Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Mazurski Park Krajobrazowy
 • 1977-12-05
 • 53655,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VIII/31/77 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 5 grudnia 1977 r. w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. WRN w SuwałkachDz. U. WRN w Suwałkach Nr 8, poz. 36 z 1977 r.
2 Uchwała Nr X/38/77 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 1977 r. w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. WRN w Olsztynie Dz. Urz. WRN w Olsztynie Nr 11, poz. 51 z 1977 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 122 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przed 1 stycznia 1999 roku przez b. Wojewódzkie Rady Narodowe, b. Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych oraz Wojewodów: Olsztyńskiego, Elbląskiego, Suwalskiego, Ciechanowskiego, Ostrołęckiego oraz Toruńskiego Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 15, poz. 1221999-03-30
2 Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 20, poz. 5062006-01-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • piski, szczycieński, mrągowski
 • Ruciane-Nida (miejsko-wiejska), Świętajno (wiejska), Pisz (miejsko-wiejska), Piecki (wiejska), Mrągowo (wiejska), Orzysz (miejsko-wiejska), Mikołajki (miejsko-wiejska)
 • W skład Parku wchodzi obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu przecięcia południowej linii brzegowej rzeki Spychowska Struga ze wschodnim skrajem drogi krajowej Spychowo - Mrągowo i dalej biegnie wschodnią granicą tej drogi, w kierunku północnym, poprzez wieś Stare Kiełbonki i dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 54, (wg ark. nr 1 mapy ewidencyjnej obrębu Mojtyny, gm. Piecki), skręca na wschód i początkowo biegnie tą granicą, a następnie granicą oddziału nr 94 (wg mapy przeglądowej obrębu Krutyń, Nadl. Strzałowo), przecina drogę nr 26/1 i biegnie jej północnym skrajem w kierunku zachodnim i ponownie granicą oddziału nr 94, następnie granicami oddziałów nr 78, 61, 60, po czym skręca na wschód i biegnie wzdłuż przedłużenia północnej granicy oddziału nr 77 do północnej granicy oddziału nr 75 i dalej granicą oddziałów nr 75, 59, 58, 48, 47, 35, 18, 19, 20, 21, 5, 5A, 4, 3, 2, 1, 7, 16, 15, przecina drogę wojewódzką Ruciane-Nida - Piecki i skręca w kierunku zachodnim, dalej biegnie północnym skrajem tej drogi do punktu przecięcia z zachodnią granicą oddziału nr 279 (wg mapy przeglądowej obrębu Strzałowo, Nadl. Strzałowo), następnie załamuje się na północ i prowadzi początkowo granicą tego oddziału, po czym granicą oddziałów nr 262, 239, 240, 217, i dalej południową granicą działki nr 221 (wg ark. nr 1 mapy ewidencyjnej obrębu Piecki, gm. Piecki), przecina drogę gminną nr 676/1 i biegnie dalej granicą oddziału nr 214 w kierunku południowo-zachodnim a następnie północnym, przecina drogę powiatową Piecki - Mikołajki i dalej biegnie w tym samym kierunku początkowo granicą oddziału nr 189, a następnie linią brzegową jeziora Wągiel do punktu styku z granicą gmin Piecki i Mrągowo, następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż tej granicy do północno-wschodniego narożnika oddziału nr 21 (wg mapy przeglądowej obrębu Strzałowo, Nadl. Strzałowo), następnie biegnie na wschód północną oraz wschodnią granicą tego oddziału, zachodnią granicą działki nr 64/1 (wg ark. nr 1 mapy ewidencyjnej obrębu Jakubowo, gmina Piecki), zachodnią i południową granicą działki nr 64/5, przecina drogę powiatową Piecki - Jakubowo i biegnie początkowo w kierunku północno-wschodnim granicą oddziału nr 58 (z wyłączeniem pododdziałów: i, f oraz c), północną granicą działki nr 116, po czym północną granicą oddziałów nr 57, 56, 55 (z wyłączeniem pododdziałów: b, c, d, f, g, h, i, j), nr 43 (z wyłączeniem pododdziału h), północną granicą pododdziałów x oraz w oddziału nr 34, przecina drogę powiatową Lipowo -Kosewo i biegnie jej wschodnim skrajem do skrzyżowania z drogą nr 247 (wg ark. nr 1 mapy ewid. obrębu Kosewo, gm Mrągowo), załamuje się na wschód i biegnie jej południowym skrajem, przecina drogę nr 268 i biegnie północną granicą działki nr 288 i po jej przedłużeniu przecina działkę nr 289 do granicy oddziału nr 12 pododdz. a i dalej biegnie północną granicą tego pododdziału do linii brzegowej jeziora Kuc, po czym granicą jeziora w kierunku wschodnim do zachodniej granicy działki nr 290/9 (wg arkusza nr 1 obrębu Kosewo, gmina Mrągowo) i dalej wzdłuż tej granicy do południowej granicy drogi nr 304 i stąd wzdłuż tej granicy do przecięcia z granicą gmin Mrągowo i Piecki, następnie biegnie tą granicą w kierunku wschodnim do północnego narożnika oddziału nr 23 (wg mapy przeglądowej obręb Strzałowo, Nadl. Strzałowo), po czym skręca na południe granicą oddziału nr 22, do punktu przecięcia się z granicą gmin Piecki i Mikołajki, stąd biegnie tą granicą do punktu styku z granicą Lasów Państwowych Nadl. Maskulińskie i dalej prowadzi północną granicą oddziałów nr 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 77, 76, 73A, 73 (wg mapy przeglądowej obrębu Mikołajki, Nadl. Maskulińskie), po czym biegnie wschodnią granicą działki nr 259/1 (wg ark. nr 1 mapy ewidencyjnej obrębu Prawdowo, gm. Mikołajki), północną granicą poddziału a oddziału nr 71, przecina drogę nr 143/3 i biegnie wschodnią granicą działki nr 144/1 i dalej granicą oddziałów nr 71, 70, 69, 68 do granicy miasta Mikołajki, stąd prowadzi w kierunku wschodnim wzdłuż granicy miasta, przecina jezioro Mikołajskie linią prostą, która jest granicą miasta Mikołajki i dalej (po drugiej stronie jeziora Mikołajskiego) biegnie południową granicą działki nr 432/8 (wg arkusza nr 9 mapy ewid. obrębu Tałty, gmina Mikołajki), przecina drogę nr 433 i biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 434/5, zachodnią i północną granicą działki nr 426/141 (wg ark. nr 8 mapy ewidencyjnej obrębu Tałty, gm. Mikołajki), zachodnią granicą działek nr 427/50, 427/51, 426/5 do punktu granicznego nr 739, stąd w linii prostej przecina działkę nr 426/5 do punktu granicznego nr 3060, przecina drogę powiatową Mikołajki - Dziubiele i biegnie południowym skrajem tej drogi w kierunku wschodnim do przecięcia z drogą gminną nr 363 (wg ark. nr 313.012 mapy ewidencyjnej obrębu miasto Mikołajki), następnie biegnie zachodnią granicą działki nr 364/2, przecina drogę nr 125a i biegnie zachodnią granicą działki nr 351, dochodzi do dawnego rowu przeciwpancernego i dalej biegnie wzdłuż tego rowu do przecięcia z granicą torowiska PKP Mikołajki - Orzysz, stąd biegnie południową granicą torowiska w kierunku wsi Woźnice do przecięcia z drogą gminną nr 536/7 (wg ark. nr 2 mapy ewidencyjnej obrębu Mikołajki, gmina Mikołajki), następnie biegnie południowym skrajem tej drogi, po czym południową granicą drogi nr 325/4 (wg ark. nr 4 mapy ewidencyjnej obrębu Olszewo, gmina Mikołajki), północną granicą działki nr 325/1 do przecięcia z rowem nr 326, po czym południową granicą tego rowu i wschodnią granicą działki nr 330/2 do granicy oddziału nr 7 (wg mapy przeglądowej obrębu Mikołajki, Nadl. Maskulińskie), załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie początkowo granicą oddziału nr 7, a następnie oddziałów nr 6, 5, 4, 3, 8, wschodnią granicą działki nr 64 (wg ark. nr 1 mapy ewidencyjnej obrębu Grabówka, gm. Mikołajki) do granicy gmin Mikołajki i Orzysz, załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż tej granicy do granicy oddziału nr 13 i potem wschodnią granicą tego oddziału do drogi nr 20/1 (wg ark. 2 mapy ewidencyjnej obrębu Dziubiele, gm. Orzysz), następnie biegnie wschodnim skrajem tej drogi, po czym przecina w prostej linii działkę nr 24/6 do północno-zachodniego narożnika oddziału 2A i dalej południową granicą tego oddziału do drogi powiatowej Mikołajki - Dziubiele, po czym południowym skrajem tej drogi do skrzyżowania z drogą powiatową Chmielewo - Dziubiele, załamuje się na południe i biegnie wzdłuż tej drogi do drogi nr 287 (wg ark. nr 1 mapy ewidencyjnej obrębu Dziubiele, gm. Orzysz) i stąd prowadzi południowym skrajem tej drogi a następnie południowym skrajem drogi nr 8 (wg ark. nr 3 mapy ewidencyjnej obrębu Dziubiele, gm. Orzysz) oraz południową granicą działki nr 6/5 (wg ark. nr 4 mapy ewidencyjnej obrębu Dziubiele, gm. Orzysz), drogi nr 11/1, drogi nr 359/3 (wg ark. nr 1 mapy ewidencyjnej obrębu Tuchlin, gm. Orzysz), drogi nr 359/2, drogi nr 350, drogi nr 5 (wg ark nr 5 mapy przeglądowej obrębu Okartowo, gm. Orzysz), przecina torowisko PKP i biegnie jego północną granicą w kierunku wschodnim do północnej granicy oddziału leśnego nr 407/8 (wg mapy przeglądowej obrębu Orzysz, Nadl. Giżycko) i stąd wzdłuż tej granicy do południowej granicy drogi krajowej Mikołajki - Orzysz i dalej tą granicą do skrzyżowania z drogą powiatową Okartowo - Nowe Guty, tu skręca na południe i biegnie wschodnią granicą tej drogi do skrzyżowania z drogą nr 130 (wg ark. nr 1 mapy przeglądowej obrębu Nowe Guty, gmina Orzysz), dalej jej wschodnią granicą i na wysokości południowej granicy drogi nr 131 przecina ją i biegnie do skrzyżowania z drogą nr 211, następnie prowadzi wschodnią granicą tej drogi ponownie do drogi powiatowej Okartowo - Nowe Guty, stąd biegnie początkowo jej wschodnią granicą i dalej zachodnią granicą drogi 266, przecina granicę gmin Orzysz i Pisz i biegnie północną granicą drogi nr 23 (wg ark. nr 3 mapy ewidencyjnej obrębu Kwik, gm. Pisz), drogi nr 1/6, następnie wschodnią granicą drogi nr 22/2 (wg ark. nr 1 mapy ewidencyjnej obrębu Kwik, gm. Pisz), załamuje się na zachód i biegnie północną granicą drogi nr 138 (wg ark. nr 2 mapy ewidencyjnej obrębu Kwik, gm. Pisz) i północną granicą drogi nr 56 (wg ark. nr 1 mapy ewidencyjnej obrębu Kwik, gm. Pisz), przecina kanał Wiska i biegnie zachodnią stroną drogi nr 27/1 (wg ark. nr 7 mapy ewidencyjnej obrębu Szczechy Wielkie, gm. Pisz) i dalej tą samą drogą przez oddziały nr 293 i 294 (wg mapy przeglądowej obrębu Pisz, Nadl. Pisz), po czym biegnie północną granicą drogi nr 96 (wg ark. nr 2 mapy ewidencyjnej obrębu Zdory, gm. Pisz) do wschodniej granicy działki nr 100/1, załamuje się początkowo na północ i biegnie wzdłuż tej granicy, do granicy konturu B/RV w działce nr 87, następnie wzdłuż granicy tego konturu, przecina drogę nr 82 do północnej granicy działki nr 109/1 i dalej prowadzi wzdłuż tej granicy, po czym północną i zachodnią granicą działki nr 109/2, zachodnią granicą działki nr 109/3 i północną granicą działki nr 111/1 do drogi nr 6/2 (wg ark. nr 1 mapy ewidencyjnej obrębu Zdory, gm. Pisz), załamuje się na południe i biegnie wschodnią granicą tej drogi, przecina drogę nr 141 (wg ark nr 3 mapy ewidencyjnej obrębu Zdory, gm. Pisz) i biegnie jej południową granicą do wschodniej granicy drogi nr161/1 i dalej wzdłuż tej granicy, po czym południową granicą drogi nr 183 do wschodniej granicy działki nr 184, stąd wzdłuż tej granicy do drogi nr 211/1 i dalej jej północnym skrajem oraz północnym skrajem drogi nr 212 do linii brzegowej jeziora Śniardwy, stąd wzdłuż linii brzegowej w kierunku południowo-wschodnim do punktu styku z zachodnią granicą działki nr 236 i dalej wzdłuż tej granicy do drogi nr 255, po czym wzdłuż północnej granicy tej drogi prowadzi do przecięcia z południową granicą działki nr 257 i dalej prowadzi tą granicą do wschodniej granicy działki nr 274/1 i biegnie wzdłuż tej granicy oraz wschodniej granicy działki nr 274/2, po czym północną i zachodnią granicą konturu nr 441 Ls V, a następnie biegnie wschodnią granicą pododdziałów c oraz k oddziału nr 331 (wg mapy przeglądowej obrębu Pisz, Nadl. Pisz) i biegnie dalej wschodnią granicą konturów nr 1/1N, 2/1N, 3/1N w działce nr 1/11 (wg ark. nr 1 mapy ewidencyjnej obrębu Szczechy Wielkie, gm. Pisz), następnie wschodnią granicą pododdziałów d, j, k oddziału nr 339 (wg mapy przeglądowej obrębu Pisz, Nadl. Pisz) do kanału Jeglińskiego, przecina kanał i biegnie zachodnią granicą działki nr 132/6 (wg ark. nr 1 mapy przeglądowej obrębu Karwik, gm. Pisz), następnie południowo-wschodnią granicą pododdziałów c, g oraz d oddziału nr 341 (wg mapy przeglądowej obrębu Pisz, Nadl. Pisz) i dalej południową granicą działki nr 1/20, wschodnią granicą działki nr 1/21 do drogi nr 1/14, stąd dalej zachodnią granicą tej drogi do drogi powiatowej Jeglin - Karwik, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą tej drogi, a następnie drogi nr 572 (wg ark. nr 3 mapy ewidencyjnej obrębu Snopki, gm. Pisz), do północno-wschodniego narożnika oddziału nr 140 (wg mapy przeglądowej obrębu Pisz Nadl. Pisz), załamuje się na południe i biegnie wschodnią granicą oddziałów nr 140, 150, 167, 184, następnie wschodnią granicą działki nr 255/1 (wg ark. nr 3 mapy ewidencyjnej obrębu Snopki, gm. Pisz), po czym wschodnią i południową granicą oddziału nr 215 oraz wschodnią i południową granicą oddziału nr 229A (wg mapy przeglądowej obrębu Pisz, Nadl. Pisz) oraz wschodnią granicą oddziału 229 do drogi krajowej Pisz - Ruciane-Nida, załamuje się na zachód i biegnie północnym skrajem tej drogi do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku miejscowości Wejsuny i dalej południowym skrajem tej drogi do styku z zachodnią granicą oddziału nr 162 i skręca na południe granicą tego oddziału, po czym biegnie wzdłuż zachodnich granic oddziałów nr 179, 196, 210 do przecięcia z drogą leśną w oddziale nr 210, tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południowym skrajem tej drogi przez oddziały leśne nr 210, nr 228, nr 213, do styku z drogą krajową Pisz - Ruciane-Nida, stąd prowadzi południowym skrajem tej drogi do zachodniej granicy jeziora Guzianka, następnie skręca w kierunku północnym i biegnie tym brzegiem jeziora do styku z granicą pododdziału nr 105 a (wg mapy przeglądowej obrębu Ruciane, Nadl. Maskulińskie), stąd biegnie południową granicą tego pododdziału w kierunku zachodnim do oddziału nr 106 i dalej południową granicą tego oddziału do przecięcia z drogą krajową Pisz - Ruciane-Nida, po czym prowadzi północnym skrajem tej drogi do skrzyżowania z drogą krajową w kierunku Szczytna i dalej północną granicą tej drogi do granicy gmin Ruciane-Nida i Piecki, tu skręca na południe i biegnie wschodnią granicą oddziałów nr153, 169, 187, 206 (wg mapy przeglądowej obrębu Krutyń, Nadl. Strzałowo), następnie załamuje się na zachód i biegnie południową granicą oddziałów nr 206 i 207, po czym skręca na południe i biegnie początkowo wschodnią a następnie południową granicą oddziału nr 415 (wg mapy przeglądowej obrębu Maskulińskie, Nadl. Maskulińskie), i dalej południową oraz zachodnią granicą oddziału nr 416, po czym skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą oddziałów nr 210, 211, 212, 213 (wg mapy przeglądowej obrębu Krutyń, Nadl. Strzałowo), następnie skręca na południe i biegnie wschodnią granicą oddziałów nr 224, 231, 240, 249, 256, 261, 265, 269, stąd skręca na zachód i biegnie południową granicą oddziałów nr 269, 270, 271, do brzegu jeziora Kierwik, skręca na północ i biegnie dalej linią brzegową do punktu styku z drogą powiatową Koczek - Spychowo, następnie biegnie zachodnim skrajem tej drogi do skrzyżowania z drogą nr 303/2 (wg ark. nr 2 mapy ewidencyjnej obrębu Spychowo, gm Świętajno) i dalej biegnie północnym skrajem tej drogi do punktu styku z południową linią brzegową rzeki Spychowska Struga i stąd prowadzi wzdłuż tej linii do punktu przecięcia ze wschodnim skrajem drogi krajowej Spychowo - Mrągowo, który jest punktem początkowym opisywanej granicy.

Położenie otuliny

 • 18608,0000
 • W skład otuliny wchodzi obszar określony linią graniczną, która biegnie od skrzyżowania dróg krajowych nr 59 i nr 58 (Stare Kiełbonki - Babięta) od punktu styku z granicą Parku, północną granicą drogi nr 58, zachodnią granicą drogi gminnej Nowe Kiełbonki - kol. Prusinowo i dalej zachodnią granicą drogi powiatowej z kol. Prusinowo do wsi Prusinowo, po czym wschodnią granicą drogi krajowej nr 59 do południowej granicy działki nr 39 (wg mapy ewidencyjnej obrębu Nawiady, gm. Piecki), skręca w kierunku wschodnim i biegnie południowymi granicami działek nr 39, 48, 173/6, 173/9, południową i wschodnią granicą działki nr 171, północną granicą działek nr 164/4, 164/11, do drogi gminnej nr 263/1, następnie wzdłuż tej drogi do drogi krajowej nr 59, stąd prowadzi wschodnią granicą tej drogi w kierunku północnym przez miejscowości Nawiady i Piecki do skrzyżowania z drogą gminną nr 429/1 (wg mapy ewidencyjnej obrębu Brejdyny, gm. Piecki), skręca na zachód i biegnie północną granicą tej drogi do drogi powiatowej Brejdyny - Krzywe, następnie północną granicą tej drogi w kierunku ogólnym północnym do skrzyżowania z drogą krajową nr 59, stąd wschodnim skrajem tej drogi prowadzi do skrzyżowania drogi z linią kolejową Mrągowo - Ełk, po czym skręca w kierunku wschodnim i biegnie granicą południową torowiska PKP do skrzyżowania we wsi Zełwągi, gm. Mikołajki z drogą krajową nr 16, dalej południową granicą drogi do granicy miasta Mikołajki i biegnie wzdłuż tej granicy w kierunku południowym do punktu zetknięcia się z granicą Parku; ponownie granica otuliny rozpoczyna się w punkcie zetknięcia się granicy Parku z północną granicą miasta Mikołajki i dalej biegnie granicą miasta do przecięcia się z drogą krajową nr 16, po czym w kierunku północnym wschodnią granicą tej drogi do skrzyżowania ze wschodnim skrajem drogi powiatowej Grabówek - Grabówka, stąd prowadzi tym samym skrajem drogi przez miejscowości Grabówka, Chmielewo, Dąbrowa, ponownie do drogi krajowej nr 16 i dalej w kierunku wschodnim południową granicą tej drogi do skrzyżowania z drogą gminną nr 303 (wg mapy ewidencyjnej obrębu Tuchlin, gm. Orzysz), dalej biegnie w kierunku północnym, zachodnim skrajem tej drogi, przecina torowisko PKP Mrągowo - Ełk i biegnie wschodnią granicą drogi Tuchlin -leśnictwo Tyrkło do drogi powiatowej Zastrużne - Góra, następnie prowadzi w kierunku wschodnim, południowym skrajem tej drogi do przecięcia z drogą gminną nr 146 (wg mapy ewidencyjnej obrębu Góra, gm. Orzysz), po czym wschodnią granicą tej drogi oraz wschodnią granicą drogi gminnej Góra - Mikosze, przecina rzekę Orzyszę i biegnie wschodnią granicą drogi gminnej nr 136/2 (wg mapy ewidencyjnej obrębu Mikoszyce, gm. Orzysz) do drogi krajowej nr 16, po czym załamuje się na wschód i biegnie północną granicą tej drogi, wschodnią granicą drogi gminnej Grzegorze - Kolonia Gałdynek do drogi krajowej nr 63, załamuje się na południe i biegnie zachodnią granicą tej drogi do skrzyżowania z drogą nr 61 (wg mapy ewidencyjnej obrębu Jedlin, gm. Pisz), załamuje się na zachód i biegnie południową granicą tej drogi a następnie dalej południową granicą oddziału nr 363, 364, 365 (wg mapy przeglądowej obrębu Pisz, Nadl. Pisz), przecina rzekę Karwik i biegnie południową granicą drogi nr 518 (wg mapy ewidencyjnej obrębu Snopki, gm. Pisz) do styku z granicą Parku; ponownie granica otuliny rozpoczyna się w punkcie zetknięcia się granicy Parku z południowo-wschodnim narożnikiem oddziału nr 215 i biegnie zachodnią granicą drogi nr 374/1 i zachodnią granicą działki nr 70 do drogi krajowej nr 58, załamuje się na zachód i biegnie północną granicą tej drogi do punktu styku z granicą Parku; ponownie granica otuliny rozpoczyna się w punkcie zetknięcia się granicy Parku z kanałem łączącym jezioro Guzianka Duża z jeziorem Nidzkim i biegnie północną granicą torowiska PKP Ruciane-Nida - Szczytno w ogólnym kierunku zachodnim do południowego narożnika oddziału nr 46 (wg mapy przeglądowej obrębu Spychowo, Nadl. Spychowo), załamuje się na północ i dalej biegnie wschodnią granicą tego oddziału, po czym drogą leśną w oddziale nr 37, a następnie zachodnią granicą drogi gminnej nr 323/1 (wg mapy obrębu Spychowo. gm. Świętajno) do punktu zetknięcia z granicą Parku.

Ochrona

 • Celem ochrony w Parku jest ochrona wybitnych wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w celu zachowania i popularyzacji tych wartości.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 67 Wojewody Suwalskiego z dnia 23 września 1993 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mazurskiego Parku Krajobrazowego w części obejmującej tereny położone w granicach woj. SuwalskiegoDz. Urz. Woj. SuwalskiegoDz. Urz. Woj. Suwalskiego z 1993 r. Nr 29, poz. 193
2 Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mazurskiego Parku Krajobrazowego w części obejmującej tereny położone w granicach woj. OlsztyńskiegoDz. Urz. Woj. OlsztyńskiegoDz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1994 r. Nr 8, poz. 78
3 Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie Planu Ochrony Mazurskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 7, poz. 1492005-02-03
4 UCHWAŁA NR XIX/368/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 27222012-10-152032-10-16

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór