Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Rudawski Park Krajobrazowy
 • 1989-11-16
 • 15705,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą "Rudawski Park Krajobrazowy"Dziennik Urzędowy Województwa JeleniogórskiegoDz. Urz. Woj. Jele. Nr 16, poz. 209 1989-11-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr VIII/50/89 WRN w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r.Dziennik Urzędowy Województwa JeleniogórskiegoDz. Urz. Woj. Jele. Nr 16 poz. 2101989-11-21
2 Rozporządzenie Nr 37/95 Woj. Jeleniogórskiego z dnia 4 października 1995 r. Dziennik Urzędowy Województwa JeleniogórskiegoDz. Urz. Woj. Jele. Nr 52 poz. 1471995-10-12
3 Rozporządzenie Nr 5/98 Woj. Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa JeleniogórskiegoDz. Urz. Woj. Jele. Nr 26 poz. 421998-06-08
4 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 6, poz. 2081999-03-26
5 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą "Rudawski Park Krajobrazowy" (Dz. Urz. Woj. Jel. Nr 16, poz. 209)Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 124, poz. 22202003-08-12
6 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 116, poz. 15242007-05-16
7 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 277, poz. 33862007-11-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • jaworski, karkonoski, kamiennogórski
 • Kamienna Góra (miejska), Kowary (miejska), Kamienna Góra (wiejska), Marciszów (wiejska), Bolków (miejsko-wiejska), Janowice Wielkie (wiejska), Mysłakowice (wiejska)
 • Opis granic Ślężańskiego Parku Krajobrazowego ( Załacznik nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego) Park składa się z trzech części: a) Kompleks obejmujący Masyw Ślęży wraz ze Wzgórzami Oleszeńskimi. Opis granicy rozpoczyna się w miejscowości Sobótka-Górka. Od skrzyżowania ulicy Świdnickiej, Jana Pawła II i M. C. Skłodowskiej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim ul. Jana Pawła II, a następnie drogą prowadzącą do wsi Sady, przebiegającą wzdłuż granic lasu i sadów do skrzyżowania z drogą lokalną z Chwałkowa (dz. nr 121 AM-4); tu granica skręca na południe w drogę polną (dz. nr 129, AM-4), którą dochodzi do lasu i prowadzi wzdłuż oddziałów leśnych nr 142, 141, 140 i 138 (obręb Sobótka, Nadleśnictwo Miękinia). Na wysokości działki nr 231 AM-1 (obręb Biała) przechodzi w polną drogą (dz. nr 221 AM-1), którą dochodzi do drogi powiatowej Sobótka-Sady. Drogą tą biegnie na południe, omija wieś Sady południowymi granicami działek nr: 180, 179/3, 179/4, 33, 32, a następnie drogą (dz. nr 36) dochodzi do wschodniej granicy działki nr 37. Dalej biegnie na południe wschodnimi granicami działek nr: 37, 38/1, 38/2, 39, 40, 42/2, 42/1 dochodzi do drogi (dz. nr 49 i 69), którą dochodzi do północnej granicy działki nr 61. Skręca na zachód i biegnie południową granicą tej działki i drogą (dz. nr 62) do drogi polnej (dz. nr 90 obręb Sady). Drogą tą biegnie na południe, przecina drogę Mysłaków-Sulistrowiczki i dochodzi do kompleks lasu położonego między Mysłakowem a Tąpadłami. Biegnie na zachód, a następnie na wschód po granicy lasu (oddziały leśne nr 165 i 166), włączając ten teren do obszaru Parku. Dalej biegnie nadal wzdłuż granicy lasu (oddziały leśne o nr 111, 63, 62, 61, 110) w kierunku wschodnim i południowym, przecina drogę Tąpadła-Sulistrowiczki, dalej biegnie granicą lasu (oddziały leśne nr 109, 164, 191, 192, 193, 194, 195, 204, 203, 202, 201, 231, 244, 243) w kierunku południowym, następnie zachodnim i południowo-wschodnim do granicy gmin Dzierżoniów i Łagiewniki. Granicą tą kierując się na południe dochodzi do drogi polnej Kiełczyn-Uliczno. Drogą tą biegnie na wschód przez wieś Uliczno do drogi Jaźwina-Oleszna, którą nadal w kierunku wschodnim przez Słupice i Młynice aż do skrzyżowania dróg przed wsią Oleszna, gdzie skręca na północ w drogę prowadzącą do Przemiłowa. Następnie skręca na wschód w polną drogę (dz. nr 704), którą dochodzi do rowu (dz. nr 690) i nim do drogi Oleszna-Karolin. Dalej tą drogą biegnie w kierunku północnym przez Karolin i Winną Górę (dz. nr: 705 obręb Oleszna; 84, 83, 78, 75, 74 i 67 obręb Piotrówek) przecinając drogi: Karolin-Piotrówek i Winna Góra-Tomice. Następnie drogą (dz. nr 248 obręb Świątniki) dochodzi do zabudowań wsi Świątniki. Przez wieś biegnie w kierunku północnym drogami (dz. nr 251, 250 i 232 - ul. Ogrodowa) do rowu (dz. nr 260), którym kieruje się na południowy-zachód. Przecina rów (dz. nr: 258) i miedzy działkami o nr: 40/10 i 40/9 dochodzi do ul. Stawowej (dz. nr: 223), którą biegnie w kierunku południowo-zachodnim, a następnie ul. Mikołaja Kopernika (droga Sobótka-Świątniki) do drogi biegnącej do Księginic Małych. Drogą tą biegnie w kierunku zachodnim do Księginic Małych. Mija zabudowania miejscowości od strony północnej drogą polną (dz. nr 238 Obręb Księginice). Dalej skręca w drogę polną (dz. nr 240) na północny-zachód w kierunku wsi Strzegomiany, omijając zabudowę wsi po wschodniej stronie drogą polną (dz. nr 421/1, 428/4, 428/3, 428/2, 428/1 obręb Strzegomiany), dochodzi do drogi asfaltowej Sobótka-Strzegomiany i tą drogą dochodzi do zabudowań Sobótki, do ulicy św. Jakuba, dalej biegnie następującymi ulicami: Garncarską i Mickiewicza, dalej skręca na północny-wschód i wzdłuż rowu melioracyjnego (dz. nr 12, AM-1) dochodzi do ul. Warszawskiej, którą biegnie na zachód. Następnie ulicami: Ogrodową, Parkową, Ciasną, Przesmyk i Wrocławską do posesji nr 4. Tu skręca na zachód i dochodzi do posesji położonej przy ul. Chopina 6 - włączając do obszaru Parku dz. nr: 32/2, 33/3, 33/4, 33/5 i 33/6. Dalej skręca na północny-zachód i biegnie ulicami: Chopina, Słowackiego i Świdnicką do skrzyżowania z ulicą M.C.Skłodoskiej i Jana Pawła II w Sobótce-Górce. b) Kompleks obejmujący Jańską Górę położoną pomiędzy następującymi miejscowościami: Glinca, Piotrówek i Sokolniki. Północną granicę tego obszaru stanowi potok Oleszna, którym granica biegnie na zachód, następnie od przecięcia potoku i drogi Glinica-Oleszna granica skręca na południe, biegnąc po tej drodze, przez Tomice do miejscowości Piotrówek. Z drogi tej (dz. nr 182) skręca na wschód i biegnie po południowych granicach działek o nr 46 i 66 obręb Piotrówek (przecinając drogę gminną dz. nr 194/1) i ponownie dochodzi do Potoku Oleszna (dz. nr 187). Potokiem kieruje się na południe do granicy działki nr 167. Następnie skręca na wschód i biegnie południowymi granicami działek o nr 167 i 166 do drogi (dz. nr 207) - współrzędne tego miejsca: /50°49,460N, 16°49,830E/ (GPS model SP24XC). Dalej granica biegnie na wschód przez działkę nr 69/133 (obręb Sokolniki, gmina Łagiewniki) do drugiego punktu z oznaczonymi współrzędnymi: /50°49,616N, 16°50,888E/. W miejscu tym granica skręca na północ i dochodzi do granicy między działkami nr 92/1 i 108/2 (obręb Janówek, gmina Jordanów Śląski), którą biegnie na północ do drogi polnej (dz. nr 117). Drogą tą w kierunku północnym, a następnie północno-zachodnim do drogi Janówek-Glinica (dz. nr 112), którą kieruje się na północ do potoku Oleszna, zamykając granicę tego kompleksu. c) Kompleks obejmujący Wzgórza Kiełczyńskie położone pomiędzy następującymi miejscowościami: Gogołów, Książnica, Kiełczyn, Jędrzejowice, Wiry i Wirki. Granica Parku przebiega po granicy lasu po obwodzie zamkniętym, obejmując całą zalesioną część Wzgórz Kiełczyńskich (oddziały leśne o nr: 245-262 Nadleśnictwa Miękinia, obręb Sobótka).

Położenie otuliny

 • 6600,0000
 • Opis granicy otuliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego) Północną granicą otuliny parku jest rz. Czarna Woda. Opis rozpoczyna się na zachód od miejscowości Garncarsko. W miejscu tym granica odchodzi od rzeki i biegnie w kierunku południowym po granicy gmin Sobótka i Marcinowice, przecina linię kolejową Sobótka Górka-Strzelce i dalej biegnie w kierunku południowym miedzy działkami nr 1 i 2 w obrębie Chwałków, a następnie polną drogą (dz. nr 115/1 i 124) przecinając drogę Strzelce - Chwałków dochodzi do drogi Chwałków-Biała. Drogą tą biegnie do wsi Biała otaczając jej zabudowę od północy wzdłuż drogi polnej (dz. nr 14/23 AM-2, 259 i 7 AM-1), dochodzi do linii średniego napięcia, wzdłuż której skręca na południe i dochodzi do drogi polnej Biała-Mysłaków, którą biegnie nadal na południe w kierunku Mysłakowa. Następnie biegnie na zachód wzdłuż cieku wodnego (dz. nr 547) i drogi polnej (dz. nr 490/4), a następnie na południe wzdłuż drogi polnej (dz. nr 538, 534/2). Dochodzi do drogi powiatowej Mysłaków-Wiry, którą biegnie do wsi Wiry. Skręca w kierunku zachodnim, a następnie południowym ciekami wodnymi (dz. nr 72 - rzeka Czarna Woda i nr 95) do drogi Wiry-Wirki. Drogą tą biegnie w kierunku miejscowości Wirki. Przy skraju zabudowań skręca w kierunku północnym, następnie zachodnim i południowym biegnąc drogami polnymi (dz. nr 488, 466, 472 AM-3, 560 AM-2, 390, 362 AM-3) do drogi Wirki-Gogołów, którą dochodzi do wsi Gogołów. Przez miejscowość biegnie w kierunku północnym, później zachodnim, a następnie południowym drogami (dz. nr: 477, 503, 562, 498, 482, 480, 468, 479, 460). Dochodzi do działki nr 127 i biegnie jej wschodnią i południową granicą, a następnie między działkami nr 129/2 i 128 do drogi (dz. nr 459). Drogą tą kieruje się na południe, dochodzi do drogi wiejskiej (dz. nr 7 obręb Książnica) i przebiega wzdłuż niej do zachodniego skraju wsi Książnica, otacza zabudowania Książnicy po stronie południowej, włączając do otuliny działki nr: 152, 205 i 243, dalej biegnie wzdłuż dróg polnych (dz. nr 240 i 197), włączając do otuliny działki nr 290-296. Przy wschodnim skraju Książnicy skręca na północ i wzdłuż wschodniej granicy działek nr 296 i 300 dochodzi do drogi Książnica-Jaźwina (2878D), którą prowadzi na wschód, a następnie na południe przez m. Kiełczyn do granicy gmin Dzierżoniów i Łagiewniki (przed miejscowością Jaźwina). Dalej biegnie na południe granicą tych gmin. Po przecięci drogi Jaźwina-Tuszyn kieruje się na wschód i przebiega drogami polnymi (dz. nr 1374 AM-1, 1369, 1363, 1354, 1346, 1214 AM-2, 1333, 1330 AM-1), przecina drogę Jaźwina-Uciechów i dalej w kierunku wschodnim, a następnie północnym drogą polną dz. nr 1343 AM-2) dochodzi do drogi Jaźwina-Łagiewniki. Drogą tą biegnie na wschód do drogi Stoszów-Słupice. Dalej granica skręca na północny-wschód i tą drogą dochodzi do potoku Oleszna, którym biegnie na wschód, przecina drogę Oleszna-Ratajno i dochodzi do drogi Oleszna-Łagiewniki. Skręca w nią i biegnie na południowy-wschód, przed Łagiewnikami skręca na północ i biegnie po zachodnich granicach działek: 149/4, 149/3, 149/2 i 149/1 (obręb Łagiewniki) do drogi (dz. nr 190), którą skręca na wschód i biegnie do drogi polnej (dz. nr 59). Drogą tą kieruje się na północ do drogi Sokolniki-Radzików. Następnie utrzymując kierunek północny biegnie tą drogą przez miejscowość Sokolniki, dalej drogą polną (dz. nr 69/109) i wschodnią granicą działki nr 69/130. Z północnego narożnika tej działki biegnie linią prostą przez działkę 69/133 do punktu z oznaczonymi współrzędnymi /50°49,616N, 16°50,888E/ - dochodzi do granicy Parku (kompleks obejmujący Jańską Górę). Od tego miejsca granica otuliny pokrywa się z granicą Parku: biegnie nadal w kierunku północnym i dochodzi do granicy między działkami nr 92/1 i 108/2 (obręb Janówek, gmina Jordanów Śląski), którą dochodzi do drogi polnej (dz. nr 117). Drogą tą w kierunku północnym, a następnie północno-zachodnim do drogi Janówek-Glinica (dz. nr 112). Przecina rzekę Oleszna (tu kończy się granica Parku) oraz drogę Glinica-Piotrówek i dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim drogą polną (dz. nr 139) przecina drogę Świątniki-Jordanów Śląski, dalej drogą polną (dz. nr 240 i 482) do drogi Świątniki-Nasławice. Drogą tą kieruje się na północ w kierunku Nasławic. W Nasławicach biegnie ul. 1 Maja do drogi (dz. nr 346), w którą skręca na wschód, następnie po południowej granicy działki nr 19 dochodzi do ul. Komuny Paryskiej. Skręca na wschód i dochodzi do cieku wodnego (dz. nr 20, 64/2 i 66), którymi biegnie na północ. Dochodzi do drogi (dz. nr 180,138 i 79), którą skręca na zachód przecinając drogę Nasławice-Kunów i dochodzi do Sulistrowickiego Potoku. Potokiem biegnie na północ, dochodzi do rzeki Czarna Woda i kieruje się na zachód do miejsca rozpoczęcia opisu. 3. Opis obszaru wyłączonego z otuliny Parku: Obszar wyłączony z otuliny położony jest wokół miejscowości Strzeblów. Od skrzyżowania ulic M.C.Skłodowskiej i Polnej granica obszaru wyłączonego biegnie ulicą Polną na wschód. Dochodzi do rowu melioracyjnego (dz. nr 7, 4, 5, 8 obręb Strzeblów), którym biegnie w kierunku północnym (po wschodniej stronie kopalni skalenia). Rowem tym dochodzi do torów kolejowych relacji Sobótka-Strzelce, skręca na zachód i biegnie wzdłuż torów mijając stację Sobótka Zachodnia, do granicy gminy Sobótka. Dalej granicą gminy skręca południe, przecina drogę Chwałków-Strzeblów (ul. Chwałkowska) i dochodzi do ulicy Granitowej (dz. nr 1 i 28), którą biegnie w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z ulicą Polną i M.C.Skłodowskiej. Objaśnienie do treści załącznika: 1. w przypadku gdy w opisie przebiegu granicy Parku mowa o drogach publicznych lub torach kolejowych - przyjmuje się, że granica Parku biegnie po granicy działek, na których położone są te drogi lub tory kolejowe, nie włączając ich do obszaru Parku, 2. w przypadku gdy w opisie przebiegu granicy Parku mowa o ciekach wodnych - przyjmuje się, że granica Parku otuliny biegnie po granicy działek, na których położone są te cieki wodne, włączając ich powierzchnię do obszaru Parku.

Ochrona

 • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1. Zachowanie krajobrazu Masywu Ślęży, w tym zachowanie lokalnego charakteru i skali zabudowy w historycznie ukształtowanych jednostkach osadniczych oraz niezabudowanych przestrzeni w otwartym krajobrazie leśno-poln-ołąkowym. 2. Ochrona zróżnicowanych walorów przyrodniczych oraz geologicznych i geomorfologicznych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Woj. Jeleniogórskiego z dnia 26 maja 1998 r. Dziennik Urzędowy Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego Nr 26 z 1998 r.
2 UCHWAŁA NR XVI/329/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 paŝdziernika 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Rudawskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 250, poz. 45072011-12-062030-12-31

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór