Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Góry Łosiowe
  • 2018-06-29
  • 4859,9700

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR XLV/748/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie w sprawie Parku Krajobrazowego Góry ŁosioweDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 31322018-06-14

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie, pomorskie
  • świecki, grudziądzki, kwidzyński
  • Grudziądz (wiejska), Dragacz (wiejska), Rogóźno (wiejska), Gardeja (wiejska)
  • Granica Parku Krajobrazowego umownie rozpoczyna się w miejscu styku granic gmin: Grudziądz i Rogóźno na granicy z województwem pomorskim (gmina Gardeja). Prowadzi w kierunku wschodnim granicą gmin: Rogóźno i Gardeja (jednocześnie jest to granica województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego). Na granicy oddziału leśnego nr 39 Nadleśnictwa Jamy (działka ewidencyjna nr 3039/1) zmienia kierunek na południowo-wschodni i dalej prowadzi granicą wymienionych gmin, po czym zmienia kierunek na południowy, przecina drogę krajową nr 55 i dalej prowadzi w kierunku południowym granicą gmin (granicą województw). Opuszcza granicę gmin (województw) i dalej prowadzi w kierunku południowym wschodnią granica oddziału leśnego nr 76, przekracza drogę powiatową nr 1355C i dalej w kierunku południowym prowadzi granicą oddziału leśnego nr 100. Następnie cały czas w kierunku południowym zachodnią granicą drogi gminnej nr 041212C. Przekracza drogę powiatową nr 1356C i od tego miejsca prowadzi granicą gmin: Grudziądz i Rogóźno, najpierw w kierunku południowym, a następnie w kierunku zachodnim. Dochodzi do drogi krajowej nr 55 i zachodnią granicą tej drogi w kierunku południowym, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do jej skrzyżowania z drogą powiatową nr 1350C. Dalej na północ odcinkiem granicy gmin: Grudziądz i Rogóźno, a następnie wschodnią granicą drogi powiatowej nr 1350C w kierunku północnym i dalej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania tej drogi z drogą powiatową nr 1351C. Dalej około 550 m w kierunku zachodnim drogą powiatową nr 1351C. Zmienia kierunek na północno-zachodni i prowadzi południowo-zachodnimi granicami działek nr 3168/4 i 3168/6. Omija od wschodu, północy i zachodu teren Regionalnej Instalacji Przestwarzania Odpadów Komunalnych „Zakurzewo”. Prowadzi zachodnią granicą działki nr 3168/6, zmienia kierunek na zachodni i prowadzi południowym odcinkiem granicy działki nr 3162/4. Dochodzi do drogi gminnej nr 040105C i prowadzi na północ zachodnią granicą tej drogi, a następnie na długości około 90 m zachodnią granicą działki nr 3163/4. Zmienia kierunek na północno-zachodni i prowadzi przecinką leśną przez działkę nr 3163/4. Następnie granicą działki nr 488 w kierunku południowym, a następnie w kierunku zachodnim. Dalej południowo-wschodnią granicą działki nr 406, przekracza drogę (działka nr 407) i zmienia kierunek na południowo-wschodni prowadząc północno-wschodnią granicą działki nr 410/5. Dalej na południowy-zachód prowadzi południowo-wschodnią granicą tej działki i działki nr 3170/12. Następnie w kierunku południowo-wschodnim i południowo-zachodnim granicą działki nr 3170/10. Dalej na północny-zachód granicą tej ostatniej działki, na południowy-zachód granicą działki nr 3170/11 i na południowy-wschód północną granicą drogi gminnej 040186C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1351C. Następnie zachodnią granicą drogi powiatowej do centrum wsi Zakurzewo. Opuszcza drogę powiatową i prowadzi dalej na południe zachodnią granicą drogi gminnej nr 040197C. Dalej południowo-zachodnią granicą działki nr 99/3, przez most na rzece Osie i obejmując wał przeciwpowodziowy prowadzi w kierunku zachodnim, a następnie południowym. Od miejsca, w którym kończy się wał przeciwpowodziowy prowadzi dalej w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 638 do granicy gminy i miasta Grudziądz. Dalej odcinkiem tej granicy w kierunku zachodnim, a następnie na długim odcinku w kierunku północnym, w obrębie koryta Wisły, granicą administracyjną gmin Grudziądz i Dragacz (powiat świecki), a dalej granicą administracyjną gmin Grudziądz i Nowe (powiat świecki). Od miejsca styku tych granic z granicą województwa pomorskiego (gmina Gardeja) dalej prowadzi granicą administracyjną gmin Grudziądz i Gardeja krótkimi odcinkami na wschód, na północ, na wschód, na południe i dalej na długim odcinku w kierunku wschodnim do umownego punktu początkowego granicy.

Ochrona

  • Celem ochrony Parku jest zachowanie mozaikowatości krajobrazu prawobrzeżnej części Doliny Dolnej Wisły.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór