Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Dolina Miazgi pod Andrespolem
  • 2006-09-30
  • 142,8000
  • nie podano

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XLIX/466/06 rady Gminy Andrespol z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Miazgi pod Andrespolem"Dz. Urz. Woj. ŁódzkiegoDz. Urz. z dnia 15 września 2006 r. Nr 321, poz. 24942006-09-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr LI/496/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/466/06 rady Gminy Andrespol z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Miazgi pod Andrespolem"Dz. Urz. Woj. ŁódzkiegoDz. Urz. z dnia 15 września 2006 r. Nr 321, poz. 24952006-09-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • Łódź, łódzki wschodni
  • Łódź (miejska), Andrespol (wiejska)
  • w par. 2a uchwały

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wójt Gminy Anderspol