Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Nadgoplański Park Tysiąclecia
  • 2009-06-25
  • 3074,5900

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 2/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego "Nadgoplański Park Tysiąclecia" w województwie wielkopolskimDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 112, poz. 1798 z 10 czerwca 2009 r.

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
  • mogileński, radziejowski, koniński
  • Skulsk (wiejska), Jeziora Wielkie (wiejska), Piotrków Kujawski (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy: 1) zachowanie i popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju; 2) zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie populacji ptaków wodnych i błotnych; 3) zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące; 4) zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych; 5) zachowanie naturalnie ukształtowanego krajobrazu polodowcowego.
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór