Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Kaszubski Park Krajobrazowy
 • 1983-06-15
 • 33202,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XIX/82/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 r.Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w GdańskuDz.Urz.WRN w Gdańsku z 1983 r. Nr 13, poz. 62

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeńDziennik Urzędowy Województwa GdańskiegoDz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 r. Nr 27, poz. 1391994-11-25
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 11/98 Wojewody Gdańskiego z dnia 3 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń.Dziennik Urzędowy Województwa GdańskiegoDz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1998 r. Nr 59, poz. 2941998-09-14
3 Rozporządzenie Nr 54/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Kaszubskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 58, poz. 11912006-06-01
4 UCHWAŁA Nr 147/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 66, poz. 14622011-06-02
5 UCHWAŁA NR 445/XLII/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego Parku KrajobrazowegoDz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 2032018-01-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • kościerski, kartuski, wejherowski, lęborski
 • Somonino (wiejska), Kartuzy (miejsko-wiejska), Linia (wiejska), Stężyca (wiejska), Nowa Karczma (wiejska), Cewice (wiejska), Chmielno (wiejska), Sierakowice (wiejska), Kościerzyna (wiejska)
 • Opis granic Kaszubskiego Parku Krajobrazowego Północna granica KPK biegnie od toru kolejowego linii Kartuzy - Lębork (200 m na południe od stacji PKP Niepoczołowice, gm. Linia), wzdłuż północnej granicy obszarów leśnych, do szosy Niepoczołowice - Niepoczołowice Folwark, którą dochodzi do skraju kompleksu leśnego. Granicą lasów państwowych (Nadleśnictwo Strzebielino, Obręb Bożepole), z włączeniem przyległego doń terenu podmokłego położonego 500 m na północ od Jez. Folwarcznego, granica Parku dochodzi do Potęgowa. Dalej biegnie drogą lokalną do wsi Kobylasz, skąd biegnie po drodze Kobylasz - Wronia osiągając drogę Linia - Miłoszewo. Tu granica skręca na wschód i wzdłuż ww. drogi dociera do drogi polnej 1250 m przed mostem na Łebie w Miłoszewie. Biegnie tą drogą na północ 900 m, po czym skręca na północny zachód i biegnie drogą lokalną do Tłuczewa. Tam granica Parku skręca na wschód i drogą powiatową Tłuczewo - Strzepcz przechodzi przez most na Łebie, dalej biegnie w kierunku wschodnim i północnym drogą polną przy granicy lasów, przekracza ww. drogę powiatową włączając w granice parku torfowisko położone na północny zachód od Strzepcza, po czym skręca w kierunku południowo - wschodnim i biegnie po drodze powiatowej Tłuczewo -Strzepcz, omijając od południa zabudowania wsi Strzepcz. Dalej granica biegnie na południe 1100 m drogą powiatową Strzepcz - Miłoszewo, po czym skręca na wschód w drogę polną. Po 950 m osiąga wschodni skraj lasu, skręca na południe i drogą leśną dochodzi do granicy gminy, a dalej tą granicą w kierunku zachodnim, aż do drogi lokalnej Miłoszewo - Stara Huta. Dalej biegnie nią do Starej Huty, gdzie skręca w drogę polną Stara Huta - Staniszewo i przez osadę Przytoki dociera do Staniszewa. Tu granica osiąga szosę Mirachowo - Kartuzy, którą biegnie w kierunku Prokowa, do skrzyżowania z linią kolejową Kartuzy - Lębork. Od tego miejsca wschodnią granicę Parku poprowadzono wzdłuż ww. linii kolejowej do miejscowości Łapalice, gdzie przecina drogę wojewódzką nr 219 Kartuzy - Sierakowice i biegnie na południe drogą polną do osady Chochowatka, osiągając tu skraj kompleksu lasów państwowych. Dalej granica biegnie na północny wschód skrajem tych lasów, dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 219 Sierakowice - Kartuzy i biegnie nią do granicy miasta Kartuzy. Tu granica Parku skręca na południe i granicą miasta dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 228 Kartuzy - Sulęczyno, po czym skręca w drogę lokalną Kartuzy - Goręczyno i biegnie nią 800 m. W oddziale leśnym nr 205 (Nadleśnictwo Kartuzy, Obręb Kartuzy) skrę- ca w drogę leśną i biegnie nią do osady Smętowo Leśne. Stąd południową granicą lasów na skraju wzniesienia biegnie w kierunku południowo - zachodnim do drogi lokalnej Ręboszewo - Goręczyno. Z tego miejsca granica biegnie drogą polną na południe do miejscowości Ostrzyce, gdzie skręca na wschód i wzdłuż Raduni - lokalną drogą Ostrzyce - Goręczyno dochodzi do północno - wschodniego brzegu Jez. Trzebno. Dalej granica otacza to jezioro 100 - metrową strefą od południowego wschodu i dochodzi do polnej drogi Goręczyno - Ostrzyce, którą biegnie w kierunku zachodnim około 700 m, a następnie granicą lasu 300 m na południe do drogi lokalnej Ostrzyce Wybudowanie - Rąty. Drogą tą biegnie na wschód przez Rąty (otacza Jez. Rąty) do toru kolejowego linii Gdynia - Kościerzyna. Torem kolejowym przebiega w kierunku zachodnim do szosy biegnącej wzdłuż wschodniego brzegu rezerwatu „Szczyt Wieżyca”. Tą szosą dochodzi do drogi krajowej Nr 20 Żukowo - Kościerzyna, po czym biegnie drogą leśną 500 m na południe i dalej po wschodniej granicy lasów państwowych (Nadleśnictwo Kartuzy, Obręb Wieżyca) dochodzi do drogi polnej i biegnąc nią 1 km na wschód, dochodzi do drogi polnej Kaplica - Grabowska Huta, skręca na południe i drogą tą dochodzi do wsi Grabowska Huta. Południowa granica KPK od wsi Grabowska Huta poprowadzona jest wzdłuż drogi polnej na północny zachód do miejscowości Piotrowo, gdzie skręca na zachód osiągając drogę krajową Nr 20 Żukowo - Kościerzyna na południowym skraju kompleksu leśnego na wschód od Szymbarka, przecinając ją i biegnąc drogą leśną do Szymbarka. Tu granica Parku skręca na zachód i biegnie wzdłuż szosy Szymbark - Gołubie, gdzie dochodzi do linii kolejowej Gdynia - Kościerzyna i wzdłuż tej linii biegnie na południowy zachód do drogi polnej Stara Sikorska Huta - Stężyca, równoległej do południowego brzegu Jez. Lubowisko. Granica biegnie ww. drogą osiągając drogę wojewódzką Nr 214 Stężyca - Kościerzyna przy osadzie Pypkowo, skręca na południe i ww. drogą wojewódzką dochodzi do drogi polnej biegnącej na zachód w kierunku osady Kucborowo. Dalej biegnie tą drogą do jej skrzyżowania z drogą lokalną Stężyca - Wieprznica na zachód od Kucborowa. Tu skręca ona na północ obejmując położony na zachód od szosy Stężyca - Gostomie, podmokły teren ograniczony drogami polnymi między miejscowościami Delewo i Pażęce, następnie biegnie 700 m szosą w kierunku Stężycy. Tam skręca w drogę polną u podnóża wzniesienia i dochodzi nią do drogi wojewódzkiej Nr 214 Stężyca - Mściszewice. Od tego miejsca zachodnia granica KPK biegnie na północ drogą lokalną przez Żuromino do Borucina, obejmując położone na północ od Żuromina jeziorko wraz z przyległym doń terenem podmokłym. W Borucinie skręca na wschód i biegnie 700 m drogą wojewódzką Nr 228 Sulęczyno - Kartuzy, po czym skręca na północ w szosę do Wygody Łączynskiej, po 500 m skręca na północny - wschód w drogę do żwirowni Łączyno i dalej drogami polnymi, omijając żwirownię, przez wieś Łączyno wraca do szosy, którą biegnie 1 km w kierunku Wygody Łączyńskiej. Następnie skręca na zachód i drogami polnymi dochodzi do wsi Przyrowie, gdzie skręca na północ i drogami polnymi dociera do drogi polnej z przysiółka Kozi Dwór, którą dochodzi do drogi lokalnej Borzestowo - Borzestowo Wybudowanie, po czym biegnie tą drogą do wybudowań orzestowa. Tam skręca na zachód i dochodzi do południowego skraju kompleksu leśnego otaczającego wieś Mojuszewska Huta. Stąd granica jest poprowadzona brzegiem kompleksu lasów państwowych (Nadleśnictwo Kartuzy obręb Mirachowo), omijając od południa, wschodu i północy Paczewo i dochodzi do drogi polnej 250 m na południe od krawędzi doliny bezimiennego cieku wodnego, na południe od Kamienicy Królewskiej. Następnie biegnie tą drogą 600 m na zachód, skręca na północ i polną drogą przebiegającą równolegle do doliny (250 m na zachód od niej) dochodzi do szosy Kamienica Królewska - Sierakowice, biegnie nią do drogi wojewódzkiej Nr 214 Sierakowice - Bukowina i tą drogą wojewódzką dochodzi do granicy gmin Sierakowice i Cewice. Od tego miejsca biegnie ww. granicą gmin aż do granicy z gminą Linia. Dalej granicą gmin Linia i Sierakowice dociera do toru kolejowego Kartuzy - Lębork, którym biegnie na północ 2,3 km dochodząc do miejsca, z którego rozpoczęto opis.

Położenie otuliny

 • 32494,0000
 • Otulina parku zajmuje powierzchnię 32 494 ha. Otacza ona prawie cały Park, brak jej w dwóch miejscach: na odcinku pokrywania się granicy Parku z granicą miasta Kartuzy oraz na północny zachód od Parku w gminie Cewice. Otulinę Parku określa Załącznik Nr 2.

Ochrona

 • Cele ochrony wymieniono w § 2 Uchwały z dnia 27 kwietnia 2011 r.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 12/98 Wojewody Gdańskiego z dnia 3 września 1998 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony Kaszubskiego Parku Krajobrazowego” oraz wyznaczenia w nim zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.Dziennik Urzędowy Województwa GdańskiegoDz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1998 r. Nr 59, poz. 2941998-09-14

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór