Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
 • 1979-04-05
 • 38950,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XIX/70/79 Wojewódzkich Rad Narodowych w Płocku i Włocławku z dnia 5 kwietnia 1979 r. w sprawie utworzenia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Dz.Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku Dz.Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku Nr 4, poz. 22 z 2 maja 1979 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr 162/XXVI/88 z dnia 9 czerwca 1988 r. Wojewódzkich Rad Narodowych w Płocki i we Włocławku w sprawie poszerzenia strefy ochronnej Gostynińsko-Włocławskiego Parku KrajobrazowegoDz.Urz. Województwa Płockiego Dz.Urz. Województwa Płockiego Nr 18, poz. 105 z 1988 r.
2 Rozporządzenie nr 14/98 Wojewody Płockiego z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie poszerzenia otuliny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Dz.Urz. Woj. Płockiego Dz.Urz. Woj. Płockiego Nr poz. 36
3 Rozporządzenie nr 37/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawsko-pomorskiegoDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 120, poz. 20172004-12-07
4 Rozporządzenie nr 7 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Gostynińsko -Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 58, poz. 11122005-05-12
5 Rozporządzenie 56/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckim. Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 120, poz. 35622005-05-26
6 UCHWAŁA Nr XII/212/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Gostynińsko-Włocławskiemu Parkowi KrajobrazowemuDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 237, poz. 22122011-10-24
7 UCHWAŁA NR XXXII/575/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany statutu Gostynińsko-Włocławskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 13822013-03-29

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie, mazowieckie
 • włocławski, Włocławek, płocki, gostyniński
 • Włocławek (wiejska), Gostynin (wiejska), Kowal (wiejska), Włocławek (miejska), Nowy Duninów (wiejska), Baruchowo (wiejska), Łąck (wiejska)
 • Granica Parku w części Województwa Kujawsko-Pomorskiego przebiega następująco: początek granicy w Województwie Kujawsko-Pomorskim to północno-wschodni kraniec działki nr 26 (Obręb Patrówek, Gm. Baruchowo), granica przebiega północną krawędzią drogi wojewódzkiej Nr 265 Inowrocław-Gostynin w kierunku zachodnim do wschodniej granicy działki nr 92 (Obręb Zakrzewo, Gm. Baruchowo) i zmienia kierunek na północny wzdłuż wschodniej granicy działki nr 92 i dochodzi do drogi gminnej Nr 191028C, kieruje się na zachód północną krawędzią tej drogi, dochodzi do skrzyżowania z drogą gminną Nr 191014C, w miejscu skrzyżowania kieruje się na północ do skrzyżowania z drogą gruntową, a następnie północną krawędzią drogi gminnej Nr 191014C (Obręb Kłótno, Gm. Baruchowo) biegnie przez miejscowość Kłótno do południowo-wschodniego narożnika działki nr 311, a następnie południową granicą działek 311, 310, 309, 308, 307 kieruje się na południe, zachodnią granicą działki 313/1 skręca na zachód do rowu melioracyjnego, rowem melioracyjnym kieruje się na północny-zachód wzdłuż południowej granicy działek 306/1, 305/1, 304/1, 303/1, 302/1, 301/1, 300/1, 299/1, 298/1, 297/1, 296/1, 295/1 dochodząc do drogi gminnej nr 191016C, kieruje się na południe wzdłuż wschodniej granicy działki 38, a następnie na zachód północną granicą działek 116/2, 115, 114, 112, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, przecina drogę gruntową i południową granicę działki nr 29/1 dociera do działki nr 287, kieruje się na południe, wschodnią granicą działek 287, 288, skręca na zachód wzdłuż południowej granicy działki 288, w południowo-zachodnim narożniku działki 288, kieruje się na południe, zachodnią krawędzią działek 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 309 (Obręb Świątkowice, Gm. Baruchowo), w południowo-zachodnim narożniku działki 309 łączy się z drogą krajową nr 265 Inowrocław-Gostynin i północną krawędzią tej drogi dociera do południowo-wschodniego narożnika działki nr 173, zmienia kierunek na północny wzdłuż wschodnich granic działek 173, 102, w północno-wschodnim narożniku działki nr 102 kieruje się na zachód, północną krawędzią działek 102, 101, 98, 96/2, 96/1, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 88, 87, 86, 85, 84 przecina drogę gruntową we wsi Świątkowice i wschodnią granicą działki nr 49 kieruje się na północ, w południowo-wschodnim narożniku działki nr 49, kieruje się na zachód wzdłuż północnej granicy działek 49, 48, 44, 43, 42, 41, 39, 38, 37 w północno-zachodni narożnik działki 37, kieruje się na południe do drogi krajowej nr 265 Inowrocław-Gostynin, w południowo-zachodnim narożniku działki 37 kieruje się na zachód wzdłuż północnej krawędzi drogi krajowej nr 265 Inowrocław-Gostynin, na wysokości południowo-zachodniej krawędzi działki nr 656 kieruje się na północ do rowu melioracyjnego, w północno-zachodni narożnik działki nr 256 kieruje się na zachód wzdłuż południowej krawędzi działek 620, 617, 601, 598, 580/1, 577/1, 531, 530, 526/2, 526/1, 508/2, 508/1 (Obręb Rakutowo, Gm. Kowal), w miejscu skrzyżowania zachodniej granicy działki 508/1, ze wschodnią krawędzią drogi gruntowej Nr 219 (tzw. Wygon) kieruje się wschodnią krawędzią tej drogi na północ do rzeki Rakutówki, w miejscu skrzyżowania północno-zachodniego narożnika działki nr 517 z lewym brzegiem rzeki Rakutówki kieruje się na wschód wzdłuż północnej granicy działek 517, 518, 519, 520, 555, 556, 557, 558, 559, 560 (Obręb Dębniaki, Gm. Kowal), przecina rzekę Rakutówkę i drogę prywatną kieruje się na zachód, w miejscu skrzyżowania drogi prywatnej z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 256 kieruje się na północ wzdłuż wschodniej krawędzi działek nr 256, 248 do drogi gminnej Nr 4610005, północną krawędzią tej drogi kieruje się dalej na zachód przecinając drogę powiatową Nr 2907, kieruje się na zachód drogą gruntową wzdłuż południowej granicy oddziałów leśnych nr 304, 305, 306, 307, 308, 309 Nadleśnictwa Włocławek (Obręb Jedwabna) na skrzyżowaniu dróg gruntowych w miejscowości Przyborowo kieruje się na północ do skrzyżowania z drogą leśną gruntową Przyborowo-Kukawy, gdzie kieruje się na zachód przecinając oddziały nr 310, 311, 312, dalej południową granicą oddziałów 283, 284, 285 dociera do drogi krajowej Nr 1 Gdańsk-Cieszyn, wschodnią krawędzią drogi krajowej Nr 1 kieruje się na północ (Obręb Przydatki Gołaszewskie, Gm. Kowal), do miejscowości Jedwabna (Obręb Warząchewka Polska, Gm. Włocławek), tu skręca na północy-wschód drogą leśną przecinając oddziały 132, 131, na skrzyżowaniu północno-wschodniego narożnika oddziału leśnego nr 131 z południowo-wschodnim narożnikiem oddziału leśnego 104, granica kieruje się na północ wschodnią krawędzią oddziałów 104, 76, 49, w północno-wschodnim narożniku oddziału nr 49 kieruje się na północny-wschód, południowa granica oddziału 29 i 28, przecina oddział 27, w północno-wschodnim narożniku oddziału 27 kieruje się na południowy-wschód północną granicą oddziałów 26, 25, 24, 23, 22 21, 20, 19, 18, 17, w północno-wschodnim narożniku oddziału 17 kieruje się na wschód opuszczając tereny leśne, drogą gminną Nr 190503C (Obręb Józefowo, Gm. Włocławek) dochodzi do miejscowości Mursk (Obręb Mursk, Gm. Włocławek), gdzie kieruje się na północ drogą gminną Nr 190502C, w punkcie przecięcia się drogi gminnej Nr 19 0502C z drogą krajową Nr 62 Włocławek-Płock (Obręb Mostki, Gm. Włocławek) kieruje się na wschód, południową krawędzią drogi krajowej Nr 62 (przez Obręby Wistka Szlachecka, Dobiegniewo, Dąb Wielki, Skoki Duże, Skoki Małe, Gm. Włocławek) granica parku dochodzi do granicy administracyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Województwem Mazowieckim. Opis granic Parku w części położonej w województwie mazowieckim Początek granicy Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w wojewodztwie mazowieckim to północno-zachodni narożnik działki nr 16 w miejscowości Nowa Wieś (gmin Nowy Duninów), od niego biegnie w stronę miasta Płocka południowym skrajem drogi krajowej nr 62 (Włocławek - Płock) do miejscowiści Nowy Duninów, w północno-wschodnim narożniku oddziału leśnego 31, pododdziału "n" (Nadleśnictwo Gostynin) skręca na południowy wschód, wschodnią krawędzią oddziałów leśnych 31, 52 dociera do skrzyżowania dróg w Nowym Duninowie, południowo-zachodnim skrajem drogi powiatowej nr 418 biegnie do wsi Trzcianno, dociera do południowo-zachodniego narożnika oddziału leśnego 95, kieruje się na północny wschód krawędzią oddziałów leśnych:95, 94, 93 i 92, w północno-zachodnim narożniku oddziału leśnego 92 skręca na wschód, biegnie wzdłuż północnej krawędzi oddziału leśnego 92, skręca na południe, biegnie wschodnią granicą oddziałów leśnych 92, 93, kieruje się na wschód północną krawędzią oddziałów leśnych:99, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105 (z wyłączeniem oddziału leśnego 105a), w północno-wschodnim narożniku oddziału leśnego 105 skręca na południowy zachód, biegnie wschodnią krawędzią oddziałów leśnych:105, 115, 142 i 164, w południowo-wschodnim narożniku oddziału leśnego 164 skręca na wschód, biegnie południową krawędzią oddziału leśnego163, dociera do zachodniej ściany oddziału leśnego 68 (Nadleśnictwo Łąck), biegnie na północ wzdłuż zachodniej krawędzi oddziałów leśnych:68 pododdział "a", 49 pododdział "d", 48, 31, 20 pododdział "k", "d", skręca na wschód, kieruje się północną krawędzią oddziału leśnego 20, północno-zachodnią granicą oddziału leśnego 19, drogą krajową nr 62 (Włocławek - Płock), dociera do oddziału leśnego 11 pododdział "n", biegnie w kierunku północnym skrajem oddziału leśnego 11 pododdziały "n", "h", "c", w północno -zachodnim narożniku oddziału leśnego 11 pododdział "c" skręca na wschód, biegnie wzdłuż krawędzi oddziałów leśnych 11, 10, 9, 8, 7, 6, w północno-wschodnim narożniku oddziału leśnego 6 skręca na południowy zachód, biegnie wschodnią krawędzią oddziałów leśnych: 6, 12, 22, w południowo-wschodnim narożniku oddziału leśnego 22 skręca na wschód, kieruje się północną krawędzią oddziałów leśnych:38, 37, 36, 35, 34, 33 (z wyłączeniem pododdziału 33 a), w północno-wschodnim narożniku oddziału leśnego 33 pododdział "b" łączy się z linią kolejową (Gostynin - Płock), kieruje się na południowy - zachód wzdłuż linii kolejowej do północno - zachodniego narożnika oddziału leśnego 74 pododdział "c", biegnie na wschód północną krawędzią oddziałów leśnych 74, 50, w północno - wschodnim narożniku oddziału 50 pododdział "a" skręca na południowy zachód wzdłuż oddziału leśnego 50 pododdział "a", kieruje się na wschód wzdłuż północnej krawędzi oddziałów leśnych 72, 71, 70 dociera do drogi krajowej nr 60 (Kutno - Ostrów Mazowiecka), zachodnim skrajem drogi krajowej nr 60 kieruje się w stronę Gostynina, w południowym narożniku oddziału leśnego 125 (Gmina Łąck) skręca na północny-zachód, biegnie południową krawędzią oddziałów leśnych:125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, dociera do działki nr 185 w miejscowości Sendeń Duży, południowo-zachodnią krawędzią działek 185, 181, 184, 183, 69, 22 dochodzi do południowo-wschodniego narożnika oddziału leśnego 110, biegnie południową krawędzią oddziałów leśnych:110, 111, 112, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, w południowo-zachodnim narożniku oddziału leśnego 138 kieruje się na zachód południową granicą oddziału 19 pododdział "n" (Nadleśnictwo Gostynin), dociera do rzeki Skrwy Lewej, kieruje się na zachód, południową granicą działki nr 200 dociera do południowo-wschodniego narożnika oddziału leśnego 20 pododdział "h", kieruje się na zachód południową granicą oddziałów leśnych:20, 21 (z wyłączeniem pododdziałów k, l, m, n), 22 i 23 pododdziały "f", "g", skręca na południowy- zachód, biegnie wschodnią krawędzią oddziałów leśnych 42, 57 dociera do drogi wojewódzkiej nr 573 (Nowy Duninów - Gostynin), zachodnią krawędzią drogi nr 573 biegnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 307 w miejscowości Lucień, północną krawędzią drogi nr 307 kieruje się na północny zachód do mostu na rzece Skrwie Lewej, a następnie na południowy zachód lewym brzegiem rzeki Skrwy Lewej do mostku między wsiami Kazimierzów i Helenów, stąd północnym skrajem drogi gminnej nr 120 kieruje się na północny zachód do skrzyżowania z drogą gminną nr 101, północną krawędzią drogi nr 101 dociera do skrzyżowania z drogą powiatową nr 304 w miejscowości Ottówek, zachodnią krawędzią drogi nr 304 kieruje się na południe do południowo-wschodniego narożnika oddziału leśnego 97 pododdział "a", stąd południowo-wschodnią krawędzią oddziałów leśnych 97, 106, 107 pododdział "a" dochodzi do drogi gminnej nr 10, wzdłuż krawędzi oddziałów leśnych 107 pododdziały "a", "c", 107, 108 pododdział "b", 109 pododdział "c" dochodzi do drogi gminnej nr 13, w miejscu tym kieruje się na południowy zachód wzdłuż zachodniej krawędzi drogi nr 13, dociera do skrzyżowania z drogą powiatową nr 309, zachodnią krawędzią drogi powiatowej nr 309 dociera do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 265 (Inowrocław - Gostynin), kieruje się na zachód północną krawędzią drogi wojewódzkiej nr 265 do południowo-zachodniego narożnika działki nr 29 to jest do granicy administracyjnej województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim. Numeracja dróg, działek oraz oddziałów i pododdziałów leśnych według stanu na dzień podpisania rozporządzenia

Położenie otuliny

 • 14195,0000
 • Granica otuliny w części Województwa Kujawsko-Pomorskiego przebiega następująco: od granicy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Rybnica, w miejscu skrzyżowania drogi gminnej Nr 190503C z drogą gminną Nr 230191C (Obręb Józefowo, Gm. Włocławek), granica kieruje się na północ drogą gminną Nr 230191C, do miejscowości Łęg (Obręb Modzerowo, Gm. Włocławek) kieruje się na wschód południową krawędzią drogi krajowej Nr 62 Włocławek-Płock, w miejscowości Mostki (Obręb Mostki, Gm. Włocławek) łączy się z granicą Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego; od granicy Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Rakutowo (Obręb Rakutowo, Gm. Kowal) kieruje się na zachód północną krawędzią drogi wojewódzkiej 265 Inowrocław-Gostynin w południowo-zachodnim narożniku działki 155/2 (Obręb Grodztwo, Gm. Kowal), kieruje się na północ zachodnią granicą działek 155/2, 156, 221, 329, w północno-zachodnim narożniku działki 329, zmienia kierunek na zachodni i biegnie północną krawędzią działek 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173/2, 173/2, 173/1, 172, 171 i południową krawędzią drogi gminnej, przecina drogę powiatową Nr 2907, kieruje się na zachód południową granicą drogi i północną granicą działek 125, 124, 123, 122, 121, 120, 120/1, 120/2, 119/1, 119/2, 117, 115, 111, 109, 107, 104, 103, 101/1, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94 (Obręb Dębniaki, Gm. Kowal), w północno-zachodnim narożniku działki 94 granica dochodzi do krawędzi ściany lasu i kieruje się na zachód, północną granicą działek 92, 91, 90, 5, 380, 4, 3, 2, 14 (Obręb Przydatki Gołaszewskie, Gm. Kowal), dochodzi do drogi gminnej gruntowej i kieruje się na północ wzdłuż wschodniej granicy działek 827, 829, dochodzi do ściany lasu kierując się na zachód północną granicą działek 829, 828, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 800, 799, 798, przecina drogę krajową Nr 1 Gdańsk-Cieszyn, kieruje się na zachód wzdłuż drogi gruntowej, północną granicą działek 766/2, 764, 763, 762/2, 762/1, 761, 760, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744/1, 743/1, 742/1, 741/1, 739/1, 688, 687, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 678, 351, 350, 349, 368, 369, 370, 371, 364, 365, 379, 382, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 398, 395, 396, 344, 153, 158, 157, 156, 155 (Obręb Gołaszewo, Gm. Kowal), w północno-zachodnim narożniku działki nr 155 granica kieruje się na północ, przecina drogę gruntową, kieruje się na północ zachodnią granicą działek 160, 162, 163, 164/2, 164/3, 164/4, 165, 166, 167, 168/1, 169, 170, 171, 172, 173, 226, 43 (Obręb Warzchąchewka Królewska, gm. Włocławek) 644, 659, 643, 642, 629, 628, 615.495, 494, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463, 462 (Obręb Warząchewka Polska, Gm. Włocławek) w północno-zachodnim krawężniku działki 462 granica kieruje się na północny-wschód zachodnią granicą oddziałów 224, 190, (Nadleśnictwo Włocławek, Obręb Jedwabna) 158, przecina drogę krajową Nr 1 Gdańsk-Cieszyn i łączy się z granicą Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Opis granic otuliny Parku w części położonej w województwie mazowieckim Początek granicy otuliny Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego w województwie mazowieckim to północno-wschodni narożnik oddziału leśnego 31, pododdział "n" (Nadleśnictwo Gostynin, gmina Nowy Duninów). Dalej granica kieruje się południową krawędzią drogi krajowej nr 62 (Włocławek - Płock) do miejscowości Soczewka, na skrzyżowaniu z drogą gminną gruntową nr 17 skręca na południe, biegnie zachodnią krawędzią drogi gminnej nr 17, dociera do północno-wschodniego narożnika oddziału 104, biegnie północną krawędzią oddziału 104 i łączy się z granicą Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Druga część granicy otuliny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego rozpoczyna się w północno-zachodnim narożniku oddziału leśnego 7 (Nadleśnictwo Łąck, gmina Nowy Duninów), biegnie w stronę miasta Płocka południowym skrajem drogi krajowej nr 62 (Włocławek-Płock) dochodząc do północno-wschodniego narożnika działki nr 430, skręca na południe wzdłuż wschodniej krawędzi działek 430 i 429, kieruje się na zachód wzdłuż południowej krawędzi działki nr 429, dochodzi do północno-wschodniego narożnika oddziału leśnego 4, kieruje się wschodnią, a następnie południową krawędzią oddziału leśnego 4, działki nr 423, oddziału leśnego 4 pododdziału "a" dochodzi do północno-wschodniego narożnika oddziału leśnego 3, wschodnią krawędzią oddziału leśnego 3 dochodzi do północno-zachodniego, a następnie do północno-wschodniego narożnika oddziału leśnego 5, skręca na południe i biegnie po krawędzi tego oddziału, w południowo-wschodnim narożniku oddziału leśnego 5 łączy się z drogą gminną nr 21, południową krawędzią drogi gminnej nr 21 biegnie do północno-wschodniego narożnika działki nr 23, skręca na południe wzdłuż zachodniej granicy działek 23 i 24, następnie przecina drogę gminną nr 26, biegnie dalej na południe wschodnią granicą działki nr 47, w południowo-wschodnim narożniku działki nr 47 skręca na północny-zachód, południowo-zachodnią granicą działki nr 47 dochodzi do północno-wschodniego narożnika działki nr 58, południowo-zachodnią granicą działek nr:58, 59, 60, 61, 62 dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 63, wzdłuż południowej granicy działek nr:63, 66, 68 dociera do drogi krajowej nr 60 (Kutno-Ostrów Mazowiecka), zachodnią krawędzią drogi krajowej nr 60 biegnie w kierunku Gostynina do skrzyżowania z drogą powiatową nr 337 (Gmina Łąck), z północno-zachodniego narożnika oddziału leśnego 70, pododdziału "b" biegnie północną krawędzią oddziałów leśnych 70 pododdział "a", 70 pododdział "b", "a", 69 pododdział "a", w północno-wschodnim narożniku oddziału leśnego 69 skręca na południe, wschodnią granicą oddziałów leśnych 69, 95 pododdział "a" dochodzi do drogi powiatowej nr 333, południową krawędzią drogi nr 333 biegnie przez miejscowość Grabina do skrzyżowania z drogą powiatową nr 334, zachodnią krawędzią drogi powiatowej nr 334 kieruje się na południe do skrzyżowania z drogą powiatową nr 336 we wsi Zaździerz, północnym skrajem drogi powiatowej nr 336 kieruje się do skrzyżowania dróg w miejscowości Wincentów, południową krawędzią drogi gminnej nr 253 dochodzi do wschodniej ściany oddziału leśnego 152, kieruje się na południe wzdłuż wschodniej granicy oddziałów leśnych 152, 166, na granicy oddziałów leśnych 166 i 231 skręca na południowy-wschód, biegnie północno-wschodnią krawędzią oddziału leśnego 236 do drogi powiatowej nr 336, kieruje się na zachód południową krawędzią drogi nr 336 do północno-wschodniego narożnika oddziału leśnego 240, skręca na południe wzdłuż wschodniej granicy oddziału leśnego 240, wzdłuż granicy oddziału leśnego 242 dochodzi do drogi wojewodzkiej nr 577 (Łąck - Sochaczew), północną krawędzią drogi nr 577 kieruje się w stronę Łącka do oddziału leśnego 238, wschodnią granicą oddziałów leśnych 238, 239 pododdziały "a", "b" prowadzi do północno-zachodniego narożnika oddziału leśnego 243, skręca na południowy-wschód do północno-wschodniego narożnika oddziału leśnego 244, biegnie wschodnią krawędzią oddziałów leśnych 244, 245, łączy się z drogą gminnąpowiatową nr 343, skręca na północny-wschód wzdłuż granicy oddziału leśnego 245 pododdział "g", kieruje się na północny-zachód granicą oddziałów leśnych:245, 243, 239, 235, 229, 224, skręca na południowy-zachód granicą oddziału leśnego 225 pododdział "a", skręca na północny-zachód, biegnie oddziałem leśnym 219 między pododdziałami "c", "f", "d" oraz "g" dochodząc do drogi gminnej nr 121 we wsi Nowe Budy. Północną krawędzią drogi nr 121 kieruje się do skrzyżowania z drogą krajową nr 60 (Kutno-Ostrów Mazowiecka), skręca na południowy-zachód, północną krawędzią drogi krajowej nr 60 biegnie do południowo-zachodniego narożnika oddziału leśnego 161 pododdział "l" (Nadleśnictwo Gostynin, Gmina Gostynin), stąd w kierunku północnym krawędzią oddziałów leśnych 161, 159 dociera do północno-wschodniego narożnika działki 84/1 we wsi Bierzewice, północną granicą działek:84/1, 83, 82, 81, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 77, 76, 75, 74, 73/2, 73/1, 72, 71, 70, 69/7, 69/6, 69/3 dociera do drogi wojewódzkiej nr 573 (Nowy Duninów - Gostynin), zachodnią krawędzią drogi nr 573 biegnie w kierunku Gostynina do południowo-wschodniego narożnika oddziału leśnego 137, skręca na zachód a następnie na południe wzdłuż krawędzi oddziału leśnego 137, biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy oddziału leśnego 138 pododdziały "d", "b", od południowo-wschodniego narożnika oddziału leśnego 138 pododdziału "b" wzdłuż południowej krawędzi oddziałów leśnych 138, 133 dociera do drogi gminnej nr 10, północną krawędzią drogi nr 10 przebiega przez wieś Choinek, dociera do granicy Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Numeracja dróg, działek oraz oddziałów i pododdziałów leśnych według stanu na dzień podpisania rozporządzenia

Ochrona

 • W części położonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:park powołany został dla ochrony części obszaru Pojezierza Gostynińskiego ze względu na występujące rzadkie i chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt oraz ich siedliska bytowania, a także dla ochrony kultury materialnej regionu, popularyzację i promocję walorów przyrodniczych, historycznych Kujaw i Mazowsza. W części położonej na terenie województwa mazowieckiego: ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku na terenie województwa mazowieckiego: 1) cele ochrony wartości przyrodniczych: a) zachowanie bogactwa ekosystemów leśnych i nieleśnych, w tym głównie jeziornych i bagiennych, b) zachowanie różnorodności biologicznej terenu, funkcji ostojowych, wewnętrznych i zewnętrznych powiązań ekologicznych; 2) cele ochrony wartości historycznych i kulturowych: a) zachowanie obiektów zabytkowych i miejsc upamiętniających historię terenu, b) zachowanie wartości kulturowych jednostek osadniczych, zwłaszcza starego budownictwa o cechach regionalnych; 3) cele ochrony walorów krajobrazowych: a) zachowanie krajobrazu polodowcowego z urozmaiconą rzeźbą terenu, z licznymi jeziorami i terenami bagiennymi, b) zachowanie rozległych kompleksów leśnych.
 • Nie

Nie

Zarządzanie

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego