Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Puszcza nad Drawą (woj. zachodniopomorskie)
  • 1989-07-01
  • 33280,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą znajduje się na terenie mezoregionu Pojezierze Wałeckie. Obejmuje kompleksy leśne nad rzekami Drawą i Płociczną. Na całej długości swojej zachodniej granicy sąsiaduje z Drawieńskim Parkiem Narodowym i Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszcza Drawska. Obszar charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, na które składają sie malownicze doliny rzek , rynny polodowcowe z licznymi jeziorami, czyste wody powierzchniowe, duża lesistość terenu z resztkami dawnej "Puszczy drawskiej", bogate zbiorowiska rzadkich roślin i ostoje ginących zwierząt m.in. orła bielika, puchacza, bociana czarnego, żurawia i bobra a także ostatnie w Europie tarlisko łososia szlachetnego. Na terenie Obszaru znajduje się 9 rezerwatów przyrody: "Załom", "Sicienko", "Płociczna", "Kłocie Ostrowicke", "Pustelnik", "Jeziorka Głodne", "Mszary Tuczyńskie", "Leśne Źródła" i "Wielki Staw".

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskimDz. Urz. WRN w PileDz. Urz. z 1989 r. Nr 11, poz. 951989-06-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 1/90 Wojewody Pilskiego z dnia 27 grudnia 1990 roku zmieniające uchwałę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskimDz. Urz. Woj. PilskiegoDz. Urz. Nr 2 poz. 21991-03-15
2 Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskimDz. Urz. Woj. PilskiegoDz. Urz. Nr 13, poz. 831998-06-16
3 Rozporządzenie Nr 19/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające akty prawne regulujące obszary chronionego krajobrazu na terenie województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 73, poz. 12862003-09-16
4 Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 25, poz. 4972005-03-29
5 Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 66, poz. 18042009-09-29
6 Uchwała Nr XXXIV/408/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 10, poz. 1962010-02-05
7 Uchwała Nr XLIV/518/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 113, poz. 20902010-11-12
8 Uchwała Nr V/43/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 45, poz. 7982011-04-11
9 Uchwała Nr XXII/297/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 13682013-03-28
10 Uchwała Nr XXVI/361/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 27532013-07-22
11 Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 16372014-04-14
12 UCHWAŁA NR XI/222/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22392016-06-02
13 UCHWAŁA NR XXX/470/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 14062018-03-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • wałecki
  • Tuczno (miejsko-wiejska), Wałcz (wiejska), Człopa (miejsko-wiejska)
  • Załącznik nr 2 rozporządzenia nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego