Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
  • 1991-09-25
  • 2143,1700
  • Obszar w większości obejmuje lasy i składa się z dwóch części. Część południowa leży na terenie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, a część północna na obszarze Wysoczyzny Świeckiej. Obszar charakteryzuje wielorakość form morfologicznych obejmujących tereny źródliskowe, m.in. Strugi Myślęcińskiej, Zacisze, Strugi Rynkowskiej. Obszar ten podlega silnej antropopresji ze względu na pełnienie ważnej funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców miasta Bydgoszczy (Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz duża koncentracja ogródków działkowych).

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 9/1991 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskimDziennik Urzędowy Województwa BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z dnia 10 września 1991 r. Nr 17, poz. 127

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 34/2004 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 120, poz. 20142004-12-07
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/05 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 28, poz. 5052005-03-16
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 11 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 72, poz. 13752005-06-15
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2007 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 120, poz. 17812007-10-26
5 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2009 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 36, poz. 7782009-04-17
6 UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011 r.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 99, poz. 7932011-04-22
7 UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta BydgoszczyDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 25762015-08-25
8 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2016 r. Sygn. akt II SA/Bd 1497/15Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 4722018-01-26
9 Uchwała nr XLIX/811/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 48572018-09-28

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • Bydgoszcz, bydgoski
  • Osielsko (wiejska), Bydgoszcz (miejska)
  • Obszar północny: Granica obszaru umownie rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic: Centralnej i Karpackiej w Osielsku. Prowadzi w kierunku wschodnim południową stroną drogi (działka nr 1078) i jej przedłużeniem (działka nr 129). Dochodzi do skrzyżowania dróg leśnych w oddziale leśnym nr 291/6 i zmienia kierunek na południowo-zachodni prowadząc drogą leśną przez działki nr 291/6, 301/1, 302, 303, 318, 319. Dochodzi do skrzyżowania dróg i dalej w tym samym kierunku północną stroną drogi obejmując działki nr 321, 322, 327, 328, 329, 330, 331. Następnie zmienia kierunek na północny i prowadzi przecinkami leśnym przez działkę nr 206/6 do jej styku z działkami nr 205/4 i 331. Stad dalej w kierunku północnym obejmując działki nr 331, 170/2, 170/1, 237, 172/16, 172/19, ponownie 170/2, 326, 155/8, 234/1, 155/7, 147/2, 312/1 osiągając umowny początek granicy. Obszar południowy: Granica obszaru umownie rozpoczyna się na skrzyżowaniu działek nr 175/2, 176/1, 199 i 200/2. Prowadzi w kierunku wschodnim obejmując działki nr 199, 198/2, 198/1, 197/3 (przekracza linię kolejową), 197/1, 196/1, 195, 194. Zmienia kierunek na północny i prowadzi zachodnią stroną drogi (działka nr 19). Następnie prowadzi ponownie w kierunku wschodnim obejmując od północy działki nr 1/7, 1/4, 1/3 (część), 1/5, 1/1, 5/5, 4/1, 4/2. Przekracza ulicę Gdańska i dalej w kierunku wschodnim obejmując działki nr 2, 3, 4 oraz dalej prowadząc północną stroną ulicy Zamczysko aż do ulicy Jasinieckiej (działka nr 46/1). Zachodnią strona tej ulicy prowadzi w kierunku południowym do końca działki nr 203/9. Dalej na południe obejmując działki nr 203/8, 227/2. Następnie na południowy-zachód północnym skrajem napowietrznej linii elektroenergetycznej przez działkę nr 251/4 i część działki nr 252/1. Dalej granica lasu w kierunku zachodnim obejmując od południa działki nr 253/1, 254/3, 254/4, 255/10. Dalej na północny-zachód prowadzi północną granicą terenu kolejowego aż do końca działki nr 239/6. Omija od wschodu działki nr 18 i 36, po czym dalej na zachód obejmując od południa działki nr 215/2 (przekracza ulicę Gdańską), krótko na wschód południowym skrajem działki nr 41 i dalej na północnyzachód obejmując działki nr 217/6, 218/1, 219/4, 196/1, 197/1 (przekracza linię kolejową), 197/3, 198/2, 199 i zmieniając kierunek na północny osiąga umowny początek granicy.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego