Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Dolina Chojnatki
  • 1997-01-01
  • 519,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego Nr 36 z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. SkierniewickiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 18, poz. 115

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina ChojnatkiDz. Urz Woj. ŁódzkiegoDz. Urz. z dnia 31 marca 2009 r. Nr 75, poz. 7082009-03-31
2 Rozporządzenie Nr 16/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Nr 4/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina ChojnatkiDz. Urz. Woj. ŁódzkiegoDz. Urz. z dnia 13 sierpnia 2009 r. Nr 236, poz. 21142009-08-13
3 Uchwała Nr XXXI/612/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina ChojnatkiDz. Urz. Woj. ŁódzkiegoDz. Urz. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 2642013-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • skierniewicki
  • Kowiesy (wiejska)
  • ZAŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr XXXI/612/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki OPIS PRZEBIEGU GRANIC OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINY CHOJNATKI Opis granic rozpoczyna się w miejscowości Paplin, na moście przez rzekę Chojnatkę na drodze powiatowej Jeruzal - Kowiesy. Od tego miejsca granica biegnie północnym skrajem tej drogi po granicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na południowy wschód. W miejscu, gdzie granica Parku skręca na północ, przechodzi na południową stronę drogi, biegnie jej skrajem do drogi powiatowej z Wędrogowa do Kowies i południowym skrajem tej drogi dochodzi do drogi krajowej nr 8 relacji Kudowa Zdrój - Warszawa. Przekracza ją pod wiaduktem i biegnie dalej południowym skrajem drogi powiatowej Kowiesy - Wola Pękoszewska najpierw na wschód a potem na północ. Dochodzi do drogi prowadzącej do miejscowości Chojnata i jej południowym skrajem podąża na południowy wschód do Centralnej Magistrali Kolejowej. Przecina linię kolejową pod wiaduktem oraz drogę prowadzącą wzdłuż linii kolejowej, skręca na północ i wschodnim skrajem wspomnianej drogi biegnie ok. 880 m, po czym zmienia kierunek na wschodni i podąża drogą wzdłuż skraju lasu, dochodząc do zabudowy wsi Ulaski. Skręca na południe i zapleczem zabudowy dochodzi do drogi powiatowej Zawady - Turowa Wola - Biała Rawska. Zachodnim skrajem tej drogi biegnie dalej w kierunku południowym i po ok. 150 m, za leśniczówką przecina tę drogę i kieruje się na południowy wschód drogą polną dochodząc do granicy gminy Kowiesy, a zarazem granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego. Dalej zdąża granicą województw do zaplecza zabudowy wsi Budy Chojnackie. Od tego miejsca biegnie po zapleczu zabudowy na południowy zachód do drogi Zawady - Turowa Wola - Biała Rawska. Przekracza ją i idzie jej zachodnim skrajem na południe do punktu 186,0 m npm, gdzie skręca na zachód i po granicy lasu dochodzi do drogi prowadzącej wzdłuż Centralnej Magistrali Kolejowej, przekracza ją i zachodnim skrajem podąża na południe wzdłuż linii kolejowej do drogi z Turowej Woli do Wymysłowa. Skręca w tę drogę i idzie dalej wspomnianą drogą na zachód przez Chojnatkę i Stary Wylezin do drogi Kowiesy - Zakrzew. Przecina tę drogę i jej zachodnim skrajem zmierza na południe ok.160 m i dochodzi do drogi przez wieś Wymysłów. Dalej biegnie tą drogą na zachód przez wieś Wymysłów i dochodzi do drogi krajowej nr 8. Przecina drogę i idzie jej zachodnim skrajem na południowy zachód ok. 370 m, po czym odchodzi od tej drogi, skręca na północny zachód w drogę polną i dochodzi do drogi z Wędrogowa do Kowies. Przekracza ją i jej zachodnim skrajem kieruje się na północny wschód i po ok. 140 m dochodzi do ogrodzenia dawnej Gminnej Spółdzielni SCh. Dalej podąża wzdłuż ogrodzenia najpierw na północ a następnie na zachód, po czym zmienia kierunek na północny i dochodzi na ok. 100 m od koryta rzeki Chojnatki. Zmienia kierunek na zachodni biegnąc po granicy łąk w odległości ok. 100 m od koryta rzeki i dochodzi do ogrodzenia. Dalej biegnie wzdłuż ogrodzenia, a następnie wzdłuż skarpy i dalej do cieku, dopływu rzeki Chojnatki. Zmienia kierunek i biegnie wschodnim brzegiem cieku na południowy zachód. Po ok. 60 m zmienia kierunek na północno - zachodni, przekracza ciek i dochodzi do zabytkowego parku w Paplinie, dalej drogą biegnącą obok parku dochodzi do drogi Jeruzal - Kowiesy. Skręca na północny wschód i podążając wzdłuż zachodniego skraju wspomnianej drogi dochodzi do mostu na rzece Chojnatce czyli do punktu rozpoczęcia opisu.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Łódzkiego