Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Wdecki Park Krajobrazowy
 • 1993-08-11
 • 19177,2400

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 16 lutego 1993 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą "Wdecki Park Krajobrazowy'Dz. Urz. Woj. BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydgoskiego nr 19, poz. 133 z dnia 27 lipca 1993 r. (lub nr 10)

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 31/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie Wdeckiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Nr 54, poz. 354
2 Rozporządzenie Nr 258/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 67, poz. 12832001-09-27
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 29/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 111, poz. 18882004-11-05

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • świecki, tucholski
 • Lniano (wiejska), Drzycim (wiejska), Cekcyn (wiejska), Śliwice (wiejska), Jeżewo (wiejska), Osie (wiejska), Warlubie (wiejska)
 • Granica Parku przebiega następująco: Północna granica Parku bierze początek w jego najbardziej na północ wysuniętej części, biegnąc granicą z województwem pomorskim (i południową granicą Nadleśnictwa Lubichowo Obrębu Osieczna) północnymi granicami Nadleśnictwa Osie, Obrębu Sarnia Góra na linii oddziałów 133, 132, 166, 165, 194, 228, 229, 264, 263, 262, 281 (po północnej stronie rzeki Wdy) 301, 300, 299, 298, 321, 320, następnie dalej w kierunku E, północną granicą oddziałów 3 i 2 Nadleśnictwo Osie Obrębu Osie - poczym skręca (stanowiąc granicę wschodnią) - E granicami oddziałów 2, 9, 23, 60, 100 N granicamioddz. 137 i 136 - drogą leśną S W części oddz. 135, następnie na S drogą polną przez wieś Stara Huta po zach. stronie oddz.173a, 174b, i, j, 205a, 206h, j, 237b, 207i oraz S E część oddz. 238. W tym miejscu granica Parku wchodzi w obszar Nadleśnictwa Dąbrowa, biegnąc przez N W część oddz. 10 następnie drogą leśną przez środek oddz. 11 do jego W granicy. Następnie w granicach oddz. 25 i drogą leśną przez oddz. 26 do N W narożnika oddz. 41 - którego granicą W na S, następnie na zachód - S granicą oddz.42, wschodnimi granicami oddz.58 i 74 - dalej drogą leśną S granicą oddz.90 a do centralnej części oddz.89. Stąd na S E granicą oddz.106, 120, dalej na S wschodnią granicą oddz.134, przez S części oddz.135 do przekroczenia linii PKP Laskowice - (Jeżewo) Czersk w okolicy tzw. Małe Zdroje. Dalej na S W drogą polną do drogi lokalnej Czersk Świecki - Jaszcz, następnie na W ok. 2 km, dalej S granicą oddz.202A Nadleśnictwo Osie, Obręb Osie Dalej E granicą oddz. 202, następnie granicą S tego oddz., południowo-wschodnią granicą tego oddz. 203 drogą leśną na W przez oddz. 204 i 205 do N granicy oddz.206, dalej S granicami oddz.198, 199, 200 do drogi regionalnej Osie-Świecie, którą na S E tzn. granicami oddz.210, 218, 228, 238. Stąd granica biegnie ok. 0,5 km na W S granicami oddz. 238 i 239 następnie na S górną częścią krawędź doliny w odległości ok. 200-250 m od Zalewu Gródek do E granicy oddz. 254 g. Dalej na S wschodnią granicą oddz. 254 i 257 Nadleśnictwa Dąbrowa Obrębu Dąbrowa, do drogi lokalnej Gródek-Krąplewice. Stądww. drogą - południowa granica Parku - biegnie na zachód oddz.257, 258, 259 i 26 do W granicy oddz. 260, którą na N po zach. stronie kanału lateralnego elektrowni w Gródku do zapory i dalej na N W górną częścią krawędzi doliny Wdy ok. 1,5 km do przekroczenia rzeki. Stąd zach. granica Parku biegnie na N Nadleśnictwa Osie, Obrębu Szarłata zachodnią granicą oddziałów 291, 287, 283, 280, 276, 273, 268, wschodnią granicą oddziałów 263, 259 S granicą oddziału 260a, j. Następnie na S i N 264, południową granicą oddziału 260, dalej drogą leśną na NW przez oddz. 256, 249, do oddz. 250 stąd na SW i NW granicą oddz. 210 (ciągle Nadleśnictwo Osie, Obrębu Szarłata), do oddz.204. Dalej na S W, granicami oddz. 205 i 206, wzdłuż rzeki Mukrz drogą polną ok. 0,75 km do przekroczenia tej rzeki w S części oddz. 194 a Nadleśnictwa Zamrzenica Obrębu Wierzchlas. Następnie drogą leśną przez N E części oddz. 195, dalej S E granicami oddz.161, 162, 163, 164 i 165 - ciągle w obrębie Nadleśnictwa Zamrzenica - Obrębie Wierzchlas - dalej drogą leśną wzdłuż S W granicy oddz. 166 przez oddz.133 i fragment oddz.134g do przekroczenia rzeki Ryszki w miejscu określanym Homer. Stąd granica Parku biegnie ok. 0,3 km na N W, skręcając następnie na N E przez środek oddz. 103 (południowa część pododdz. 103c), dalej przez środek oddz.102 - drogą leśną na N przez oddz. 101 do N części oddz.100b granica skręca na E przez północną część oddz.100 i wchodzi w północny fragment oddz. 203 Nadleśnictwa Osie Obrębu Szarłata. Wzdłuż N granicy oddz. 203i drogą leśną S częścią oddz. 202 i do S W granicy oddz.201, 200, 199 oraz 198. Dalej na N drogą leśną przez środek oddz. 197 do oddz. 186, dalej na NE do oddz. 185, którego granicą W i następnie N do zach. granicy oddz.174, którą na N i dalej na W w kierunku wsi Zdroje przez środek oddz.159, 160 i 142 na N E do zach. granicy oddz.141, którą na N po zach. stronie oddz.118 a, b oraz 89h, f, b. Stąd granica Parku skręca na N E północnymi granicami oddz. 89 oraz 88 - dalej na S E - wschodnimi granicami oddz. 88 i 117 (ciągle w granicach Nadleśnictwa Osie - Obrębu Szarłata) do drogi Zdroje - Wierzchy - którą ok. 1,5 km na E do rozwidlenia drogi polnej (w S E części oddz. 137). Dalej ww. drogą polną do S granicy oddz.134, którą po S stronie oddz.134f - następnie stroną wschodnią oddz. 134f, d. Tu granica Parku skręca na N E i biegnie po N w granicach oddz.154, 133, 132 oraz 131 do linii PKP Laskowice-Czersk. Stąd ww. linią kolejową na N w końcowej części wzdłuż E granicy oddz.146 Nadleśnictwa Osie - Obrębu Sarnia Góra) do środkowego fragmentu oddz. 115. Dalej na wschód drogą leśną przez środek oddz. 115, 114. Od tego miejsca granica ma charakter północnej granicy Parku i biegnie na N od leśnictwa Zimne Zdroje Obrębu Sarnia Góra - drogą wiejską - leśną przez środek oddz.113, S fragmentem oddz. 112, 111 północnymi granicami oddz. 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135 - (omijając od strony północy mokradło Grzybna) oraz 134 do N części oddz. 133 - łącząc się w najbardziej wysuniętej na północ części Parku - z punktem wyjścia - stanowiącym początek opisu zewnętrznych granic Parku.

Położenie otuliny

 • 4609,1499
 • Otulina wewnętrzna "A" (okolice Osia). Granica otuliny "A" bierze swój początek w najbardziej na N wysuniętym punkcie, który stanowi S granica oddz.112 Nadleśnictwo Osie Obrębu Osie. Następnie biegnie na S E granicą S W oddz.162, 192 i 191 do przecięcia z drogą Osie-Skórcz. Stąd NE granicą oddz.222, N E granicą oddz.221 i 220. Dalej na S E granicą między oddz. 249 i 248, po przez oddz. 263 wreszcie W granicą oddz. 275d oraz skrawki gruntów wiejskich wsi Osie do wsi Miedzno. Przez E fragment wsi Miedzno drogą polną - na W od oddz. 75 Nadleśnictwo Dąbrowa, Obręb Dąbrowa i przez środek oddz. 91 do linii PKP Czersk-Laskowice. Linią kolejową na S do przystanku ok. 1 km na N od wsi Jaszcz. Dalej na S drogą Miedzno-Jaszcz. Północnym skrajem wsi Jaszcz na W drogą do wsi Brzeziny i dalej ww. drogą do drogi regionalnej Świecie-Osie, którą na N W do miejsca położonego ok. 550 m na S od skrzyżowania ww. drogi z linią PKP Laskowice-Czersk. Stąd granica biegnie ok. 500 m na W S granicą oddz. 276 do N fragmentu oddz. 277 - którego N E granicą do E granicy oddz. 265 do linii kolejowej Laskowice-Czersk. Wspomnianą linią PKP ok. 1 km na N W do oddz.225 m (koło leśniczówki Osie). Dalej na NE częściowo W granicą oddz. 224 oraz na N między oddz. 223 i 224 (nadal w obrębie Nadleśnictwa Osie Obrębu Osie) przez środek oddz. 194 i 163 do leśniczówki Nowa Rzeka, drogą leśną przez środek oddz. 123 do W granicy oddz.122 i połączenia z jego granicą południową tzn. z punktem wyjścia. Otulina wewnętrzna "B" (Tleń-Wierzchy). Granica rozpoczyna się na rzece Prusinie i biegnie na E południowymi granicami oddz.129 i 128 Nadleśnictwa Osie Obrębu Szarłata. Stąd granica biegnie na S ok. 100-200 m od brzegów Zalewu Wdy po zach. granicy projektowanego rezerwatu przyrody pn. "Dolina Rzeki Wdy" do przekroczenia drogi Tleń-Łążek, rzeki Prusiny i drogi Tleń-Osie - ciągle brzegiem Zalewu Wdy do przekroczenia linii PKP Laskowice-Czersk. Dalej na Sok. 150 m od brzegów Zalewu - wschodnimi granicami oddz.151 i 155 Nadleśnictwa Osie Obrębu Szarłata do S części półwyspu między Zalewem Wdy a Jeziorem Mukrz. Dalej na S granicami oddz.155 na N W granicą najpierw oddz.155 a następnie 151. Dalej na W S granicą oddz.152 i 153, następnie wzdłuż zach. brzegu południowej części Jeziora Mukrz i dalej na W wzdłuż północnego brzegu S fragmentu Jeziora Wierzchy do przekroczenia drogi Tleń-Osie. Następnie na W wzdłuż brzegu ww. jeziora do drogi Zgorzały Most-Wierzchy, którą na N E i N przez wschodni fragment wsi Wierzchy, w. Warszawa, N W część oddz.154 i S E oddz.150 Nadleśnictwa Osie Obrębu Szarłata do S granic oddz.131. Dalej na N E do przekroczenia linii PKP Laskowice-Czersk i do przekroczenia rz. Prusiny. Wschodnim brzegiem rzeki, na N do Zakola rz. Prusiny i połączenia z południową granicą oddz.129 w punkcie wyjścia. Otulina zewnętrzna "a" (Nowe-Laskowice). Granica bierze swój początek na styku z granicą Parku w oddz. 206a Nadleśnictwa Osie Obrębu Osie i biegnie na S drogą leśną ukośnie przez oddz. 207, 216, następnie przez fragment oddz. 217f oraz po S E granicy oddz. 217 do połączenia z granicą Parku - biegnącą po drodze Osie - Laskowice (Świecie). Granicami N i W są wschodnie granice Parku. Otulina zewnętrzna "b" (Pólko). Granica rozpoczyna się w części północnej w styku z granicą Parku na drodze Osie-Świecie, w S E narożniku oddz.238 Nadleśnictwa Osie Obrębu Osie, poczym biegnie wspomnianą drogą na S E do okolic PGR Krąplewice. Tu granica skręca na W wzdłuż drogi Krąplewice-Gródek, przez lasy Nadleśnictwa Osie Obrębu Osie do połączenia z granicami Parku - stanowiąc południową granicę strefy. Zachodnią granicę stanowi granica Parku biegnąca wzdłuż Zalewu Wdy do połączenia w pkt wyjścia tzn. w narożniku S E oddz. 238 Nadleśnictwa Osie Obrębu Osie. Otulina zewnętrzna "c" (Gródek-Mszano). Granica bierze początek w pobliżu wsi Mszano, koło rzeki Mukrz na E oddz. 194 Nadleśnictwa Zamrzenica Obrębu Wierzchlas skąd biegnie drogą polną ok. 0,5 km na S E do drogi Lniano-Tleń. Dalej wspomniana droga na E drogami polnymi ok. 3 km do wsi Sierosław i ok. 250 m na S. W okolicach kościoła granica skręca na E i drogą polną ok. 2,25 km do wsi Sierosławek. Stąd granica odchyla się na S E i drogą polną biegnie do wsi Wery. Stąd drogą kołową Drzycim-Osie ok. 2,5 km do wsi Drzycim. Północną granicę zabudowy wsi na W do rozwidlenia dróg do Lniana i Tlenia poczym na Sok. 0,25 km, a następnie na E południową granicą zabudowy do drogi kołowej Drzycim-Gródek, którą na S E do zespołu folwarcznego i ruin Zamku w Gródku. Po granicach W, S i E ww. obiektów rz. Wdą na N do drogi Drzycim-Krąplewice, którą do połączenia z S granicą Parku.

Ochrona

 • Obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 257/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2001 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla "Wdeckiego Parku Krajobrazowego".Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 67, poz. 12822001-09-27
2 Rozporządzenie nr 337/2001 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2001 r. uchylające rozporządzenie nr 257/2001 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz rozporządzenie nr 302/2001 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 93, poz. 18062001-12-10

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór