Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Stobrawski Park Krajobrazowy
  • 1999-11-03
  • 52636,5000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 1999 r. w sprawie utworzenia "Stobrawskiego Parku Krajobrazowego" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38, poz. 255 z dnia 19 października 1999 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33 poz. 1136 z dnia 17 maja 2006 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • opolskie
  • opolski, kluczborski, brzeski, namysłowski
  • Popielów (wiejska), Wołczyn (miejsko-wiejska), Dąbrowa (wiejska), Lubsza (wiejska), Lewin Brzeski (miejsko-wiejska), Skarbimierz (wiejska), Domaszowice (wiejska), Dobrzeń Wielki (wiejska), Murów (wiejska), Pokój (wiejska), Lasowice Wielkie (wiejska), Łubniany (wiejska), Kluczbork (miejsko-wiejska), Świerczów (wiejska)

Ochrona

  • Szczególnymi celami ochrony Parku są: 1) zachowanie najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego części Niziny Śląskiej; 2) zachowanie pełni różnorodności biologicznej oraz trwałości i równowagi procesów przyrodniczych; 3) przywracanie walorów naturalnych przekształconym siedliskom, zwłaszcza dolinom rzecznym, torfowiskom, lasom i innym składnikom przyrody; 4) stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania; 5) zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności w zakresie konieczności zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór