Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Rudawski Park Krajobrazowy
 • 1989-11-16
 • 15705,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą "Rudawski Park Krajobrazowy"Dziennik Urzędowy Województwa JeleniogórskiegoDz. Urz. Woj. Jele. Nr 16, poz. 209 1989-11-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VIII/50/89 WRN w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r.Dziennik Urzędowy Województwa JeleniogórskiegoDz. Urz. Woj. Jele. Nr 16 poz. 2101989-11-21
2 Rozporządzenie Nr 37/95 Woj. Jeleniogórskiego z dnia 4 października 1995 r. Dziennik Urzędowy Województwa JeleniogórskiegoDz. Urz. Woj. Jele. Nr 52 poz. 1471995-10-12
3 Rozporządzenie Nr 5/98 Woj. Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa JeleniogórskiegoDz. Urz. Woj. Jele. Nr 26 poz. 421998-06-08
4 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 6, poz. 2081999-03-26
5 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą "Rudawski Park Krajobrazowy" (Dz. Urz. Woj. Jel. Nr 16, poz. 209)Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 124, poz. 22202003-08-12
6 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 116, poz. 15242007-05-16
7 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 277, poz. 33862007-11-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • jaworski, karkonoski, kamiennogórski
 • Kamienna Góra (miejska), Kowary (miejska), Kamienna Góra (wiejska), Marciszów (wiejska), Bolków (miejsko-wiejska), Janowice Wielkie (wiejska), Mysłakowice (wiejska)
 • Od Przełęczy Kowarskiej biegnie na północ i północny zachód, wzdłuż drogi krajowej nr 367 z ominięciem zabudowań miasta Kowary, wsi Kostrzycy i Mysłakowic do skrzyżowania z torami kolejowymi, dalej biegnie na północ, wzdłuż torów kolejowych do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 12118 i następnie wzdłuż tej drogi z ominięciem zabudowań wsi Łomnica, dalej granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 12128 z ominięciem zabudowań wsi Wojanów i Bobrów, dalej przy ostatnich zabudowaniach wsi Bobrów granica skręca na północ do torów kolejowych Jelenia Góra – Wrocław i dalej biegnie na wschód wzdłuż tych torów w kierunku Janowic Wielkich, dalej granica obejmując kompleks Trzcińskich Mokradeł biegnie na południe, przekraczając tory kolejowe do kompleksu leśnego głównego masywu Rudaw Janowickich przy zachodniej stronie wsi Janowice Wielkie, dalej granica biegnie na wschód wzdłuż granicy rolno-leśnej z ominięciem zabudowań wsi Janowice Wielkie, dalej granica skręca na północ, przekraczając tory kolejowe i rzekę Bóbr, biegnie wzdłuż drogi gminnej do Prewentorium PKP, dalej biegnie obrzeżem kompleksu leśnego do Radomierza i następnie skręca w kierunku wschodnim, przebiegając obrzeżami kompleksu leśnego Gór Ołowianych, do Kaczorowa z ominięciem jego zabudowań, dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim obrzeżem kompleksu leśnego do drogi krajowej nr 370 Kaczorów – Marciszów, dalej biegnie wzdłuż tej drogi na odcinku 1 km i następnie skręca na południowy zachód do Ciechanowic, dalej przekraczając tory kolejowe biegnie na południe wzdłuż drogi wojewódzkiej Janowice Wielkie – Marciszów z pominięciem zabudowań wsi Marciszów do kompleksu leśnego masywu Gór Lisich, dalej granica biegnie na południe obrzeżem kompleksu leśnego do osady Ontonówka, dalej obejmując wzgórza Ontonówki granica biegnie w kierunku zachodnim omijając zabudowania Raszowa i następnie na południe do torów kolejowych Kanienna Góra – Kowary w Pisarzowicach, dalej granica biegnie wzdłuż tych torów do Przełęczy Kowarskiej, zamykając w ten sposób obszar Parku

Położenie otuliny

 • 6600,0000
 • Od Przełęczy Kowarskiej biegnie na północ w kierunku Kowar zrednich i dalej wzdłuż torów kolejowych Kowary – Jelenia Góra do przecięcia się z potokiem Malina przy ujściu do Jedlicy, dalej kieruje się na północny zachód wzdłuż rzeki Jedlica do drogi wojewódzkiej nr 12203 i dalej wzdłuż tej drogi granica dobiega ponownie do torów kolejowych Kowary – Jelenia Góra, stąd prowadzi w stronę Mysłakowic, przecina rzekę Łomnicę i dalej biegnie do drogi wojewódzkiej nr 12101 Karpacz – Jelenia Góra i dalej wzdłuż tej drogi na północ, za górą Ziębiec granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy administracyjnej gminy Mysłakowice do drogi wojewódzkiej nr 12117 Łomnica – Jelenia Góra i następnie wzdłuż tej drogi odcinkiem ok. 1,5 km w kierunku północnowschodnim do miejsca styku z zakolem rzeki Bóbr, stąd granica biegnie na północny zachód wzdłuż rzeki Bóbr z ominięciem osiedla Łomnickiego i lotniska w Jelenia Górze do drogi krajowej nr 3 Jelenie Góra – – Wrocław i dalej wzdłuż tej drogi aż do Kaczorowa, gdzie łukiem granica obejmuje północne zabudowania wsi przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 Jelenie Góra – Wrocław z drogą krajową nr 370 Kaczorów– Wojciechów, dalej granica biegnie w kierunku południowym do torów kolejowych Legnica – Marciszów do granic administracyjnych miasta Kamiennej Góry i dalej wzdłuż tej granicy skręca na północny zachód do osady Ontonówka, od tego miejsca przebieg granicy otuliny pokrywa się z granicą Parku i przebiega wzdłuż kompleksu leśnego Ontonówki do granic administracyjnych miasta Kamiennej Góry, stąd granica skręca na południe i biegnie wzdłuż granic administracyjnych do drogi krajowej nr 367 Kowary – Kamienna Góra i dalej tą drogą dochodzi do Przełęczy Kowarskiej, zamykając w ten sposób obszar otuliny.

Ochrona

 • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1. Zachowanie krajobrazu Masywu Ślęży, w tym zachowanie lokalnego charakteru i skali zabudowy w historycznie ukształtowanych jednostkach osadniczych oraz niezabudowanych przestrzeni w otwartym krajobrazie leśno-poln-ołąkowym. 2. Ochrona zróżnicowanych walorów przyrodniczych oraz geologicznych i geomorfologicznych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Woj. Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 1998 r. Dziennik Urzędowy Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego Nr 26 z 1998 r.
2 UCHWAŁA NR XVI/329/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 paŝdziernika 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Rudawskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 250, poz. 45072011-12-062030-12-31

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór