Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Załęczański Park Krajobrazowy
 • 1995-10-12
 • 1162,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XIII/50/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 5 stycznia 1978 r. w sprawie utworzenia Załęczańskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. WRN w Sieradzu

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 21/95 Wojewody Częstochowskiego z 7 września 1995 r. w sprawie utworzenia Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w granicach województwa częstochowskiego.Dz. Urz. Woj. CzęstochowskiegoDz. Urz. Woj. Częstochowskiego Nr 26, poz. 901995-09-27
2 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodę Bielskiego, Częstochowskiego i Katowickiego przed dniem 1 stycznia 1999 r.Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 8, poz. 421999-03-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie, opolskie
 • oleski, kłobucki
 • Rudniki (wiejska), Lipie (wiejska)
 • Zachodnia granica Załęczańskiego Parku Krajobrazowego biegnie od granicy województwa sieradzkiego i częstochowskiego, drogami polnymi kieruje się na południe do wsi Dalachów. Dalej biegnie na południe wzdłuż drogi do wsi Janinów. Tu skręca na wschód drogą do granicy lasu, by wzdłuż jego zachodniego i południowego skraju oraz drogi gruntowej przez wieś Słowików Wiejski dotrzeć do punktu wysokościowego 250.1 m n.p.m. ; dalej drogą polną w kierunku północno-wschodnim do projektowanej drogi Dalachów - Jaworzno Polesie. Drogą przez wieś Jaworzno Polesie dociera do granicy lasu państwowego, Dalej granica biegnie zachodnim,, a następnie południowym i wschodnim skrajem lasu do punktu wysokościowego 225.6 m n.p.m. ; dalej wzdłuż bezimiennego cieku na północny wschód do granicy lasu i do drogi Parzymiechy - Załęcze Małe, wschodnim skrajem lasu w kierunku północnym ponownie do drogi Parzymiechy-Załęcze Małe i do granicy województw.

Położenie otuliny

 • 3897,0000
 • Zachodnia granica otuliny ZPK biegnie z miejscowości Dzietrzniki wzdłuż linii kolejowej Wieluń-Herby Nowe do wsi Mirowszczyzna. Drogą polną skręca na wschód, dochodząc do drogi Słowików Szlachecki-Jaworzno,tą drogą w kierunku południowym do skrzyżowania dróg, dalej drogą polną w kierunku wschodnim wzdłuż wsi Mostki, mija punkt wysokościowy 239.5 m n.p.m. i kieruje się na południe. Następnie przecina, drogę Rudniki -Parzymiechy i drogą polną w kierunku południowym dociera do wsi Julianpol, za wsią drogą polną skręca w kierunku wschodnim do punktu wysokościowego 244.6 m n.p.m., po czym kieruje się również drogą polną na południe do granicy administracyjnej gminy Krzepice-Rudniki. Wzdłuż tej granicy i północnej krawędzi lasu dociera do drogi Krzepice-Parzymiechy. Drogą biegnie do miejscowości Zimnowoda, za wsią drogą polną na zachód do punktu wysokościowego 250.6 m n.p.m.; dalej przez wieś Kleśniska dochodzi do punktu wysokościowego 244,7 m n.p.m., po czym skręca w kierunku wschodnim do wsi Parzymiechy. Przecina drogę Rudniki-Lipie i biegnie północnym obrzeżem parku podworskiego omijając tuczarnię dociera do rezerwatu leśnego "Stawiska" i drogi Parzymiechy - Działoszyn. Dalej granica biegnie wzdłuż północnej, zachodniej i wschodniej krawędzi lasu państwowego do zabudowań wsi Chałków, następnie.skręca na północ i północny-wschód do drogi Grabarze-Smolarze i dalej do granicy województw.

Ochrona

 • Brak danych
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór