Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Przemęcki Park Krajobrazowy
  • 1991-12-10
  • 21450,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 115a/91 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r. w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa LeszczyńskiegoDz. Urz. Woj. Leszczyńskiego Nr 12, poz. 108 z 1991 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3/96 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 10 kwietnia 1996 r. zmieniającego rozporządzenie Wojewody Leszczyńskiego z dnia 25 listopada 1991 r. Nr 115a w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Województwa LeszczyńskiegoDz. Urz. Województwa Leszczyńskiego Nr 12, poz. 45 z 1996 r.
2 Obwieszczenie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Wojewody Leszczyńskiego w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazu Dziennik Urzędowy Województwa Leszczyńskiego Dz. Urz. Województwa Leszczyńskiego nr 22, poz. 89 z 1996 r.
3 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz.Urz. Woj.Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246 z dnia 31 marca 1999 r.
4 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego zachowującego moc obowiązującą po 1 stycznia 1999 r.Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 11, poz. 65 z 1999 r.
5 Rozporządzenie Nr 168/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego - wyrokiem WSA w Poznaniu IV SA/Po 324/09 stwierdzono nieważność aktuDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. U. Województwa Wielkopolskiego Nr 132, poz. 3218 z 2006 r

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie, lubuskie
  • wschowski, kościański, leszczyński, wolsztyński
  • Włoszakowice (wiejska), Wijewo (wiejska), Śmigiel (miejsko-wiejska), Przemęt (wiejska), Święciechowa (wiejska), Wschowa (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór