Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich
 • 1998-12-29
 • 6493,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 20/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Sudetów WałbrzyskichDziennik Urzędowy Województwa WałbrzyskiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 34, poz. 2611998-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 6, poz. 2081999-03-26
2 ROZPORZĄDZENIE NR 5 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie nr 20/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich (Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego Nr 34 z dnia 31 grudnia 1998 r. poz. 261)Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 15, poz. 2642000-05-08
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 7 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów WałbrzyskichDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 63, poz. 8102008-03-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • Wałbrzych, wałbrzyski, kamiennogórski
 • Jedlina-Zdrój (miejska), Czarny Bór (wiejska), Mieroszów (miejsko-wiejska), Wałbrzych (miejska), Boguszów-Gorce (miejska), Głuszyca (miejsko-wiejska), Kamienna Góra (wiejska)
 • ZAŁĄCZNIK Nr 1 do rozporządzenia Nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 1. Opis granic Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich Na wschodzie od granicy państwa w kierunku na północ rozdzieleniem leśnym pomiędzy oddziałami nr 235 i 234 oraz 233 i 227 do linii zwartych kompleksów leśnych obok miejscowości Łomnica i Grzmiąca do szosy z Głuszycy do Unisławia. Następnie na północ, obejmując swym zasięgiem wzniesienie, pod którym przechodzi tunel kolejowy ze stacji Jedlina-Zdrój do Głuszycy, granicą rolną przechodzi koło miejscowości Glinica i Kamieńsk w kierunku północno-zachodnim do tunelu kolejowego pod górę Wołowice, dalej linią prostą do wylotu w dzielnicy Wałbrzych-Podgórze. Od tego miejsca skręca na południowy zachód granicą kompleksów leśnych, obejmując swym zasięgiem Zamkową Górę na Podgórzu. W miejscowości Glinik skręca gwałtownie na południe, a następnie na wschód do Kamionek i dalej na południe granicą lasów do drogi Rybnica Leśna-Głuszyca. Po przejściu przez szosę, omijając pola uprawne Rybnicy dochodzi do przesmyku pomiędzy górę Klin, a wzniesieniem bez nazwy o wysokości 890 m. Dalej do rozległych łąk pod schroniskiem Andrzejówka, skręcając na zachód do wzniesienia Krzywuchy /788m/, potem skręca na północ przez szczyt góry Bukowiec /883m/, dalej granicą lasów od północy dochodzi do strumienia na polach Unisławia Śl., aż do podnóża góry Stożek Wielki /840m/. Następnie skręca na północ potem na południe do szosy Unisław Śląski-Mieroszów. Przechodzi przez drogę i tory kolejowe, aby po granicy lasu gwałtownie skręcić na północ pod górę Sokółka /801m/, następnie obok torów kolejowych z Mieroszowa do Kuźnic Świdnickich. Przy placu sportowym obok szybu kopalnianego Barbara biegnie brzegiem lasów do drogi z Lesieńca do Grząd Dolnych i Górnych. Z tego miejsca skrajem lasów biegnie do gruntów wsi Kochanów omijając wydzielone tereny zalewu w Grzędach Górnych, dalej do miejscowości Kowalowa na wschodzie, gdzie przecina szosę Mieroszów--Unisław Śl. Tu biegnie na południe wschodnią stroną szosy, aby pod górę Jatki /659m/, aby zmienić kierunek na wschód do granicy z Czechami.

Położenie otuliny

 • 2894,6000
 • Opis granic otuliny Parku Od południa granica otuliny pokrywa się z granicą państwa na odcinku od góry Słodna /780m/ na wschodzie do góry Miłosz /701m/ koło Mieroszowa. Dalej skręca na południe granicą państwa /500m/, aby gwałtownie w linii prostej przejść na zachód do wyrobisk starej cegielni przy drodze Mieroszów-Nowe Siodło. Z tego miejsca przechodząc na północny zachód dociera do granicy lasu pod górą Jatki. Stąd łamaną linią kieruje się na zachód i po przecięciu szosy Mieroszów-Kowalowa do wzniesienia terenowego (549 m) na zachód od Mieroszowa. Ze wzniesienia do cieku wodnego i do granicy województwa. Z tego miejsca pokrywa się z granicą parku aż do styku gminy Czarny Bór z gminą Boguszów-Gorce, czyli drogi z Grząd Dolnych do Starego Lesieńca. Ze Starego Lesieńca do Kuźnic Świdnickich i dalej drogą utwardzoną na południowy wschód do północnych pól Unisławia i przystanku kolejowego przy drodze Unisław-Mieroszów w odległości około 600 m od wiaduktu kolejowego. Dalej stroną południową zabudowań Unisławia, za ruinami kościoła ewangelickiego do szosy Rybnica-Unisław omijając Rybnicę od południowego wschodu i północy, aby dalej szosą Rybnica-Glinik przejść na wschód na wysokości Góry Barbarka na Podgórzu do wlotu tunelu kolejowego trakcji Wałbrzych-Jedlina-Zdrój obejmując od północy Zamkową Górę. Następnie granica otuliny biegnie skrajem lasów do ulicy Świdnickiej w dzielnicy Wałbrzych-Podgórze i dalej do Doliny Szwajcarskiej. Z tego miejsca skręca torami na południe dochodząc do wylotu tunelu kolejowego w Jedlinie-Zdroju. Tu właśnie skręcając na południe i wschód pod górę Sajdak drogą polną omija od północy zabudowania wsi Grzmiąca, skręcając na południe do miejscowości Łomnica, pozostawiając ją poza własnym zasięgiem. Potem na południowy-wschód, przez górę Ostoja do zachodnich zabudowań Głuszycy Górnej, aby po skierowaniu się na południe drogą Głuszyca Górna, Przełęcz pod Czarnochem dojść do granicy państwa.

Ochrona

 • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1. Ochrona wartości przyrodniczych, w tym elementów przyrody nieożywionej, m.in. związanych z działalnością wulkaniczną na tym obszarze. 2. Zachowanie wartości historycznych i kulturowych związanych z osadnictwem i rozwojem kopalnictwa. 3. Zachowanie krajobrazu, w tym otwartych, niezabudowanych przestrzeni w krajobrazie leśno-polno-łąkowym.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór