Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Podlaski Przełom Bugu
 • 1994-08-25
 • 30904,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Bialskopodlaskiego z dnia 25 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu"Dziennik Urzędowy Województwa BialskopodlaskiegoDz. Urz. Woj. Bialskopodlaskiego. Nr 10, poz. 45 z 1994 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w części położonej w województwie mazowieckimDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 120, poz. 35632005-05-26
2 Rozporządzenie Nr 69 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu.Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 238, poz. 37072005-12-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie, lubelskie, mazowieckie
 • bialski, łosicki, siemiatycki
 • Konstantynów (wiejska), Terespol (wiejska), Mielnik (wiejska), Platerów (wiejska), Rokitno (wiejska), Janów Podlaski (wiejska), Zalesie (wiejska), Sarnaki (wiejska), Siemiatycze (wiejska)
 • Opis granic Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w części położonej w województwie mazowieckim Opis granic Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" na terenie województwa mazowieckiego zaczyna się umownie w miejscu zetknięcia się granic województwa mazowieckiego i podlaskiego na rzece Bug na wysokości wsi Zajęczniki, położonej na prawym brzegu rzeki. Północna granica Parku w całości opiera się o rzekę Bug i pokrywa się z granicą województwa mazowieckiego. Na odcinku od wyżej opisanego punktu do granicy z województwem lubelskim na długości 38,3km Park graniczy poprzez rzekę Bug z województwem podlaskim. Na granicy gminy Sarnaki i Konstantynów, a tym samym granicy województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego, granica Parku odchodzi od rzeki Bug w kierunku południowo-zachodnim i drogą gruntową po około 0,3km dochodzi do drogi powiatowej Serpelice - Janów Podlaski, po przecięciu tej drogi przez tereny śródpolne biegnie w kierunku południowo-zachodnim. Na skraju uroczyska Popówka, następnie skręca na południowy-wschód i po około 0,6km dochodzi do lasów państwowych Nadleśnictwa Biała Podlaska, Leśnictwa Konstantynów, gdzie ponownie skręca na południowy-zachód i biegnie drogą leśną po granicy tych lasów na odcinku około 1km. Dalej biegnie skrajem lasu w kierunku na północny-zachód (0,6km) i skręca na południowy-zachód, po granicy lasów państwowych, gdzie po 2,5km, skręca na zachód i dochodzi do skrzyżowania z drogą gruntową łączącą wieś Borsuki z wsią Zakalinki. Tu skręca na północny-wschód i przez 0,5km, biegnie tą drogą. Następnie skręca drogą gruntową w kierunku północny-zachód na odcinku 1,37km, gdzie ponownie skręca na północny-wschód (nadal wzdłuż lasu) i po 0,5km kieruje się na północny-zachód przechodząc wśród pól i częściowo po skraju lasu. Po przecięciu szosy Serpelice - Bonin (3,25km) odchodzi wzdłuż krawędzi lasu na południowy-zachód (0,92km) i następnie na północny-zachód (1,12km) dochodząc do terenu, na którym zlokalizowana jest tłocznia gazu. Omija od północy tłocznię gazu wzdłuż krawędzi otaczającego ją lasu i ponownie kieruje się na północny-zachód częściowo wśród pól, częściowo wzdłuż południowej krawędzi lasu, by po przejściu 2,62km skręcić na południowy-zachód przecinając szosę Konstantynów - Sarnaki i dojść do północnego skraju wsi Płosków Kolonia. Biegnie dalej drogami gruntowymi, omija od południa, a następnie od zachodu Kiwońskie Łąki, położone w dolinie rzeki Rozwadówka i kierując się na północny - wschód przecina ponownie drogę Konstantynów - Sarnaki. Skręca na północny-zachód, biegnąc drogą gruntową wzdłuż doliny Rozwadówki, przecina szosę Sarnaki - Stare Mierzwice i po 0,5km dochodzi do niewielkiego lasu. Tu skręca na południowy-zachód, a następnie na północny-zachód, przecinając dolinę Sarenki w pobliżu Sarnak i dochodzi do linii kolejowej. Następnie wzdłuż tej linii biegnie w kierunku południowy-zachód na odcinku 4,25km dochodząc do granicy gmin Sarnaki - Platerów. Tu skręca na północ wzdłuż rowu melioracyjnego i po 0,57km wchodzi na drogę gruntową w kierunku południowo-zachodnim i po 1km skręca na północny-zachód by ponownie po przejściu 1km skręcić na południowy-zachód i przecinając drogę Platerów - Mężenin dojść do południowego skraju lasu leśnictwa Kisielew. Po dojściu do jego południowego cypla, biegnąc nadal jego skrajem kieruje się na północny-zachód, przecina jego niewielki fragment koło wsi Rusków i drogą polną dochodzi do granicy pomiędzy gminami Platerów i Korczew, około 1km na północny-wschód od Ruskowa. Dalej granica Parku biegnie po granicy gmin Platerów -Korczew, która jest także granicą powiatów Łosice - Siedlce. Dochodząc przy starorzeczu Bugu koło wsi Drażniew do granicy z województwem podlaskim. Biegnie wzdłuż tej granicy po południowej, a następnie wschodniej stronie starorzecza dochodzi do rzeki Bugu, skąd umownie wzięła swój początek. Opis granicy Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w województwie lubelskim. Opis granic Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w województwie lubelskim zaczyna się umownie w gminie Terespol (1 km na E od zabudowań wsi Neple) nad Bugiem dokładanie na wysokości słupa granicznego nr 1282, skąd odchodzi od Bugu w kierunku SW po nasypie dawnej drogi omijając Neple od południa w odległości 0,5 km. Biegnąc po drodze gruntowej wzdłuż południowej krawędzi niewielkiego lasu przylegającego do Nepli, przecina drogę wojewódzką z Terespola do Janowa Podlaskiego oraz rzekę Czapelkę i w odległości 0,45 km od mostu na Czapelce dochodzi do skrzyżowania dróg gruntowych. Stąd nadal drogą gruntową biegnie w kierunku południowym z lekkim odchyleniem na wschód częściowo po granicy Neplowskiego Lasu a następnie skręca w kierunku SW (nadal po granicy lasu) i dochodzi do drogi powiatowej nr 1046L Berezówka - Kobylany dochodząc zarazem do granicy otuliny Parku. Na odcinku od rzeki Bug do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1046L Berezówka - Kobylany długość granicy wynosi 5,5 km. Następnie granica Parku biegnie wzdłuż wspomnianej drogi na odcinku 5,37 km i po przecięciu rzeki Krzny dochodzi do zabudowań wsi Berezówka. Na tym odcinku otulina Parku nie występuje. Na skrzyżowaniu dróg we wsi Berezówka odchodzi drogą gruntową w kierunku NE i po 100 m skręca na NW dochodząc do bezimiennego cieku a następnie biegnie w kierunku N wzdłuż zachodniego skraju lasu Mokrańszczyzna (częściowo po drogach gruntowych). Następnie skręca na W i SW omijając drogami polnymi od południa las Hajki by ponownie skręcić na N i drogą gruntową wzdłuż zachodniego skraju lasu Hajki dojść do granicy kompleksu łąk położonych na SW od wsi Bohukały. Po 1 km granica Parku, biegnąc nadal drogami gruntowymi, odchodzi od kompleksu łąk w kierunku W i po 1 km skręca na południe (na odcinku 250 m) następnie na zachód (również na odcinku 250 m) dochodzi do kompleksu leśnego, który omija od południa i skręca na N drogą gruntową po granicy wspomnianego lasu i przylegającego do niego sadu. Po przejściu 0,85 km skręca na W, następnie po 0,37 km skręca ponownie na N i po przejściu 0,42 km (wzdłuż zachodniej krawędzi lasu) dochodzi do stawów rybnych w Cieleśnicy, które omija od południa na odcinku 1,6 km a następnie od zachodu kierując się na północ m.in. wzdłuż zabytkowego szpaleru topoli czarnych, by po 2 km dojść do drogi Terespol - Janów Podlaski. Następnie granica Parku biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż tej drogi na odcinku 8 km. Przed Janowem Podlaskim (3 km) skręca na N wchodząc na drogę gruntową, po 0,57 km skręca na NW, po 0,5 km kieruje się na W dochodząc (po 1,6 km) do zabudowań Janowa Podlaskiego. Tu skręca na N i po przejściu 0,37 km dochodzi do szosy łączącej Janów Podlaski ze Stadniną Koni na Wygodzie, wzdłuż której przechodzi na odcinku 0,25 km w kierunku Wygody i skręca na W z lekkim odchyleniem na północ biegnąc na odcinku 0,77 km wzdłuż rowu melioracyjnego. Dochodzi do drogi gruntowej (po przecięciu Czyżowki) kieruje się na SW, wchodzi w zabudowę Starego Pawłowa. Po przejściu 0,9 km skręca na NW wychodząc drogą polną ze Starego Pawłowa by po 1,55 km dojść do szosy Janów Podlaski - Gnojno. Po przejściu 1,25 km w kierunku NW wspomnianą szosą granica Parku odchodzi drogą gruntową (na wysokości północnego skraju zabudowy wsi Buczyce Stare) w kierunku W z lekkim odchyleniem na południe i po przejściu 3 km dochodzi do skraju dużego kompleksu leśnego Las Konstantynowskich. Dalej biegnie drogami po jego południowym skraju i po 7 km dochodzi do skrzyżowania z drogą gruntową łączącą wieś Borsuki z wsią Zakalniki i dochodzi do granicy województwa lubelskiego z województwem mazowieckim, która pokrywa się z granicami administracyjnymi pomiędzy gminami Konstantynów i Sarnaki. Granica Parku biegnie dalej w kierunku E na około 0,4 km, następnie skręca na NE i dalej na odcinku około 2,5 km drogą leśną po granicy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Biała Podlaska Leśnictwa Konstantynów dochodzi do skraju lasu, gdzie skręca na SE i po około 0,6 km skręca na NE i na odcinku 1 km po skraju lasów ponownie skręca na NW. Następnie biegnie po skraju Uroczyska Popówka na odcinku 0,6 km, gdzie skręca na NE i drogą polną przez tereny śródpolne dochodzi do drogi powiatowej nr 1027L Janów Podlaski - Serpelice i po przecięciu tej drogi po około 0,3 km dochodzi do brzegu rzeki Bug. Dalej w górę rzeki głównym nurtem biegnie do łąk wsi Gnojno. Na tym odcinku pokrywa się z granicą województwa lubelskiego i podlaskiego. Dalszy odcinek stanowi granica Państwa o długości 50,9 km pomiędzy Polską i Białorusią aż do wsi Neple, skąd umownie granica Parku wzięła swój początek. Całkowita długość granic Parku w województwie lubelskim wynosi 116,3 km, z czego na granice państwową przypada odcinek 50,9 km, na granicę z województwem podlaskim 3,9 km a na granicę z województwem mazowieckim 8,5 km. Pozostała część (53 km) przechodzi wewnątrz województwa lubelskiego i w całości jest położona na terenie powiatu bialskiego. Na odcinku granicy z województwem mazowieckim 8,5 km przylega do dalszej części Parku położonej w tym województwie.

Położenie otuliny

 • 17131,0000
 • Opis granic otuliny Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w części położonej w województwie mazowieckim Przyjęto umownie początek opisu granic otuliny w miejscu gdzie granica Parku przecina drogę gruntową Borsuki - Zakalinki na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego, biegnie tą drogą w kierunku południowo-zachodnim do na szosy Konstantynów - Sarnaki, koło wsi Zakalinki. Dalej biegnie tą drogą, gdzie po przejściu przez wieś Horoszki Duże skręca na północny-wschód omijając tłocznię gazu i tu na odcinku 3,5km pokrywa się z granicą parku. Przed wsią Hołowczyce Nowe, ponownie wchodzi na wspomnianą wyżej drogę i dochodzi do skrzyżowania z droga Hołowczyce - Terlików. Tu skręca w tę drogę w kierunku południowy-zachód do Litewnik Starych, następnie drogą lokalną w kierunku zachodnim i dalej północny-zachód w kierunku Platerowa do linii kolejowej. Z Platerowa biegnie wzdłuż linii kolejowej na długości 7, 50km. Na wysokości zachodniego skraju zabudowy wsi Patków granica otuliny skręca na północ, dochodząc po około 1,1km do granicy gmin Łosice - Platerów, następnie wzdłuż granicy w kierunku zachodnim po 1,2km dochodzi do granicy powiatu łosickiego i siedleckiego. Biegnąc wzdłuż tej granicy ogólnie w kierunku północnym z odchyleniem na zachód koło Hruszewa, po 14,5km dochodzi do granic parku w odległości 1,0km na północny-wschód od wsi Rusków. Na północ od tego punktu otulina parku nie występuje (park graniczy bezpośrednio z Powiatem Siedleckim, a następnie z województwem podlaskim). Otulina nie występuje również wzdłuż Bugu na odcinku długości 38,2km. Opis granicy otuliny Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu" w województwie lubelskim. Granica otuliny Parku zaczyna się umownie koło Nepli na wysokości słupa granicznego nr 1282 i biegnie w górę rzeki na odcinku 4,2 km do mostu nad Bugiem we wsi Kukuryki tu odbija się od Bugu w kierunku SW wzdłuż szosy prowadzącej na przejście graniczne do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1046L Berezówka - Kobylany przed wsią Koroszczyn. Dalej tą drogą na odcinku 1 km dochodzi do granicy Parku. Następnie na odcinku 5,4 km od Koroszczyna Kolonii do wsi Berezówka po drodze nr 1046L otulina Parku nie występuje. We wsi Berezówka granica Parku odchodzi bardziej na północ, natomiast granica otuliny biegnie nadal drogą nr 1046L przez Kolonię Kołczyn, wieś Kołczyn do wsi Olszyn, następnie drogą powiatową nr 1128L Kolonia Derło - Cieleśnica - Olszyn w kierunku NW do skrzyżowania z drogą lokalną przechodzącą przez wieś Cieleśnica i dalej tą drogą około 5 km w kierunku Janowa Podlaskiego na NW. Na skrzyżowaniu dróg polnych granica otuliny skręca na SW i nadal drogami gruntowymi przecinając kompleks leśny położony na S od Janowa Podlaskiego oraz rzekę Krzywulę dochodzi do północnego skraju zabudowy wsi Klonownica Mała. Dalej biegnie nadal drogami gruntowymi w kierunku W, po południowym skraju lasu i po przecięciu rzeki Komarenka przed Wólką Polinowską skręca na N i po dojściu do drogi z Romanowa do Jakówek skręca na NW w stronę Jakówek. Po przejściu przez wieś, biegnąc w kierunku zachodnim przechodzi przez wieś Zakanale do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 698 i dalej tą drogą do Konstantynowa. Z Konstantynowa drogą wojewódzką nr 811 biegnie w kierunku NW do miejsca, gdzie dochodzi do granicy pomiędzy województwem lubelskim i mazowieckim. Następnie biegnie po tej granicy w kierunku NE drogą gruntową na odcinku 1,8 km i tu dochodzi do granicy Parku. Łączna długość granic otuliny Parku w województwie lubelskim wynosi 49,5 km, z czego 4,2 km przypada na granicę państwową wzdłuż Bugu z Białorusią oraz 1,8 km na granicę pomiędzy województwami lubelskim i mazowieckim, na którym to odcinku łączy się z dalszą otuliną Parku położoną na terenie województwa mazowieckiego. Na odcinku gdzie Park przylega do rzeki Bug tj. 54,8 km nie wyznaczono otuliny.

Ochrona

 • Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem unikalnego ekosystemu doliny rzeki Bug.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 OSO Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000Dolina Dolnego Bugu2004

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór