Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa
  • 2001-10-25
  • 18714,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego o nazwie „Łuk Mużakowa”. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 96 poz. 689 z dnia dnia 10 października 2001 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia Nr 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2001r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego o nazwie "Łuk Mużakowa"Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 91 poz. 1360 z dnia 19 listopada 2004 r.
2 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności rozporządzenia nr 24 Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2004 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia nr 20 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.Sygn. akt II SA/Go 282/15
3 UCHWAŁA Nr XXXI/471/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa" Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 12672017-05-30

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubuskie
  • żarski
  • Brody (wiejska), Trzebiel (wiejska), Łęknica (miejska), Tuplice (wiejska), Przewóz (wiejska)
  • Opis przebiegu granicy Parku oraz wykaz współrzędnych punktów załamania granicy Parku zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Ochrona

  • Park obejmuje tereny położone w południowej części województwa lubuskiego, w strefie pogranicza z Niemcami o cennych wartościach przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego