Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Bory Niemodlińskie
  • 1989-01-01
  • 49170,5000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o powierzchni 49170,5 ha położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej gdzie przeważają tereny piaszczyste sandrowe i kemowe ze zlodowacenia odrzańskiego. W związku z takim charakterem gruntów znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów Niemodlińskich, w którym utworzono kilka rezerwatów przyrodniczych m.in. Przysiecz (3.1 ha) ze starodrzewiem modrzewia sudeckiego, Blok (6.6 ha), ze starodrzewiem sosnowym, Jeleni Dwór (3.5 ha) z lasem mieszanym. Ze względu na dużą lesistość region jest słabo zaludniony. Główną miejscowością jest Niemodlin.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie ochrony walorów krajobrazuDz. Urz. WRN w OpoluDz. Urz. z 1989 r. Nr 19, Poz. 231

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskimDz. Urz. Woj. OpolskiegoDz. Urz. z dnia 26 maja 2000 r. Nr 33, poz. 173
2 Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 17 maja 2006 r. Nr 33, Poz. 11332006-05-17
3 Rozporządzenie Nr 0151/P/34/08 Wojewody Opolskiego z dnia 16 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Woj. OpolskiegoDz. Urz. z dnia 28 maja 2008 r. Nr 36, poz. 12832008-05-28
4 Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 20172016-10-07

Położenie formy ochrony przyrody

  • opolskie
  • nyski, opolski, prudnicki, brzeski, krapkowicki
  • Prószków (miejsko-wiejska), Komprachcice (wiejska), Biała (miejsko-wiejska), Dąbrowa (wiejska), Krapkowice (miejsko-wiejska), Lewin Brzeski (miejsko-wiejska), Łambinowice (wiejska), Strzeleczki (wiejska), Korfantów (miejsko-wiejska), Tułowice (miejsko-wiejska), Grodków (miejsko-wiejska), Niemodlin (miejsko-wiejska)
  • Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Zarząd Województwa Opolskiego