Woj. Katowickiego z dnia 1 lutego 1995 r. Dz. Urz. Woj. KatowickiegoDz. Urz. Woj. Katowickiego, Nr 3 poz. 30 z 1995 r.
3 Rozporządzenie Nr 271/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 17/95 Wojewody Katowickiego z dnia 1 lutego 1995 r. w sprawie ochrony krajobrazu jurajskiego na terenie województwa katowickiego.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 87, poz. 13572001-07-27
4 Rozporządzenie Nr 78/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 50, poz. 2782006-01-26
5 Rozporządzenie Nr 82/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 654, poz. 39982006-10-20
6 Uchwała Nr XV/247/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki KrakowskieDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 583, poz. 66242011-12-14

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • olkuski, chrzanowski, Kraków, krakowski
 • Jerzmanowice-Przeginia (wiejska), Zielonki (wiejska), Bukowno (miejska), Michałowice (wiejska), Zabierzów (wiejska), Krzeszowice (miejsko-wiejska), Wielka Wieś (wiejska), Olkusz (miejsko-wiejska), Trzebinia (miejsko-wiejska), Kraków (miejska)
 • Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie biegnie z centrum miejscowości Bolechowice (Gmina Zabierzów) na południowy - wschód, drogą powiatową nr K 2131 (Zabierzów - Bolechowice - Biały Kościół). Po około 0,75 km, koło kapliczki, skręca na drogę gminną, którą dochodzi do miejscowości Ujazd, gdzie skręca na północ, a po około 0,5 km na wschód i drogą gminną dochodzi do miejscowości Tomaszowice. Po minięciu zabudowań Tomaszowic schodzi z drogi gminnej, początkowo, przez około 0,5 km, biegnie na południowy - wschód ciekiem wodnym będącym prawym dopływem potoku Wedonka, a następnie polną ścieżką, którą dochodzi do miejscowości Modlniczka. Drogami gminnymi przecina Modlniczkę, po czym skręca na północny - wschód i nadal drogą gminną po około 1,0 km dochodzi do południowych granic miejscowości Modlnica. Tu skręca na wschód, przecina drogę krajową nr 94 (Kraków - Olkusz) i biegnie polną ścieżką, którą po około 1,0 km dochodzi w punkcie wysokościowym 263,4 m n.p.m. do granicy miasta Krakowa. Granicą Krakowa po około 0,8 km dochodzi do drogi biegnącej od Fortu Syberia, którą na południowy - wschód przez około 0,35 km, po czym na południe ulicą Jurajską (ulica w Krakowie) oraz na wschód drogą powiatową nr K 2158 (Węgrzce - Bibice - Tonie) do miejscowości Bibice, gdzie przechodzi na drogę gminną prowadzącą na północny - wschód, przez punkt wysokościowy 291,3 m n.p.m., do drogi krajowej nr 7 (Kraków - Warszawa Tą drogą prowadzi na północ przez około 0,5 km dochodząc do północnej granicy gminy Zielonki, którą na północny - zachód przez około 1,0 km do drogi gminnej (Komora - Górna Wieś), którą idzie nadal w tym samym kierunku przez około 1,5 km, następnie skręca na wschód na drogę gminną do Michałowic, a po około 0,5 km przechodzi na polną ścieżkę, którą okrąża od wschodu kompleks leśny "Uroczysko Michałowice" (po granicy oddziału leśnego nr 92, obręb Skała, Nadleśnictwo Miechów). Następnie biegnąc nadal polną ścieżką w kierunku północnym po około 1,2 km dochodzi do drogi gminnej z miejscowości Michałowice II, którą na zachód przez Warszawkę będącą częścią miejscowości Michałowice. Po około 2,0 km przecina drogę powiatową nr K 2151 (Zielonki - Wilczkowice) i przez około 0,9 km biegnie na zachód po granicy gminy Iwanowice, po czym skręca na południowy - zachód i prowadzi około 0,25 km polną ścieżką do punktu wysokościowego 294,4 m n. p. m. Od tego miejsca granica biegnie na południe drogą gminną do Międzygaja, będącego częścią miejscowości Owczary, gdzie skręca na zachód i drogą gminną dochodzi do Pod Brzozówki, będącej częścią miejscowości Brzozówka i do granicy otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Z Pod Brzozówki prowadzi na południe drogą gminną przez około 0,75 km, następnie, polną ścieżką przez punkty wysokościowe 322,6 i 319,5 m n.p.m. stopniowo skręcając na zachód, przekracza drogę wojewódzką nr 778 (Kraków - Wolbrom) i biegnie na zachód drogą gminną przez miejscowość Giebułtów do drogi krajowej nr 94 (Kraków - Olkusz), którą w kierunku miejscowości Jerzmanowice (na tym odcinku pokrywa się z granicą otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego Tuż przed Jerzmanowicami w Gościńcu będącym częścią tej miejscowości granica parku odchodzi od granicy otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Z drogi krajowej nr 94 (Kraków - Olkusz) skręca na południowy - zachód i biegnie przez około 1,3 km po granicy zabudowy Jerzmanowic, następnie skręca na północny - zachód i polną ścieżką przez około 1,25 km prowadzi do Koloni Zachodniej będącej również częścią Jerzmanowic, skąd drogami gminnymi na północ wokół Góry Żarnowiec (461,4 m n.p.m.) i na północny - zachód do drogi krajowej nr 94 (Kraków - Olkusz), którą biegnie w tym samym kierunku. Po około 2,25 km skręca z drogi krajowej na południe w drogę powiatową nr K 2126 (Krzeszowice - Przeginia), którą prowadzi przez około 3,75 km do miejscowości Czubrowice, następnie skręca na północny - zachód i polną ścieżką przez punkty wysokościowe 416,5, 409,9 m n.p.m. oraz drogą gminną przez przysiółek Kolonia Polesie, dochodzi do punktu wysokościowego 420,0 m n.p.m. i do granicy gminy Olkusz. Następnie skręca na północ i granicą gminy Olkusz biegnie przez około 1,9 km, po czym w punkcie wysokościowym 412,2 m n.p.m. skręca na zachód i polną ścieżką po około 1,5 km dochodzi do północnej granicy miejscowości Zawada I, przekracza drogę przez tę miejscowość i prowadzi nadal na zachód, północnym brzegiem kompleksu leśnego (lasy prywatne). Po około 3,25 km przekracza drogę biegnącą przez miejscowość Osiek i wchodzi na drogę gminną, którą na zachód do Kasprzyk będących częścią miejscowości Niesułowice, skąd na północny - zachód drogą gminną ("Droga Niesułkowska") do przysiółka Podpolis. W miejscu skrzyżowania tej drogi z drogą gminną Olkusz - Bukowno ("Droga Wojskowa"), granica skręca na zachód i biegnie ścieżką przez kompleks leśny " Uroczysko Olkusz " (wzdłuż północnej granicy oddziałów nr 109 i 110 - obręb Olkusz, Nadleśnictwo Olkusz). Po około 1,5 km dochodzi do drogi gminnej (Bukowno Trzebinia), którą na południe przez około 0,4 km, po czym skręca na zachód i prowadzi około 0,85 km ścieżką przez kompleks leśny " Uroczysko Olkusz " (po granicy oddziału leśnego nr 111 - obręb Olkusz, Nadleśnictwo Olkusz) oraz na południe przez około 1,0 km po granicy oddziałów leśnych nr 117 i 123, włączając do parku Górę Stoskową i Diablą Górę. Po dojściu do drogi gminnej (Bór Biskupi - Podlesie) przechodzi na nią i biegnie na wschód przez około 0,25 km, po czym skręca na polną ścieżkę, którą przez około 1,5 km omija od północy zabudowania przysiółka Podlesie. Następnie skręca na południe i ścieżką przez kompleks leśny "Uroczysko Olkusz" (wschodnią granicą oddziału leśnego nr 151 - obręb Olkusz, Nadleśnictwo Olkusz) dochodzi do granicy gminy Trzebinia, którą na południowy - wschód przez około 1,4 km. Dalej biegnie drogą gminną w kierunku miejscowości Płoki przez punkt wysokościowy 398,1 m n.p.m. Przed Płokami skręca na wschód i prowadzi przez około 0,25 km drogą gminną a następnie przez około 1,0 km ścieżkami po granicy kompleksu leśnego " Uroczysko Płoki " (południową granicą oddziałów leśnych nr 16, 15, 14, 41 - obręb Trzebinia, Nadleśnictwo Chrzanów), dalej skręca na południowy - zachód i biegnie około 1,75 km ścieżką, początkowo po granicy oddziałów leśnych nr 41 i 42 (obręb Trzebinia, Nadleśnictwo Chrzanów) a później przez lasy prywatne, po czym skręca na południowy - wschód i nadal leśną ścieżką przez przełęcz między wzgórzami 444,8 i 340,0 m n. p. m dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 791 (Trzebinia - Olkusz - Wanaty), którą przekracza. Następnie biegnie wciąż na południowy - wschód przecinając ścieżkami kompleks leśny "Uroczysko Płoki" (przez oddziały leśne nr 57 i 56 - obręb Trzebinia, Nadleśnictwo Chrzanów), po około 0,85 km skręca na wschód i przez około 0,35 km prowadzi południową granicą oddziałów leśnych nr 56 i 55, po czym skręca na południowy - wschód i polną ścieżką prowadzącą przez około 2,1 km omija od wschodu miejscowość Psary i przysiółek Nowa Wieś. Przy wschodnich obrzeżach Nowej Wsi skręca na zachód i prowadzi południową granicą zabudowy tego przysiółka, a po około 1,1 km skręca na południe i biegnie wschodnią granicą zabudowy miejscowości Karniowice. Następnie omija miejscowość Dulowa lewym odgałęzieniem drogi gminnej z Karniowic (biegnącej wzdłuż potoku Dulówka), po czym około 0,5 km przed jej skrzyżowaniem z drogą krajową nr 79 (Kraków - Katowice) skręca na północny - wschód i prowadzi polną ścieżką, po około 0,75 km dochodząc do zachodniej granicy gminy Krzeszowice. W tym miejscu skręca na południowy - wschód i nadal polną ścieżką po około 1,7 km dochodzi do drogi krajowej nr 79 (Kraków - Katowice), którą na wschód przez około 0,15 km, po czym skręca na północny - wschód i drogą gminną po około 0,75 km dochodzi do miejscowości Filipowice. W Filipowicach granica skręca na północ i prowadzi drogą powiatową nr K 2124 (Rudno - Paryż), następnie po około 1,5 km, w punkcie wysokościowym 313,9 m n.p.m. skręca na wschód w drogę gminną biegnącą południowym skrajem nieczynnego kamieniołomu "Kowalska Góra" oraz przez nieczynny kamieniołom "Miękinia", przekracza w miejscowości Miękinia drogę powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Nowa Góra), po czym nadal drogą gminną przez tereny poeksploatacyjne dochodzi do nieczynnej linii kolejowej (z kamieniołomu "Miękinia"), którą przez około 2,5 km na południowy - wschód do drogi powiatowej nr K 1076 (Krzeszowice - Czerna). Dalej skręca na północ i ww. drogą powiatową dochodzi do granicy rezerwatu " Dolina Eliaszówki "i równocześnie do granicy kompleksu leśnego " Uroczysko Czerna" (obręb Krzeszowice, Nadleśnictwo Krzeszowice). W tym miejscu skręca na wschód i omijając kamieniołom " Czatkowice ", biegnie południową granicą rezerwatu a następnie oddziałów leśnych nr 78, 77, 76, następnie skręca na południe i prowadzi zachodnią granicą oddziałów nr 75, 84, 94, po czym ponownie skręca na wschód i południową granicą oddziałów nr 94 i 92 dochodzi do źródła "Dzwonek" przy wschodnich obrzeżach osiedla Żbik (osiedle miasta Krzeszowice). Następnie doliną "Za Żbikiem" biegnie na południe i po około 0,75 km dochodzi do drogi powiatowej nr K 2127 (Krzeszowice - Siedlec), którą na wschód do miejscowości Siedlec, skąd drogą gminną do miejscowości Radwanowice. Dalej skręca na północ i prowadzi około 0,8 km drogą gminną przez Radwanowice, po czym przechodzi na polną ścieżkę, którą dalej na wschód przez punkt wysokościowy 311,00 m n.p.m., przysiółek Łączki Brzezińskie i punkt wysokościowy 298,7 m n.p.m. Po około 2,75 km, w punkcie wysokościowym 307,2 m n.p.m. granica dochodzi do miejscowości Kobylany i do drogi powiatowej nr K 2130 (Więckowice - Kobylany - Będkowice - Bębło), którą biegnie na wschód przez około 0,25 km. Następnie skręca na południe i drogą gminną przez około 0,5 km okrąża główną część zabudowy Kobylan, po czym powraca na drogę powiatową nr K 2130, którą na południe przez około 0,25 km. Dalej skręca na północny - wschód i prowadzi polną ścieżką przecinającą potok Kobylanka. Po około 0,7 km, przechodzi na drogę gminną, którą do miejscowości Karniowice i dalej do skrzyżowania z drogą powiatową nr K 2131 (Zabierzów - Bolechowice - Biały Kościół) w miejscowości Bolechowice. W obrębie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie określonego ww. granicami znajduje się fragment otuliny obejmujący tereny zainwestowane miejscowości Ostrężnica (gmina Krzeszowice) wraz z sąsiednimi kompleksami użytków rolnych. Granica tego obszaru biegnie północną granicą gminy Krzeszowice od miejsca jej przecięcia z drogą powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica), na wschód przez około 3,35 km, dalej skręca na południe i polną ścieżką pomiędzy wzgórzami 446 i 451,2 m n.p.m. dochodzi do Osiedla będącego częścią miejscowości Nowa Góra, po granicy zabudowy omija od północy miejscowość Nowa Góra, dochodzi do skrzyżowania drogi powiatowej nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) z drogą gminną (Nowa Góra - Filipowice). Następnie skręca na północny - zachód i prowadzi drogą powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) do północnej granicy gminy Krzeszowice. Do obszaru Parku Krajobrazowego nie należą ścieżki, cieki wodne, drogi oraz linie kolejowe, którymi zostały poprowadzone granice Parku.

Położenie otuliny

 • 13017,0000
 • Granica otuliny Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie biegnie od miejscowości Rudawa (gmina Zabierzów) na północ drogą powiatową nr K 2128 (Rudawa - Trzcie) do miejscowości Więckowice, skąd drogą powiatową nr K 2130 do miejscowości Kobylany i do granicy Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Od tego miejsca na wschód, aż do przecięcia granicy Parku ze skrzyżowaniem ulic Na Zielonki i Waliszewskiego w Toniach (osiedle Krakowa) Park nie ma swojej otuliny. Dalej granica biegnie na wschód ulicami miasta Krakowa i miejscowości Zielonki: Waliszewskiego, Długopolską, Zielone Wzgórze, Witkowicką do drogi krajowej nr 7 (Kraków - Warszawa), w którą skręca na północ do Czekaja będącego częścią miejscowości Bibice. Za Czekajem Park nie ma otuliny przez około 0,75 km. Następnie granica biegnie dalej na północ drogą krajową nr 7 (Kraków - Warszawa). Przed miejscowością Zerwana schodzi z drogi krajowej na drogę gminną, którą biegnie do miejscowości Wilczkowice, gdzie skręca na zachód i biegnie przez około 2,25 km drogą powiatową nr K 2151 (Wilczkowice - Zielonki) do granicy gminy Michałowice, a dalej drogą gminną do miejscowości Narama, skąd drogą powiatową nr K 2144 (Iwanowice - Brzozówka) do miejscowości Brzozówka. W Brzozówce skręca na południe i drogą wojewódzką nr 794 (Kraków - Pilica) dochodzi do oddalonej części tej miejscowości o nazwie Pod Brzozówką. Od tego miejsca, aż do miejscowości Jerzmanowice Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie nie ma własnej otuliny gdyż jego granice pokrywają się z granicą otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. W Gościńcu będącym częścią miejscowości Jerzmanowice, granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie odchodzi od granicy otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Od tego miejsca Park ponownie posiada otulinę, której granica biegnie przez około 0,75 km drogą krajową nr 94 (Kraków - Olkusz), następnie w miejscu jej skrzyżowania z drogą powiatową nr K 2134 (Sąspów - Grodzisko) przechodzi na polną ścieżkę, którą około 4,0 km na północny - zachód, przez punkty wysokościowe 474,8 m n.p.m., 481,4 m n.p.m., 461,7 m n. p. m. i przydrożny krzyż do punktu wysokościowego 478,8 m n.p.m. i krzyża, gdzie skręca na północny - wschód i po około 2,25 km, polną ścieżką dochodzi do miejscowości Sułoszowa II. Tu skręca na północny - zachód i prowadzi drogą wojewódzką nr 773 (Poskwitów - Sieniczno). Tuż przed zabudowaniami miejscowości Sieniczno skręca na południowy - wschód i drogą gminną po około 0,2 km dochodzi do drogi krajowej nr 94 (Kraków - Olkusz), którą w tym samym kierunku przez około 0,35 km. Następnie skręca na południe i przez około 1,9 km prowadzi zachodnią granicą kompleksu leśnego (lasy prywatne), po czym zmienia kierunek na południowo - zachodni i biegnie przez około 1,5 km polną ścieżką, wzdłuż południowej granicy zabudowy miejscowości Zimnodół. Przy zachodniej granicy Zimnodołu skręca na południe i prowadzi polną ścieżką przez około 0,3 km, po czym skręca na zachód i nadal polną ścieżką dochodzi do drogi gminnej przez miejscowość Osiek, którą przecina, dalej biegnie w tym samym kierunku polną ścieżką przez około 0,7 km, następnie skręca na północ i prowadzi polną ścieżką przez około 0,25 km do punktu wysokościowego 405,4 m n.p.m. W tym miejscu skręca ponownie na zachód i biegnie przez około 4,5 km obrzeżem kompleksu leśnego " Uroczysko Olkusz " (północną granicą oddziałów leśnych nr 124, 125, 126, 127 i 118 - obręb Olkusz, Nadleśnictwo Olkusz). Za miejscowością Żurada skręca na północ i prowadzi przez około 1,2 km po granicy kompleksu leśnego " Uroczysko Olkusz " (wschodnią granicą oddziałów leśnych nr 118, 112, 106 - obręb Olkusz, Nadleśnictwo Olkusz), po czym skręca na zachód i północną granicą oddziału leśnego nr 106 dochodzi do drogi gminnej Olkusz - Bukowno (" Droga Wojskowa "), którą do przysiółka Podpolis i granicy Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Od tego miejsca do północnego obrzeża miejscowości Płoki Park nie ma otuliny. Dalej granica otuliny biegnie od skrzyżowania drogi powiatowej nr K 1051 (Czyżówka - Płoki - Lgota) z drogą gminną okrążającą od północy Płoki. Z tego miejsca prowadzi na południowy - zachód i południe, przez około 0,85 km wzdłuż kompleksu leśnego " Uroczysko Płoki " (wschodnią granicą oddziałów leśnych nr 16, 17, 43 - obręb Trzebinia, Nadleśnictwo Chrzanów) oraz przez około 1,0 km ścieżką przez oddziały leśne nr 43, 50, 62. Po wyjściu z oddziału leśnego nr 62, biegnie w tym samym kierunku polną ścieżką przez około 1,25 km, przecinając drogę powiatową nr K 1050 (Myślachowice - Płoki), drogę wojewódzką nr 791 (Trzebinia - Myślachowice - Olkusz - Wanaty) i drogę powiatową nr K 1052 (Myślachowice - Psary), a następnie przez kompleks leśny " Uroczysko Strzałba " (przez oddziały leśne nr 87 i 89 - obręb Trzebinia, Nadleśnictwo Chrzanów) oraz polną ścieżką do punktu wysokościowego 385,7 m n.p.m. gdzie skręca na południowy - wschód i po około 0,65 km, polną ścieżką dochodzi do północnych obrzeży miejscowości Młoszowa, którą przez około 2,0 km omija od wschodu po granicy zabudowy dochodząc do drogi krajowej nr 79 (Kraków - Katowice Tą drogą prowadzi na wschód przez około 11,5 km następnie przechodzi na linię kolejową Kraków - Katowice, którą dochodzi do miejscowości Rudawa. Fragment otuliny obejmujący tereny zainwestowane miejscowości Ostrężnica (gmina Krzeszowice) wraz z sąsiednimi kompleksami użytków rolnych znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica tego obszaru biegnie północną granicą gminy Krzeszowice od miejsca jej przecięcia z drogą powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica), na wschód przez około 3,35 km, dalej skręca na południe i polną ścieżką pomiędzy wzgórzami 446 i 451,2 m n.p.m. dochodzi do przysiółka Osiedle (część miejscowości Nowa Góra), po granicy zabudowy omija od północy miejscowość Nowa Góra, dochodzi do skrzyżowania drogi powiatowej nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) z drogą gminną (Nowa Góra - Filipowice). Następnie skręca na północny - zachód i prowadzi drogą powiatową nr K 2125 (Krzeszowice - Miękinia - Ostrężnica) do północnej granicy gminy Krzeszowice.

Ochrona

 • § 2. Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1) ochrona wartości przyrodniczych: a) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej; b) ochrona naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej; c) zachowanie naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności kserotermicznej, torfowiskowej oraz wilgotnych łąk; d) zachowanie korytarzy ekologicznych; 2) ochrona wartości historycznych i kulturowych: a) ochrona tradycyjnych form zabudowy i zespołów wiejskich oraz podmiejskich; b) współdziałanie w zakresie ochrony obiektów zabytkowych i ich otoczenia; 3) ochrona walorów krajobrazowych: a) zachowanie otwartych terenów krajobrazów jurajskich; b) ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się walorami estetyczno-widokowymi; 4) społeczne cele ochrony: a) racjonalna gospodarka przestrzenią, hamowanie presji urbanizacyjnej; b) promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z uwarunkowaniami środowiska, w tym szczególnie turystyki, wypoczynku i edukacji.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR XX/276/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2020 r. poz. 34812020-05-222040-05-21

Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.