Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Park Krajobrazowy Gór Sowich
  • 1991-12-13
  • 8140,6700

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 7/91 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Gór Sowich Dziennik Urzędowy Województwa WałbrzyskiegoDz. Urz. z 1991 r. Nr 15, poz. 159

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6/96 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie włączenia w granice Parku Krajobrazowego Gór Sowich kompleksu leśnego o pow.1243,67 ha Nadleśnictwa Wałbrzych w gminie GłuszycaDziennik Urzędowy Województwa WałbrzyskiegoDz. Urz. z 1996 r. Nr 24, poz. 578
2 Rozporządzenie Nr 19/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie parków krajobrazowych na terenie województwa wałbrzyskiegoDziennik Urzędowy Województwa WałbrzyskiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 34, poz. 260
3 Zarządzenie Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego nadal obowiązujących na obszarze Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 6, poz. 2081999-03-26
4 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 101, poz. 17182006-05-24
5 Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich zmieniające rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 303, poz. 34952008-11-24

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • kłodzki, wałbrzyski, dzierżoniowski, ząbkowicki
  • Jedlina-Zdrój (miejska), Bielawa (miejska), Dzierżoniów (wiejska), Pieszyce (miejsko-wiejska), Stoszowice (wiejska), Walim (wiejska), Głuszyca (miejsko-wiejska), Nowa Ruda (wiejska)
  • Opis granic Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich) Park składa się z dwóch części: a. Kompleks pomiędzy Pieszycami, Walimiem a Jugowem. Północną granicę stanowi skraj lasów ciągnących się wzdłuż drogi nr 383 z Pieszyc do Walimia. Od Góry Grodzisko (476 m) w kierunku zachodnim granica parku omija zabudowę Rościszowa, Lasocina i Potoczka. Za miejscowością Potoczek skrajem lasu: oddziałów 166, 168, 169, 170, 161, 158, 155, 156, 157, 160, 164, 165, 194, 193 Nadleśnictwa Świdnica wyłącza Polanę Potoczkową ze schroniskiem Bacówka i dolną stacją wyciągu na Wielką Sowę, dalej biegnie drogą Walim-Pieszyce przez Przełęcz Waiimską. Na wysokości dawnej kopalni srebra („Silberloch”) schodzi na drugą stronę drogi obejmując oddział leśny nr 11 Nadleśnictwa Wałbrzych, ponownie wraca na drogę i dochodzi do obszaru zabudowań Walimia. Tu odchodzi od drogi i po krawędzi lasu: oddziałów 15 i 21 Nadleśnictwa Wałbrzych omijając boisko sportowe oraz obejmując Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w miejscowości Walim kieruje się do drogi z Walimia do Rzeczki Górnej. Przechodzi na drugą stronę drogi obejmując swym zasięgiem oddział leśny nr 65 Nadleśnictwa Wałbrzych. Z powrotem wraca do drogi Walim - Rzeczka Górna przechodzi na jej drugą stronę i brzegiem_kompleksu leśnego: oddziały 22, 23, 24, 26, 24, 27, 40, 48, 44, 43, 41 Nadleśnictwa Wałbrzych, oddziały 9, 13, 14, 27, 26, 25, 29, 33, 34, 39, 40, 41, 48, 47, 54, 55, 53, 67, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 87 Nadleśnictwa Jugów biegnie w kierunku południowym omijając od wschodu grunty rolne Rzeczki, Sokolca, Jugowa, Przygórza do Woliborza. Następnie drogą Wolibórz-Bielawa przez przełęcz Woliborską dochodzi do Jodłownika. Stąd schodzi na skraj lasu oddziałów 300, 299, 294, 293, 287, 286, 274, 280, 266, 256, 255, 254, 247, 231, 233, 226, 223, 222, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 203, 204, 197, 189, 187, 186, 187, 183, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175 Nadleśnictwa Świdnica kierując się na północny-zachód, omijając od zachodu zabudowę Jodłownika, Nowej Bielawy i Bielawy obejmując Kamieniczki i wyłączając Kamionki dochodzi do Pieszyc. Omijając zabudowania Pieszyc brzegiem kompleksu leśnego: oddział 174 dochodzi do oddziału 166 Nadleśnictwa Świdnica. b. Kompleks leśny pomiędzy Głuszycą a Walimiem. Granica kompleksu biegnie na wschodzie skrajem lasu od oddziału leśnego nr 75 w kierunku na południe, granicą rolno-leśną oddziałów nr 76, 77, 81 120, 124, 125 i 123 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na południe od oddziału nr 127 w kierunku na zachód, granicą lasu oddziałów nr 127, 126, 115, 112, 111, 109, 90, 96, 98, 97 i 94 Nadleśnictwa Wałbrzych. Na północy - od oddziału nr 94 do oddziału nr 74 linią podziałową j, d, b - dalej oddziały nr 69, 73, 68, 67, 71 i 70 do styku z granicą oddziału 75 Nadleśnictwa Wałbrzych. UWAGA: W przypadku gdy mowa o przebiegu granicy po drodze publicznej - przyjmuje się, że granica biegnie krawędzią drogi przylegającą do terenu Parku.

Ochrona

  • 1. Ochrona wartości przyrodniczych, z zachowaniem fragmentów mieszanego lasu górno- i dolnoreglowego. 2. Zachowanie geologicznej i geomorfologicznej różnorodności Parku, w tym licznych form skalnych. 3. Ochrona wartości historycznych związanych z osadnictwem, kopalnictwem oraz okresem II wojny światowej. 4. Zachowanie krajobrazu rolniczego i kulturowego, w tym otwartych, niezabudowanych przestrzeni w krajobrazie leśno-polno-łąkowym.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XVI/333/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Gór Sowich Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 251 poz. 4510 2011-12-062030-12-31

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór