Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa
 • 1981-11-04
 • 9096,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr IX/55/81 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 4 listopada 1981 r. w sprawie utworzenia Zespołu Parków Krajobrazowych Ińskiego i SzczecińskiegoDziennik Urzędowy WRN w Szczecinie(Dz. Urz. WRN w Szczecinie Nr 9, poz. 40)

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Szczecińskiego z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa"Dz. Urz. Woj. SzczecińskiegoDz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 18 poz. 128
2 ROZPORZĄDZENIE NR 2/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa".Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 10, poz. 972000-02-25
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 18/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa".Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 55, poz. 12312002-07-25
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2004 r. zmieniające akty prawne w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 5, poz. 582004-01-20
5 Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 45, poz. 10522005-06-03

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • Szczecin, gryfiński
 • Szczecin (miejska), Stare Czarnowo (wiejska), Gryfino (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy Parku: Szczecin, rejon Żydowiec. Od skraju lasu w oddz. 294 w miejscu skrzyżowania z pasem rezerwowanym pod projektowaną drogę ekspresową A-3, wzdłuż skraju lasu do przedłużenia ul. Bielańskiej i dalej skrajem lasów Nadleśnictwa Gryfino. Szczecin, rejon Podjuchy. Wzdłuż lasu i przedłużenia ul. Głuchej do wiaduktu autostrady. Wzdłuż autostrady i lasu do miejsca 180 m od wiaduktu. Na drugą stronę drogi. Skrajem lasu, a następnie równolegle do ul. Bielskiej i ul. Czeladniczej. Przez las w kierunku ul. Solnej. Wzdłuż lasu, ul. Solnej i ul. Działdowskiej do ul. Zgierskiej. Skrajem lasu do ul. Śremskiej. Skrajem lasu 100 m wzdłuż ul. Śremskiej. Linią prostopadłą do ul. Śremskiej przez zadrzewienia skrajem lasu do ul. Palmirskiej. Wzdłuż lasu i ul. Palmirskiej do ul. Śremskiej. Wzdłuż krawędzi wykopów i lasu do ul. Radzymińskiej. Skrajem lasu do ul. Ziarnistej i dalej wzdłuż tej ulicy do ulicy dojazdowej z ul. Skalistej. Wzdłuż zabudowań przy ul. Skalistej. Wzdłuż krawędzi skarpy ul. Skalistej i lasu. Skrajem lasu wzdłuż zabudowań ul. Skalistej. Prostopadle do ul. Skalistej. Linią prostą 90 m przez las, a następnie skręt do narożnika ul. Cynowej. Wzdłuż lasu i ul. Cynowej do krawędzi skarpy. Wzdłuż lasu początkowo krawędzią skarpy, następnie do ul. Chabrowej. Wzdłuż lasu i ul. Chabrowej. Wzdłuż lasu równolegle do ul. Polanka Leśników. Linią prostą (przedłużenie skraju lasu) przez las, następnie częściowo jego skrajem, równolegle i do ul. Smoczej. Wzdłuż lasu i ul. Smoczej pod wiaduktem na drugą stronę autostrady. Wzdłuż wiaduktu do skraju lasu i dalej skrajem lasu do autostrady. Wzdłuż węzła drogowego po granicy gminy, 60 m wzdłuż autostrady od węzła. Na drugą stronę autostrady. Linią prostą przez zadrzewienia do ul. Radosnej. Wzdłuż ul. Radosnej przez las do jego narożnika (Rezerwat Zdroje). Dalej skrajem lasu do linii kolejowej. Szczecin, rejon Zdroje. Wzdłuż toru kolejowego do ul. Poległych. Wzdłuż ul. Poległych i lasu do jego narożnika. Wzdłuż lasu do skarpy. Wzdłuż podnóża skarpy i lasu do styku ul. Poległych i ul. Wzgórze. Wzdłuż ul. Wzgórze do jej końca - u podnóża skarpy, pod koniec skrajem zadrzewienia. Równolegle do ul. Hubalczyków - skrajem lasu, częściowo u podnóża skarpy. Przez las, linią prostopadłą do przedłużenia ulicy Poczdamskiej. Wzdłuż przedłużenia ul. Poczdamskiej do wiaduktu autostrady. Dalej wzdłuż granicy gminy. Szczecin, rejon Klęskowo. Wzdłuż granicy gminy do oddziału 134 Leśnictwa Klęskowo. Stąd skrajem lasu w kierunku ul. Świętochowskiego do narożnika lasu. Wzdłuż lasu na południowy-wschód do drogi. Wzdłuż lasu, zadrzewień i drogi w kierunku ul. Świętochowskiego do miejsca przed linią elektroenergetyczną. Szczecin, rejon Płonia. Przez las, równolegle do linii elektroenergetycznej z wyłączeniem pasa projektowanej drogi PłoniaKlęskowo. Wzdłuż lasu do ul. Mokradłowej i wzdłuż tej ulicy. Skrajem lasu prostopadle do ul. Mokradłowej w kierunku ul. Deszczowej. Od narożnika lasu na północny-zachód i po przekroczeniu strumienia skrajem lasu na południowy-zachód do końca oddziału 106. Stąd w kierunku południowo-wschodnim do narożnika lasu i jego skrajem do przedłużenia ul. Deszczowej. Wzdłuż ul. Deszczowej do styku z drogą prowadzącą z lasu, prostopadle do ul. Deszczowej do narożnika lasu. Skrajem lasu równolegle do ul. Sennej do granicy gminy. Dalej w kierunku południowo-zachodnim po drodze między wydzieleniami oddz. 110 c i g do granicy gminy. Szczecin, rejon Śmierdnica. Wzdłuż granicy gmin przez ul. Dobropole i dalej wzdłuż granicy gmin ponownie do ul. Dobropole. Zewnętrznym skrajem pasa drogowego ul. Dobropole do drogi nr 3. Przekraczając drogę nr 3, zewnętrznym skrajem pasa drogowego w kierunku Szczecina do granicy gmin. Szczecin, rejon Jezierzyce. Po granicy Lasów Państwowych, leśnictwo Osetno oddziały 5 i 4 do Kłobuckiego Potoku i dalej skrajem lasu do rzeki Płoni. Gmina Stare Czarnowo, rejon Kołbacz. Lewym brzegiem rzeki Płoni do linii wysokiego napięcia i dalej wzdłuż skraju lasu równoległego do linii elektroenergetycznej do miejsca (oddz. 12) na północ od bagna. Przez las (oddz. 12, 17, 21, 26) do drogi nr 3 - wzdłuż pasa rezerwowanego pod nowy odcinek drogi nr 3. Po przekroczeniu drogi nr 3, wzdłuż drogi. Gmina Stare Czarnowo, rejon Stare Czarnowo. Wzdłuż drogi nr 3 do południowego krańca oddz. 49, dalej skrajem lasu do jeziorka na północ od drogi Stare Czarnowo - Dobropole, na wysokości oddz. 55. Wzdłuż wschodnich i południowych brzegów jeziorka i dalej wzdłuż granicy Lasów Państwowych leśnictwa Glinna do drogi prowadzącej z Glinnej do Jeziora Okole. Gmina Stare Czarnowo, rejon Glinna. Wzdłuż skraju lasu do drogi Glinna - Stare Czarnowo. Dalej wzdłuż tej drogi w kierunku zachodnim do miejsca położonego na południe od południowo-wschodniego krańca oddz. 221. Dalej wzdłuż granicy Lasów Państwowych leśnictwa Glinna do wydzielenia 221 h, stąd w kierunku północno-zachodnim, w kierunku granicy między oddziałami 222 i 231 - nie dochodząc jednak do tamtego miejsca granica biegnie w kierunku południowym po skraju lasów i łąk do drogi Glinna Szczecin Śmierdnica. Dalej wzdłuż tej drogi do skraju Lasów Państwowych, stąd polną drogą w kierunku południowym do drogi Glinna - Kartno. Gmina Stare Czarnowo, rejon Żelisławiec. Równolegle do południowych brzegów jez. Glinna południowym skrajem przybrzeżnych lasów i zadrzewień oraz lasów nad strumieniem (Krzekna) wypływającym z jeziora, wzdłuż granicy ośrodka wypoczynkowego do drogi Żelisławiec - Binowo. Po przekroczeniu drogi, drogą w dolinie w kierunku zachodnim do rowu. Gmina Gryfino, rejon Wysoka Gryfińska. Wzdłuż rowu do drogi polnej między polami a łąkami na południe od grodziska Zgniły Grzyb. Na południe od grodziska w kierunku zachodnim granicą łąki i pola, przez łąkę przekraczając rów, granicą łąki i pola, ponownie przez łąkę. Granicą łąki i pola przez łąkę przekraczając rów. Granicą pola i łąki, a następnie lasu. Przez łąkę do rozwidlenia rowów. Rowem na północny-zachód przez łąkę do lasu (oddz. 366). Dalej wzdłuż granicy gminy do szosy Chlebowo - Wysoka Gryfińska i wzdłuż szosy w kierunku północnym. Gmina Gryfino, rejon Chlebowa. Na całym odcinku wzdłuż granicy gminy od szosy Chlebowo - Wysoka do skraju lasu w oddz. 314. Stąd przez las (oddz. 314, 294) w kierunku Szczecina, wzdłuż pasa rezerwowanego pod nową drogę.

Położenie otuliny

 • 11842,0000
 • Przebieg granicy otuliny: Szczecin, rejon Podjuchy i Zdroje. Wzdłuż wschodniego brzegu Regalicy i Martwej Wody, zachodnim brzegiem Siedlińskiej Kępy, do nasypu dawnego toru kolejowego. Północnym skrajem nasypu w poprzek Siedlińskiej Kępy, w poprzek Cegielinki do rowu wpływającego od wschodu. Wzdłuż rowu równoległego do nasypu dawnego toru kolejowego do zabudowań trafostacji. Wzdłuż trafostacji na drugą stronę ul. Eskadrowej do drogi równoległej do ul. Eskadrowej i ul. Hangarowej, wzdłuż tej drogi, na drugą stronę ul. Hangarowej i dalej wzdłuż ul. Struga. Szczecin, rejon Kijewo. Wzdłuż ul. Struga do lasu na północ od ulicy. Skrajem lasu do drogi równoległej do ul. Struga i wzdłuż niej do ul. Pomorskiej. Na drugą stronę ul. Pomorskiej i wzdłuż niej w kierunku Dąbia do drogi odchodzącej w kierunku północno-wschodnim. Dalej skrajem lasu do torów i od nich linią prostą przez las, wzdłuż drogi równoległej do torów i wzdłuż linii prostej po jej przedłużeniu do rzeki Płoni. Wzdłuż lewego brzegu Płoni do mostu ul. Szosa Stargardzka. Szczecin, rejon Płoni. Wzdłuż drogi w kierunku Stargardu do granicy miasta. Dalej w kierunku południowym wzdłuż granicy miasta do drogi Szczecin Wielgowo - Szczecin Jezierzyce. Gmina Kobylanka, rejon wzdłuż Płoni. Przez las wzdłuż drogi równoległej do Płoni prowadzącej do Jezierzyc. Przez las wzdłuż drogi do granicy oddz. 859, 860, 870. Wzdłuż granicy oddz. 859 i 870. Szczecin, rejon Jezierzyce. Wzdłuż granic miasta do miejsca, gdzie pod kątem prostym skręcają one na zachód. Od tego miejsca drogą w kierunku Rekowa. Gmina Kobylanka, rejon Rekowa. Drogą z Jezierzyc do Rekowa do skraju lasu. Skrajem lasu w kierunku wschodnim do strumienia. Wzdłuż lasu i wschodnim skrajem bagna. Linią prostopadłą do drogi Bielkowo - Rekowo. Wzdłuż drogi do Rekowa do drogi prostopadłej. Na południe drogą i jej przedłużeniem w linii prostej. Gmina Stare Czarnowo, rejon Nieznania. Linią prostą przedłużeniem drogi prowadzącej od drogi Bielkowo - Rekowo do drogi Nieznań - Rekowo. Linią prostą przez pkt 42,9 do skrzyżowania dróg Kołbacz - Bielkowo i Rekowo - Żelewo. Wzdłuż drogi do Żelewa. Gmina Stare Czarnowo, rejon Żelewa i Dębiny. Drogą Nieznań - Żelewo do drogi odchodzącej na zakręcie na południe. Drogą w kierunku jez. Żelewko do miejsca u podnóża zboczy, gdzie przecinają się linie proste - przedłużenia: drogi z północny i rowu płynącego z Dębiny do jez. Żelewko. Przedłużeniem wspomnianego rowu przez jez. Żelewko wzdłuż rowu i później drogi do skrzyżowania dróg. Na północny - zachód wzdłuż drogi później rowu do rowu odchodzącego na południowy - zachód. Na południowy - zachód rowem, linią prostą przez łąkę, ponownie rowem do drogi Dębina - Kołbacz, po drugiej stronie drogi wzdłuż niej w kierunku Dębiny do rowu. Rowem na południowy - zachód do drogi do Dębiny. Wzdłuż drogi do zachodniego skraju Dębiny. Wzdłuż drogi Dębina - Stare Czarnowo do skrzyżowania dróg. Wzdłuż drogi na południowy - zachód w kierunku drogi nr 3, pod koniec przez las. Gmina Stare Czarnowo, rejon Będgoszcz. Wzdłuż drogi z Dębiny w kierunku drogi nr 3, początkowo przez las, później po śladzie dawnej drogi, do drogi nr 3. Wzdłuż drogi nr 3 do mostu na Krzeknie. Na drodze nr 3 od mostu na Krzeknie, blisko jej wpływu do jez. Będgoszcz, wzdłuż drogi nr 3 do rozejścia się dróg na zakręcie. Wzdłuż drogi do Chabowa, a następnie pierwszej drogi odchodzącej na zachód. Gmina Bielice, rejon Chabowo i Babin. Wzdłuż drogi do skrzyżowania kilku dróg na północny od Chabowa. Wzdłuż drogi (przedłużenie poprzedniej) na zachód do rozejścia się dróg. Na północny - zachód wzdłuż drogi, a następnie jej przedłużeniem w linii prostej do skrzyżowania dróg w pkt 42,0. Wzdłuż drogi na zachód do drogi Babin - Babinek. Po jej przekroczeniu wzdłuż drogi do Babinka, wzdłuż pierwszej drogi na zachód do skrzyżowania dróg. Na północny - zachód wzdłuż drogi w kierunku Kartna. Gmina Bielice, rejon Babinek. Na wsch. od Babinka, wzdłuż drogi w kierunku Kartna. Gmina Stare Czarnowo, rejon Kartno i Żelisławiec. Na całym odcinku wzdłuż granicy gminy. Na zachód od Babinka wzdłuż drogi w kierunku Kartna. Na rozejściu się dróg wzdłuż drogi na południe. Na rozejściu się dróg wzdłuż drogi na zachód przekraczając drogę prostopadłą do jeziora. Przez północną część jeziora. Na północny wzdłuż zachód brzegu jeziora i rowu. Na północny-zachód wzdłuż drogi, po przekroczeniu drogi obniżeniami w terenie na południowy-zachód w ostatnim obniżeniu skręt na północny - zachód i w linii prostej do drogi Żelisławiec - Drzenin. Gmina Stare Czarnowo, rejon Gardna. Na wsch. od Gardna, wzdłuż granicy gminy do drogi Gardno - Żelisławiec. Wzdłuż drogi z Żelisławca w kierunku Gardna do miejsca 800 m na wsch. od rozejścia się dróg w Gardnie obok kościoła. Na północ linią prostopadłą do drogi przez pkt 49.0 i bagno do drogi poprzecznej. Wzdłuż drogi do drogi Gardno - Wysoka Gryfińska, wzdłuż drogi do Wysokiej Gryfińskiej do ostatniej drogi odchodzącej na zachód przed wsią i cmentarzem. Drogą w kierunku jez. Gierland do miejsca wcześniejszej wersji pasa rezerwowanego pod nową drogę. Wzdłuż tego pasa na północ w kierunku Szczecina. Gmina Gryfino, rejon Chlebowa. Wzdłuż pasa rezerowanego pod nową drogę w kierunku Szczecina, przekraczając drogę Chlebowo - Stare Brynki, do drogi Chlebowo - Radziszewo. Wzdłuż drogi do Radziszewa, na całym odcinku równolegle do granicy gminy, po przekroczeniu Wełtyńskiego Strumienia także równolegle do niego, początkowo lasem, później jego skrajem do węzła drogowego przy autostradzie na północny od Radziszewa. Szczecin, rejon Klucz. Od rozejścia dróg w kierunku Radziszewa i Chlebowa wzdłuż drogi do Radziszewa, a następnie drogi dojazdowej do autostrady i wzdłuż autostrady do brzegu Regalicy. Pod mostem autostrady i dalej wzdłuż wsch. brzegu Regalicy.

Ochrona

 • Brak danych
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 SOO Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000PLH320020 Wzgórza Bukowe

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia Planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 95, poz. 17772006-09-01

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór