Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Dolina Rospudy
  • 1991-01-01
  • 23710,8600
  • Ochrona Obszaru polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinie rzeki Rospudy, charakteryzujących się dużym bogactwem rzadkich gatunków -19 gat. storczyków, orlika krzykliwego, włochatki i in. o łącznej powierzchni 23710,86 ha

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6/91 Wojewody Suwalskiego z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu i wokół jezior województwa suwalskiegoDz. Urz. Woj. SuwalskiegoDz. Urz. z 1991 r. Nr 17, poz. 167

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 82/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu województwa suwalskiegoDz. Urz. Woj. SuwalskiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 92, poz. 880
2 Rozporządzenie Nr 18/04 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na Obszarach Chronionego Krajobrazu województwa suwalskiegoDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 142, poz. 19012004-09-20
3 Rozporządzenie Nr 17/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Rospudy" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 54, poz. 7302005-03-08
4 Rozporządzenie Nr 60/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Rospudy" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 180, poz. 20952005-08-02
5 Uchwała Nr XII/90/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Rospudy"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 21182015-06-26
6 UCHWAŁA NR L/471/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 29092018-06-29

Położenie formy ochrony przyrody

  • podlaskie
  • augustowski, suwalski
  • Bakałarzewo (wiejska), Przerośl (wiejska), Augustów (wiejska), Nowinka (wiejska), Filipów (wiejska), Suwałki (wiejska), Raczki (wiejska)
  • Położony jest w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim na terenie gmin: Augustów (3 103,75 ha) i Nowinka (5 062,59 ha) oraz w powiecie suwalskim na terenie gmin: Bakałarzewo (3 297,12 ha), Filipów (5 264,06 ha), Przerośl (463,84 ha), Raczki (6 193,35 ha) i Suwałki (326,15 ha)

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Zarząd Województwa Podlaskiego