Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Mazurski Park Krajobrazowy
  • 1977-12-05
  • 53655,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VIII/31/77 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 5 grudnia 1977 r. w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. WRN w SuwałkachDz. U. WRN w Suwałkach Nr 8, poz. 36 z 1977 r.
2 Uchwała Nr X/38/77 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 8 grudnia 1977 r. w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. WRN w Olsztynie Dz. Urz. WRN w Olsztynie Nr 11, poz. 51 z 1977 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 122 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego wydanych przed 1 stycznia 1999 roku przez b. Wojewódzkie Rady Narodowe, b. Prezydia Wojewódzkich Rad Narodowych oraz Wojewodów: Olsztyńskiego, Elbląskiego, Suwalskiego, Ciechanowskiego, Ostrołęckiego oraz Toruńskiego Dz. Urz. Woj. Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 15, poz. 122 z dnia 30 marca 1999 r.
2 Rozporządzenie Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 20 poz. 506 z dnia 30 stycznia 2006 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • warmińsko-mazurskie
  • piski, szczycieński, mrągowski
  • Mikołajki, Pisz, Mrągowo (gmina wiejska), Orzysz, Świętajno, Ruciane-Nida, Piecki

Położenie otuliny

  • 18608,0000

Ochrona

  • Celem ochrony w Parku jest ochrona wybitnych wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w celu zachowania i popularyzacji tych wartości.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór